ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه ادبیات ترکی/ایجاد/۱/۱

۱-۲۵ویرایش

ردیف نام منابع میان‌ویکی
۲
 • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 70. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 68.
 • تربیت، محمدعلی (۱۳۱۴). دانشمندان آذربایجان. طهران: مطعبه مجلس. ص. ۱۵۲.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۲۰.
 • ۳
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 93. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 121.
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۷). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۱. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۲۶۵. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • دیهیم، محمد (۱۳۷۱). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۵. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۳۷۰. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • هیئت, جواد (1376). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۱ (ایکینجی ed.). تهران: وارلیق. p. ۲۱۴.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۱۴.
 • az:Əndəlib Qaracadaği
  ۵
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 98.
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 109. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 151.
  • Kocatürk, Vasfi Mahir (1964). Türk Edebiyatı Tarihi (به ترکی استانبولی). Ankara: Edebiyat Yayınevi. p. 610.
  • Bayram, Pərvanə (2007). "Seyid Nigarinin Şairlik və Şeir-Sənət Haqqındakı Görüşləri". In İsmayılov (ed.). Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatına Dair Tədqiqlər (به ترکی آذربایجانی). Vol. 24. Bakı: Səda. p. 155.
  • Bayram, Pərvanə (2007). "Seyid Nigarinin Həyati və yaradiciliği". In İsmayılov (ed.). Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatına Dair Tədqiqlər (به ترکی آذربایجانی). Vol. 25. Bakı: Səda. p. 163.
  • Parvana Bayram, Azerbaycan Ve Türkiye'de Yayimlanan Seyyid Nigârî Divanlari Hakkinda, Turkish Studies, Vol. 7, No. 1 (2012), pp.405-417.
  • M. Mete Taşlıova, Karabağlı Hamza Nigari ve Nigari-Name Mesnevisi, Milli Folklor, Vol. 6, No. 44 (1996), pp. 115-120.
  • دیهیم، محمد (۱۳۷۱). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۵. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۲۶۴. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
  • هیئت, جواد (1376). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۱ (ایکینجی ed.). تهران: وارلیق. p. ۲۲۹.
  az:Mir Həmzə Nigari
  ۶
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 112. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 139.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 1. Bakı: Avrasiya Press. p. 311.
  • Ahundov, Ehliman; Ferzaliyev, Tehmasib; Abbasov, Israfil (1985). Azerbaycan Aşıkları ve El Şairleri (به ترکی استانبولی). Vol. 1. Translated by Salim Sakaoğlu, Berat Alptekin, Esma Şimşek. İstanbul: Halk Kültürü Yayınları. p. 118.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست مترجمان (link)
  • دیهیم، محمد (۱۳۷۱). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۵. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۱۶۳. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
  • قوپوز نوازان دل سوخته آذربایجان: تکامل شعر و موسیقی عاشیقی (8)، مقام موسیقایی، اردیبهشت 1384 - شماره 37، صفحه ۴۱-۴۳
  • قولی‌یئف, ولایت (1381). تاریخده ایزقوْیان آذربایجانلیلار (به South Azerbaijani). Translated by امیر عقیقی بخشایشی. قم: بخشایش نشریاتی. p. ۷۷.
  • زارع شاهمرسی، پرویز (۱۳۸۶). عاشیقهای آذربایجان. تهران: آناس. ص. ۴۵. شابک ۹۶۴-۷۰۰۳-۱۰-۳۲ مقدار |شابک= را بررسی کنید: length (کمک).
  • هیئت, جواد (1376). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۱ (ایکینجی ed.). تهران: وارلیق. p. ۲۱۶.
  az:Aşıq Pəri
  ۷
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 135. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Maarife Hacıyeva, Şahin Köktürk, Gökçeli Aşık Elesger, Milli Folklor, Vol. 6, No. 23 (1994), pp. 45-49.
  ۸
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 150. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • عزیز دولت آبادی، شوری بخشایشی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، تابستان ۱۳۳۹، شماره ۵۳، صفحه ۲۳۷-۲۴۴
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۷). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۲. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۳۳۹. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • ۹
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 155. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 200.
 • تربیت، محمدعلی (۱۳۱۴). دانشمندان آذربایجان. طهران: مطعبه مجلس. ص. ۱۹۹.
