درگاه:رویدادهای کنونی

سرخط خبرها                          امروز: شنبه، ۲۷ فوریه ۲۰۲۱  |  ۹ اسفند ۱۳۹۹
فرود استقامت در مریخ
فرود استقامت در مریخ

نمایشبحثویرایش

Colloquy-irc-icon.png لطفاً برای افزودن رویداد و خبر و همکاری در پروژهٔ در خبرها به صفحهٔ پیش‌نویس بروید.تازه‌کردن صفحه

ساعت: ‏۰۸:۲۴ جهانی
   توکیو: ۱۷:۲۴   پکن: ۱۶:۲۴   
دوشنبه: ۱۳:۲۴   کابل: ۱۲:۵۴   
تهران: ۱۱:۵۴   
بیروت: ۱۰:۲۴    برلین: ۰۹:۲۴   
لندن: ۰۸:۲۴   نیویورک: ۰۴:۲۴
هفته فوریه اسفند
یکشنبه ۲۱ ۳
دوشنبه ۲۲ ۴
سه‌شنبه ۲۳ ۵
چهارشنبه ۲۴ ۶
پنجشنبه ۲۵ ۷
جمعه ۲۶ ۸
امروز ۲۷ ۹

درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۲۶ فوریه ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۲۵ فوریه ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۲۴ فوریه ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۲۲ فوریه ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۲۱ فوریه ۲۰۲۱