ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تقسیمات کشوری ایران/فاز دوم/برای انجام ۰۰۵

 1. تانزانیا, {{شهرستان آروشا}}
 2. تانزانیا, {{شهرستان آرومرو}}
 3. نرآب (آزادشهر), {{شهرستان آزادشهر}}
 4. فهرست روستاهای استان گیلان, {{شهرستان آستارا}}
 5. خانبلاغی, {{شهرستان آستارا}}
 6. دهستان آغاجاری, {{شهرستان آغاجاری}}
 7. میان‌ده, {{شهرستان آمل}}
 8. اقزوج, {{شهرستان ابهر}}
 9. بوئین (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 10. عباس‌آباد (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 11. سبزدرق, {{شهرستان ابهر}}
 12. کنگه (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 13. قیاسیه, {{شهرستان ابهر}}
 14. کبودگنبد (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 15. ساریجالو (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 16. بوجی, {{شهرستان ابهر}}
 17. ویر (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 18. ندیرآباد, {{شهرستان ابهر}}
 19. سلمان کندی (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 20. سرخه دیزج (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 21. ترکانده, {{شهرستان ابهر}}
 22. میهمان شهرسلطانیه, {{شهرستان ابهر}}
 23. شکورآباد, {{شهرستان ابهر}}
 24. امیرآباد (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 25. حسین‌آباد (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 26. المکی, {{شهرستان ابهر}}
 27. کردرق, {{شهرستان ابهر}}
 28. برنقور, {{شهرستان ابهر}}
 29. شلوار (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 30. قلعه (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 31. پرنگین, {{شهرستان ابهر}}
 32. ویک, {{شهرستان ابهر}}
 33. کاکاآباد, {{شهرستان ابهر}}
 34. چمه (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 35. دوسنگان, {{شهرستان ابهر}}
 36. ارجین, {{شهرستان ابهر}}
 37. مشک‌آباد (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 38. قشلاق (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 39. سنبل‌آباد (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 40. اولنگ (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 41. خیرآباد (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 42. ونونان, {{شهرستان ابهر}}
 43. کردناب, {{شهرستان ابهر}}
 44. چپ دره, {{شهرستان ابهر}}
 45. یوسف‌آباد (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 46. اسدآباد (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 47. خرمدرق (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 48. طهماسب‌آباد (سلطانیه), {{شهرستان ابهر}}
 49. مجیدآباد (خنداب), {{شهرستان اراک}}
 50. پلنگاب, {{شهرستان اراک}}
 51. پیازآباد (خنداب), {{شهرستان اراک}}
 52. ارجناوند, {{شهرستان اراک}}
 53. نصیرآباد (خنداب), {{شهرستان اراک}}
 54. ایجان, {{شهرستان اراک}}
 55. وزوانق, {{شهرستان اراک}}
 56. قشلاق زیبا, {{شهرستان اراک}}
 57. طورگیر, {{شهرستان اراک}}
 58. ادشته, {{شهرستان اراک}}
 59. چالاب سفلی, {{شهرستان اراک}}
 60. ایوندنو, {{شهرستان اراک}}
 61. موک, {{شهرستان اراک}}
 62. الودر, {{شهرستان اراک}}
 63. درمن (خنداب), {{شهرستان اراک}}
 64. احمدآباد (خنداب), {{شهرستان اراک}}
 65. صالحی (خنداب), {{شهرستان اراک}}
 66. خوشدون, {{شهرستان اراک}}
 67. محمدآباد (خنداب), {{شهرستان اراک}}
 68. کله بید (خنداب), {{شهرستان اراک}}
 69. جوشیروان, {{شهرستان اراک}}
 70. ده سد, {{شهرستان اراک}}
 71. قلعه اسدآباد, {{شهرستان اراک}}