 • زینالی آلنی، عسگر (۱۳۷۸). سخنوران چندزبانه آذربایجان. اردبیل: آذرسبلان. ص. ۱۵۰. شابک ۹۶۴-۶۷۳۸-۱۰-۹.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۰۹.
 • az:Mirzə Mehdi Şükuhi
  ۱۰
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 169. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 189.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 381.
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۹). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۴. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۲۰. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • زینالی آلنی، عسگر (۱۳۷۸). سخنوران چندزبانه آذربایجان. اردبیل: آذرسبلان. ص. ۱۷۵. شابک ۹۶۴-۶۷۳۸-۱۰-۹.
 • هیئت, جواد (1376). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۱ (ایکینجی ed.). تهران: وارلیق. p. ۱۸۹.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۱۸.
 • ۱۱
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 182. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 220.
  ۱۲
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 185. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 212.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 365.
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۷). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۲. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۲۳۹. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • تربیت، محمدعلی (۱۳۱۴). دانشمندان آذربایجان. طهران: مطعبه مجلس. ص. ۱۵۵.
 • زینالی آلنی، عسگر (۱۳۷۸). سخنوران چندزبانه آذربایجان. اردبیل: آذرسبلان. ص. ۱۴۱. شابک ۹۶۴-۶۷۳۸-۱۰-۹.
 • هیئت, جواد (1376). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۱ (ایکینجی ed.). تهران: وارلیق. p. ۲۶۷.
 • az:Əbülhəsən Raci
  ۱۳
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 213. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • بابایی نیولویی، علی (۱۳۸۹). نام‌آوران ارومیه. تهران: تکدرخت. ص. ۳۹. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۵۹-۲۹-۳.
 • زینالی آلنی، عسگر (۱۳۷۸). سخنوران چندزبانه آذربایجان. اردبیل: آذرسبلان. ص. ۱۵۹. شابک ۹۶۴-۶۷۳۸-۱۰-۹.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۴۴.
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۷). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۱. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۳۲۵. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • ۱۴
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 214. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 320.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 232.
 • حسین نخجوانی، زندگانی و شخصیت شمس الحکما میرزا علیخان لعلی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، بهار 1335 - شماره 36، صفحه 34 تا 43
 • محسنی, عزیز (1382). آذربایجان ادبیات تاریخیندن قیزیل یارپاقلار (به South Azerbaijani). Vol. ۲. نشر نوید اسلام. p. ۱۱۳.
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۷). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۲. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۵۵۲. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • تربیت، محمدعلی (۱۳۱۴). دانشمندان آذربایجان. طهران: مطعبه مجلس. ص. ۳۲۱.
 • زینالی آلنی، عسگر (۱۳۷۸). سخنوران چندزبانه آذربایجان. اردبیل: آذرسبلان. ص. ۱۷۳. شابک ۹۶۴-۶۷۳۸-۱۰-۹.
 • هیئت, جواد (1376). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۱ (ایکینجی ed.). تهران: وارلیق. p. ۱۷۹.
 • ۱۵
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 227. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 147.
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۹). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۴. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۵۱۹. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • تربیت، محمدعلی (۱۳۱۴). دانشمندان آذربایجان. طهران: مطعبه مجلس. ص. ۱۴۱.
 • کریمی، محمدرضا باغبان (۱۳۸۵). تاریخ ادبیات آذربایجان. ج. ۲. قم: دارالهدی. ص. ۵۸۸. شابک ۹۶۴-۱۳۴-۹۴۷-۵ مقدار |شابک= را بررسی کنید: checksum (کمک).
 • ۱۶
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 241. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 331.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 227.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۲۱.
 • az:Seyid Rza Sabir
  ۱۸
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 252. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • بابایی نیولویی، علی (۱۳۸۹). نام‌آوران ارومیه. تهران: تکدرخت. ص. ۲۵۴. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۵۹-۲۹-۳.
 • زینالی آلنی، عسگر (۱۳۷۸). سخنوران چندزبانه آذربایجان. اردبیل: آذرسبلان. ص. ۱۶۵. شابک ۹۶۴-۶۷۳۸-۱۰-۹.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۴۵.
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۷). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۱. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۳۶۷. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • ۱۹
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 282. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 360.
 • تربیت، محمدعلی (۱۳۱۴). دانشمندان آذربایجان. طهران: مطعبه مجلس. ص. ۲۳۰.
 • زینالی آلنی، عسگر (۱۳۷۸). سخنوران چندزبانه آذربایجان. اردبیل: آذرسبلان. ص. ۳۵. شابک ۹۶۴-۶۷۳۸-۱۰-۹.
 • برنجیان، سکینه (۱۳۸۵). ادبیات آذری و فارسی در آذربایجان ایران در سده‌ی بیستم. ترجمهٔ اسماعیل فقیه. تهران: نشر مرکز. ص. ۱۲۰. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۹۲۳-۱.
 • هیئت, جواد (1376). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۱ (ایکینجی ed.). تهران: وارلیق. p. ۲۶۵.
 • az:Hacı Rza Sərraf Təbrizi
  ۲۰
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 312. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 160.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 407.
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۷). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۲. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۲۳۴. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • هیئت, جواد (1376). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۱ (ایکینجی ed.). تهران: وارلیق. p. ۲۵۷.
 • ۲۲
  Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 326. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  ۲۳
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 333. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 377.
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۷). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۲. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۱۰۴. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • تربیت، محمدعلی (۱۳۱۴). دانشمندان آذربایجان. طهران: مطعبه مجلس. ص. ۷۵.
 • az:Porqəm Təbrizi
  ۲۴
  Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 336. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۲۸.
  ۲۵
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 339. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • عبدالوهاب قایم مقامی، مایل افشار، ارمغان، دوره سی و یکم، آذر 1341 - شماره 9، صفحه 428 تا 431
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۷). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۱. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۳۷۶. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • بابایی نیولویی، علی (۱۳۸۹). نام‌آوران ارومیه. تهران: تکدرخت. ص. ۲۸۶. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۵۹-۲۹-۳.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۲۹.
 • ۲۶-۵۰ویرایش

  ردیف نام منابع میان‌ویکی
  ۲۶
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 25.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 1. Bakı: Avrasiya Press. p. 314.
  • Ahundov, Ehliman; Ferzaliyev, Tehmasib; Abbasov, Israfil (1985). Azerbaycan Aşıkları ve El Şairleri (به ترکی استانبولی). Vol. 1. Translated by Salim Sakaoğlu, Berat Alptekin, Esma Şimşek. İstanbul: Halk Kültürü Yayınları. p. 128.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست مترجمان (link)
 • هیئت, جواد (1376). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۱ (ایکینجی ed.). تهران: وارلیق. p. ۲۱۹.
 • ۲۷
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 33.
 • دیهیم، محمد (۱۳۷۱). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۵. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۱۶۹. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • هیئت, جواد (1376). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۱ (ایکینجی ed.). تهران: وارلیق. p. ۲۱۷.
 • ۲۸
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 37.
  • Mümtaz, Salman (2006). Azərbaycan Ədəbiyyatının Qaynaqları (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Avrasiya Press. p. 160.
  ۲۹
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 43.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 1. Bakı: Avrasiya Press. p. 241.
 • دیهیم، محمد (۱۳۷۱). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۵. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۱۳۳. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • هیئت, جواد (1376). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۱ (ایکینجی ed.). تهران: وارلیق. p. ۱۶۲.
 • ۳۰
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 49.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 1. Bakı: Avrasiya Press. p. 331.
  • Mümtaz, Salman (2006). Azərbaycan Ədəbiyyatının Qaynaqları (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Avrasiya Press. p. 116.
 • تربیت، محمدعلی (۱۳۱۴). دانشمندان آذربایجان. طهران: مطعبه مجلس. ص. ۱۵۲.
 • هیئت, جواد (1376). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۱ (ایکینجی ed.). تهران: وارلیق. p. ۲۱۱.
 • دیهیم، محمد (۱۳۷۱). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۵. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۱۱۳. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • ۳۱ Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 60.
  ۳۲
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 72.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 1. Bakı: Avrasiya Press. p. 263.
 • قولی‌یئف, ولایت (1381). تاریخده ایزقوْیان آذربایجانلیلار (به South Azerbaijani). Translated by امیر عقیقی بخشایشی. قم: بخشایش نشریاتی. p. ۵۷.
 • زینالی آلنی، عسگر (۱۳۷۸). سخنوران چندزبانه آذربایجان. اردبیل: آذرسبلان. ص. ۱۵۶. شابک ۹۶۴-۶۷۳۸-۱۰-۹.
 • هیئت, جواد (1376). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۱ (ایکینجی ed.). تهران: وارلیق. p. ۱۹۹.
 • ۳۳
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 108.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 15.
  ۳۴ Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 113.
  ۳۵
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 117.
  • Ahundov, Ehliman; Ferzaliyev, Tehmasib; Abbasov, Israfil (1985). Azerbaycan Aşıkları ve El Şairleri (به ترکی استانبولی). Vol. 1. Translated by Salim Sakaoğlu, Berat Alptekin, Esma Şimşek. İstanbul: Halk Kültürü Yayınları. p. 109.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست مترجمان (link)
  ۳۶
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 135.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 193.
  ۳۷
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 143.
  • Samir Həsənov, Mir Mehdi Xəzaninin "Kitabi-Tarixi-Qarabağ” Əsərinin Öyrənilməsi Və Tədqiqi Tarixindən, Journal of Qafqaz University, Vol. 20 (2007), pp 56-61
  ۳۸
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 166.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 328.
 • محسنی, عزیز (1382). آذربایجان ادبیات تاریخیندن قیزیل یارپاقلار (به South Azerbaijani). Vol. ۲. نشر نوید اسلام. p. ۵۷.
 • تربیت، محمدعلی (۱۳۱۴). دانشمندان آذربایجان. طهران: مطعبه مجلس. ص. ۳۰۹.
 • زینالی آلنی، عسگر (۱۳۷۸). سخنوران چندزبانه آذربایجان. اردبیل: آذرسبلان. ص. ۱۶۸. شابک ۹۶۴-۶۷۳۸-۱۰-۹.
 • هیئت, جواد (1376). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۱ (ایکینجی ed.). تهران: وارلیق. p. ۲۵۸.
 • ۴۰
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 181.
 • زینالی آلنی، عسگر (۱۳۷۸). سخنوران چندزبانه آذربایجان. اردبیل: آذرسبلان. ص. ۱۷۸. شابک ۹۶۴-۶۷۳۸-۱۰-۹.
 • ۴۱ Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 185.
  ۴۲
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 207.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 22.
  ۴۳ Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 229.
  ۴۴ Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 236.
  ۴۵ Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 242.
  ۴۶
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 249.
  • Mümtaz, Salman (2006). Azərbaycan Ədəbiyyatının Qaynaqları (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Avrasiya Press. p. 189.
  ۴۷
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 261.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 31.
  • Bayram, Ömer (13-15 noyabr 2008). "Seyyid Azim Şirvanî: Bir Şair Ve Bir Eğitimci". Beynəlxəlq Uşaq Ədəbiyyatı Konqresi Materiallar. Türk Xalqları Ədəbiyyatı (II) - Beynəlxəlq Uşaq Ədəbiyyatı Konqresi. Vol. 2. Bakı: Azərbaycan Qafqaz Universiteti. pp. 750–754. {{cite conference}}: Check date values in: |date= (help)
  • Durmaz, Setter (13-15 noyabr 2008). "Seyyid Azim Şirvani'nin Çocuklara Yönelik Ilmî Faaliyetleri". Beynəlxəlq Uşaq Ədəbiyyatı Konqresi Materiallar. Türk Xalqları Ədəbiyyatı (II) - Beynəlxəlq Uşaq Ədəbiyyatı Konqresi. Vol. 2. Bakı: Azərbaycan Qafqaz Universiteti. pp. 755–762. {{cite conference}}: Check date values in: |date= (help)
  • "Seyid Əzim Şirvani". Cəlil Məmmədquluzadə Ensiklopediyası (به ترکی آذربایجانی). Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Archived from the original on 23 Mar 2013. Retrieved 23 Mar 2013.
  • محسنی, عزیز (1382). آذربایجان ادبیات تاریخیندن قیزیل یارپاقلار (به South Azerbaijani). Vol. ۲. نشر نوید اسلام. p. ۲۳.
  • دیهیم، محمد (۱۳۷۱). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۵. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۶۲. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
  • تربیت، محمدعلی (۱۳۱۴). دانشمندان آذربایجان. طهران: مطعبه مجلس. ص. ۱۸۵.
  • هیئت, جواد (1376). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۱ (ایکینجی ed.). تهران: وارلیق. p. ۲۳۳.
  ۴۸
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 272.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 132.
  ۴۹
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 275.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 174.
  ۵۰
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 279.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 208.
  • "Fəqir". Cəlil Məmmədquluzadə Ensiklopediyası (به ترکی آذربایجانی). Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Archived from the original on 23 Mar 2013. Retrieved 23 Mar 2013.