ویکی‌پدیا:صفحه‌های بن‌بست و یتیم

صفحه‌های بن‌بستویرایش

صفحه‌هایی که هیچ پیوند داخلی ندارند. این صفحه‌ها در شمارش کل ورودی‌ها نمی‌آیند.

صفحه‌های یتیمویرایش

در واژه‌نامهٔ ویکی‌پدیا، نوشتار یتیم نوشتاری‌ست که هیچ پیوندی از صفحهٔ دیگری در فضای نام اصلی دریافت نکرده باشد.

پیوند از صفحه‌های زیر به حساب نمی‌آید:

  1. صفحه‌های ابهام‌زدایی
  2. پیوند در سرنویس
  3. تغییرمسیر و وپ:تغییرمسیر نرم
    اما پیوند به تغییرمسیر شمرده می‌شود.
  4. صفحهٔ بحث نوشتارها
  5. صفحه‌هایی بجز فصای نام مقاله

ابزارهاویرایش

جستارهای وابستهویرایش