ویکی‌پدیا:ایجاد مقاله/تعارض منافع

۳. سرشناسی
۴. منابع
۵. محتوا
۶. پایان

Error: No text given for quotation (or equals sign used in the actual argument to an unnamed parameter)

نوشتن مقاله درباره خودتان یا نزدیکانتان، مصداق تعارض منافع است؛ به همین دلیل این ایجادگر اجازه ایجاد مقاله به شما را نخواهد داد.

اکیداً توصیه می‌کنیم صفحه‌های ویکی‌پدیا:تعارض منافع و ویکی‌پدیا:خودزندگی‌نامه را بخوانید تا با قوانین اینجا در این باره بیشتر آشنا شوید.

Go-previous.svg
می‌توانید در مقالات درخواستی درخواست دهید
Go-previous.svg
می‌توانید با روش‌های دیگر در ویکی‌پدیا مشارکت کنید!