ویکی‌پدیا:درخواست انتقال صفحه

برای انتقال صفحه‌ها (به جز رده‌ها) به نام درست لطفا نام صفحهٔ مبدا (نام اشتباه) و مقصد (نام درست) را به یکی از روش‌های زیر بنویسید؛ Dexbot عمل انتقال را انجام خواهند داد.

* مبدا@مقصد
* مبدا@مقصد
* مبدا@مقصد

یا

*[[مبدا]]>[[مقصد]]
*[[:پرونده:مبدا]]>[[:پرونده:مقصد]]
*[[:مبدا]]>[[:مقصد]]

نکته: برای جلوگیری از اشتباه ربات فقط درخواست مدیران را بررسی می‌کند و سایر کاربران باید از یکی از مدیران درخواست کنند تا درخواست‌هایش را بررسی نمایند.

ربات را روشن کنید!

  • جوزف جوفر@ژوزف ژوفر