 72. ده شیرخان, {{شهرستان اراک}}
 73. گورادل, {{شهرستان اردبیل}}
 74. مجنده, {{شهرستان اردبیل}}
 75. علی‌قشلاقی, {{شهرستان اردبیل}}
 76. بیله‌درق, {{شهرستان اردبیل}}
 77. آرالوی کوچک, {{شهرستان اردبیل}}
 78. مهریک, {{شهرستان اردل}}
 79. دره یاس, {{شهرستان اردل}}
 80. کل کله, {{شهرستان اردل}}
 81. آبشاران سفلی, {{شهرستان اردل}}
 82. مزرعه سادات, {{شهرستان اردکان}}
 83. شاهماران, {{شهرستان ارزوئیه}}
 84. شورک پایین, {{شهرستان ارزوئیه}}
 85. رحمت‌آباد (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 86. سیوین, {{شهرستان ارزوئیه}}
 87. روستای علی‌آباد, {{شهرستان ارزوئیه}}
 88. جوغان, {{شهرستان ارزوئیه}}
 89. قنات قاضی, {{شهرستان ارزوئیه}}
 90. شیخ عبدالله (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 91. نثردو شهیدچمران, {{شهرستان ارزوئیه}}
 92. شمیلان (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 93. اشین سفلی, {{شهرستان ارزوئیه}}
 94. خسروآباد (بافت), {{شهرستان ارزوئیه}}
 95. ابگرموییه, {{شهرستان ارزوئیه}}
 96. ایزدآباد (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 97. تخت خواجه بالا, {{شهرستان ارزوئیه}}
 98. عمرودوئیه, {{شهرستان ارزوئیه}}
 99. اشین علیا, {{شهرستان ارزوئیه}}
 100. سروستان (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 101. ابگروییه, {{شهرستان ارزوئیه}}
 102. حسن‌آباد سنگ مکی, {{شهرستان ارزوئیه}}
 103. رحیم‌آباد (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 104. گلوانار, {{شهرستان ارزوئیه}}
 105. دهان (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 106. گورخسرو, {{شهرستان ارزوئیه}}
 107. استخروئیه (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 108. حسین‌آباد (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 109. اسلام‌آباد (بافت), {{شهرستان ارزوئیه}}
 110. گودحوض, {{شهرستان ارزوئیه}}
 111. دره مورتی, {{شهرستان ارزوئیه}}
 112. گیجوییه, {{شهرستان ارزوئیه}}
 113. راونان, {{شهرستان ارزوئیه}}
 114. حیدرآباد (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 115. خیرآباد (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 116. بنه باداموئیه, {{شهرستان ارزوئیه}}
 117. سفید باغ, {{شهرستان ارزوئیه}}
 118. اسماعیل‌آباد (بافت), {{شهرستان ارزوئیه}}
 119. باغ یاس, {{شهرستان ارزوئیه}}
 120. محمدآباد (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 121. دروئیه, {{شهرستان ارزوئیه}}
 122. شهریاری (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 123. بن سفید, {{شهرستان ارزوئیه}}
 124. مزار (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 125. بنابدان, {{شهرستان ارزوئیه}}
 126. دولت‌آباد (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 127. ده گوشه, {{شهرستان ارزوئیه}}
 128. چاه انجیر (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 129. قلعه نو (بافت), {{شهرستان ارزوئیه}}
 130. بن‌آب (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 131. ده شیخ (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 132. حاج یوسف (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 133. خرمن سوخته (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 134. فتح‌آباد (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 135. زاغدار, {{شهرستان ارزوئیه}}
 136. اراضی قلعه نو, {{شهرستان ارزوئیه}}
 137. محمودآباد (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 138. ادوری (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 139. دره نیکوییه, {{شهرستان ارزوئیه}}
