ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه/املای برخی واژه‌ها

در اینجا ضبط مختار برخی واژه‌ها و ترکیب‌ها آمده‌است. منبع اصلی این صفحه بر اساس دو کتاب «دستور خط فارسی» [۱] و «فرهنگ املایی خط فارسی» [۲] مصوب و چاپ فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهیه شده‌است.

دستورهای کلی جدانویسی و چسبیده‌نویسی واژه‌ها ویرایش

 • افزودن حرف «ب» به برخی کارواژه‌ها و و تبدیل حرف «الف» کارواژه به «ی»: بیندیشم، بیندازم، بیرزد، بیفروزد، بیندوزند
 • افزودن حرف «ن» به برخی کارواژه‌ها و تبدیل حرف «الف» کارواژه به «ی»: نیندیشم، نیندازم، نیرزد، نیفروزد، نیندوزند
 • واژه‌های ترکیبی دارای حرف اضافه میانی «به»: خانه‌به‌خانه، دست‌به‌دست، روبه‌رو، روزبه‌روز، هفته‌به‌هفته، ماه‌به‌ماه، سال‌به‌سال، شب‌به‌شب، لحظه‌به‌لحظه، دم‌به‌دم، منزل‌به‌منزل، تابه‌تا، سربه‌سر
 • تمامی پیشوندهای «همان» جدا و با فاصله مجازی نوشته می‌شوند: همان‌جا، همان‌طور، همان‌گونه، همان‌وقت
 • واژه‌های استثنا برای چسبیده‌نویسی «آن» و «این»: آنکه، اینکه، آنچه، آنجا، اینجا


فهرست
 • آنفلوانزا
 • امامزاده
 • برخاستن
 • برگزار، برگزاری
 • به‌شخصه
 • به‌عینه
 • به‌خصوص
 • به‌ویژه
 • بیمه‌گذار
 • پرتقال (میوه)
 • پرتغال (کشور)
 • خبرگزاری
 • سال‌تاسال
 • سپاسگزار
 • سپاسگزاری
 • سیاست‌مدار
 • سرتاپا
 • سرتاسر
 • شاهزاده
 • شکرگزار
 • فرایند
 • فناوری
 • کارگزار
می‌روم، می‌شنوم، می‌آیم، نمی‌روم، نمی‌شنوم، نمی‌آیم
 • نمازگزار
 • ورزشکار

واژه‌های غیررسمی، بر اساس توافق کاربران در ویکی‌پدیا ویرایش

نکات کلی در رابطه با چسباندن دو لغت یا گذاشتن فاصله یا فاصله مجازی:

 1. در کلمات ترکیبی، شرط گذاشتن یا برداشتن فاصله (و گذاشتن فاصلهٔ مجازی به‌جای آن) این است که ترکیب را با «ها» جمع ببندیم. اگر «ها» در پایان بیاید با فاصلهٔ مجازی‌است، و اگر بعد از بخش نخست بیاید با فاصلهٔ عادی است.
 2. ترکیباتِ به‌شدت بسیط و پرکاربرد نیازی به فاصله و فاصلهٔ مجازی ندارند.
 3. نوشتن باید به هدفِ کمک به ساده‌تر خواندن باشد.
 4. برای یافتن املاهای درست از وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز می‌توان استفاده نمود.

بر طبق این نکات، کاربران ویکی‌پدیا در بحث‌های ویکی‌پدیا این املاها را ترجیح داده‌اند:

 • علیرضا
 • سیستم‌عامل
 • رئیس‌جمهور
 • ایدئال

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

 • صادقی، علی‌اشرف و زهرا زندی‌مقدم (۱۳۹۴فرهنگ املایی خطّ فارسی: براساسِ دستور خطّ فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (PDF)، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نشر آثار)
 1. https://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
 2. https://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf