ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه شیمی

(تغییرمسیر از ویکی‌پدیا:شیمی)

ویکی‌پروژهٔ شیمی


«ویکی‌پروژه شیمی»
حقیقت کیمیا دیدار جانستکه نور روح‌ها از عکس آنست

همکاری با هدف ارتقا گسترده و برگزیدگی نوشتارهای شیمی

همکاری و اهداف فردی و گروهی ویکی‌پدین‌های شیمی‌دوست/دان پروژه برای برگزیدگی

اهداف

انجام‌دادنی‌ها

Experimentieren-4-Durchführung.svg

اهداف:

  1. توجه ویژه به نوشتارهای حیاتی شیمی (گسترش، به‌روزرسانی و نگهداری)
  2. ایجاد مقاله‌های ناموجود با بیش از ۵ میان ویکی (الویت نخست)
    1. مقاله‌های مهم ایجاد نشده شیمی
  3. گسترش زندگی‌نامه شیمی‌دانان بزرگ تاریخ و معاصر ایرانی

مقاله‌هایی که در ویکی انگلیسی درجه خوب یا برگزیده هستند.

  • الگوهای شیمی

ایجاد الگوهای ناموجود

خبر

ژوئیهٔ ۲۰۲۰ (بایگانی خبر)


منابع خبری

نوشتار برگزیده

Spectrophotometer.jpg

The DU spectrophotometer or Beckman DU, introduced in 1941, was the first commercially viable scientific instrument for measuring the amount of ultraviolet light absorbed by a substance. This model of spectrophotometer enabled scientists to easily examine and identify a given substance based on its absorption spectrum, the pattern of light absorbed at different wavelengths. Arnold O. Beckman's National Technical Laboratories (later Beckman Instruments) developed three in-house prototype models (A, B, C) and one limited distribution model (D) before moving to full commercial production with the DU. Approximately 30,000 DU spectrophotometers were manufactured and sold between 1941 and 1976.

الگوها

  • می‌توانید از الگوی {{کاربر شیمی}} در صفحه کاربری خود استفاده کنید.
Flasks Flat Icon GIF Animation.gif اين کاربر با دانش شیمی آشنایی دارد یا به آن علاقه‌مند است.
  • از این الگو {{وپ:وش/د}} برای دعوت کاربران به پروژه می‌توانید استفاده کنید.

مشارکت‌کنندگان

کارها

محتواهای باکیفیت

Chemistry Barnstar Hires.png
  • فهرست محتواهای باکیفیت (برگزیده، خوب و متوسط) مرتبط با شیمی.
  • در صفحهٔ بحث مقاله‌های مرتبط با شیمی الگوی {{ویکی‌پروژه شیمی}} را قرار دهید و با آن مقالات را درجه‌بندی کنید. الگو به‌طور خودکار مقاله را در رده‌های

مربوطه قرار می‌دهد. وضعیت کنونی مقالات چنین است (روی عنوان‌ها کلیک کنید تا وارد رده‌ها شوید):

 برگزیده  خوب  متوسط  ضعیف  ابتدایی  خرد  رده  تغییرمسیر  الگو  ارزیابی‌نشده کل
۵۶۱۳۲۱۰۰۰۰۶٬۶۳۴
ویکی‌پروژهٔ شیمی  مقاله‌ها بر پایه کیفیت     خالی‌کردن حافظهٔ نهان

برگزیده برگزیده
نوشتارهای برگزیده: رادرفوردیمرآکتور شیمیاییرنگرزیروش مک‌کیب–تیل

خوب خوب
نوشتارهای خوب: زکریای رازیتاریخ شیمیچرخه کربنجدول تناوبیلایه ازونهیدروژنجزیره پایداریفرانسیمسنتز کتون واینربنظریه اسید–باز برونستد–لوریکربناکسیژن

متوسط متوسط

متوسط دیگر محتوا

رده‌ها

C Puzzle.png

شیمی

Science-symbol-2.png

پیوندهای سودمند