 140. نصرت‌آباد سه دانگه, {{شهرستان ارزوئیه}}
 141. گل بید, {{شهرستان ارزوئیه}}
 142. ده سالار, {{شهرستان ارزوئیه}}
 143. موردوییه, {{شهرستان ارزوئیه}}
 144. مرادآباد (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 145. سفیدخانی (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 146. سرخان (ارزوئیه), {{شهرستان ارزوئیه}}
 147. باغ کنار, {{شهرستان ارزوئیه}}
 148. علی‌آباد (ارومیه), {{شهرستان ارومیه}}
 149. کرینس، کنتاکی, {{شهرستان اسکات، کنتاکی}}
 150. ایلخچی, {{شهرستان اسکو}}
 151. بیگلو, {{شهرستان اسکو}}
 152. گرمک, {{شهرستان اصفهان}}
 153. فهرست روستاهای استان گیلان, {{شهرستان املش}}
 154. هلودشت, {{شهرستان املش}}
 155. شریف‌آباد (انار), {{شهرستان انار}}
 156. رضاآباد (انار), {{شهرستان انار}}
 157. قاسم‌آباد (انار), {{شهرستان انار}}
 158. همت‌آباد (انار), {{شهرستان انار}}
 159. شفیع‌آباد (انار), {{شهرستان انار}}
 160. بهشت‌آباد (انار), {{شهرستان انار}}
 161. تلمبه احمدآباد (انار), {{شهرستان انار}}
 162. شام‌آباد, {{شهرستان انار}}
 163. حمیدآباد (انار), {{شهرستان انار}}
 164. جمشیدآباد, {{شهرستان انار}}
 165. فخرآباد (انار), {{شهرستان انار}}
 166. مجیدآباد (انار), {{شهرستان انار}}
 167. محمدآباد (انار), {{شهرستان انار}}
 168. مهرآباد (انار), {{شهرستان انار}}
 169. فهرست روستاهای استان گیلان, {{شهرستان انزلی}}
 170. ام‌الحلیانه, {{شهرستان اهواز}}
 171. مگتاف, {{شهرستان اهواز}}
 172. ام‌السراجینه, {{شهرستان اهواز}}
 173. حزبه (روستا), {{شهرستان اهواز}}
 174. نهریه, {{شهرستان اهواز}}
 175. عباس‌یالس دو, {{شهرستان اهواز}}
 176. زرگان کرانه, {{شهرستان اهواز}}
 177. بیت‌محارب, {{شهرستان اهواز}}
 178. شرطاق یک, {{شهرستان اهواز}}
 179. حبیشی, {{شهرستان اهواز}}
 180. شاطی, {{شهرستان اهواز}}
 181. دهستان جهاد, {{شهرستان اهواز}}
 182. ام‌البلابیل, {{شهرستان اهواز}}
 183. سیدمجید, {{شهرستان اهواز}}
 184. بحیر سفلی, {{شهرستان اهواز}}
 185. غضبان, {{شهرستان اهواز}}
 186. عباس‌یالس یک, {{شهرستان اهواز}}
 187. خیطالرواس, {{شهرستان اهواز}}
 188. بیتملوح, {{شهرستان اهواز}}
 189. طویبه شیخ حاتم, {{شهرستان اهواز}}
 190. زویرچری, {{شهرستان اهواز}}
 191. شیخ طعمه, {{شهرستان اهواز}}
 192. دهستان کرخه, {{شهرستان اهواز}}
 193. ام‌الغریب بزرگ, {{شهرستان اهواز}}
 194. سیدیابر, {{شهرستان اهواز}}
 195. بحیر علیا, {{شهرستان اهواز}}
 196. سیدحسین‌موسوی, {{شهرستان اهواز}}
 197. فرسیه, {{شهرستان اهواز}}
 198. شهرک طالقانی (اهواز), {{شهرستان اهواز}}
 199. ثدین, {{شهرستان اهواز}}
 200. کوهه یک, {{شهرستان اهواز}}
 201. زویرخرامزه, {{شهرستان اهواز}}
 202. قاسم‌زامل, {{شهرستان اهواز}}
 203. دهستان سویسه, {{شهرستان اهواز}}
 204. ام‌الغریب کوچک, {{شهرستان اهواز}}
 205. شبیشه (اهواز), {{شهرستان اهواز}}
 206. بیت‌مطلیب, {{شهرستان اهواز}}
 207. عامری (اهواز), {{شهرستان اهواز}}
 208. شبلیه, {{شهرستان اهواز}}
 209. بیت‌فریح, {{شهرستان اهواز}}
 210. ابوفاضل, {{شهرستان اهواز}}
 211. گبیرزهیر, {{شهرستان اهواز}}
 212. شیخ فضیل, {{شهرستان اهواز}}
 213. بیت شوکایه, {{شهرستان اهواز}}
 214. دهستان طراح, {{شهرستان اهواز}}
 215. حبیش, {{شهرستان اهواز}}
 216. طراح دو, {{شهرستان اهواز}}
 217. جلیعه (اهواز), {{شهرستان اهواز}}
 218. عبودی (اهواز), {{شهرستان اهواز}}
 219. شهرک آزادی (اهواز), {{شهرستان اهواز}}
 220. آلبوعید یک نبی, {{شهرستان اهواز}}
 221. ربیخه, {{شهرستان اهواز}}
 222. ملیحه سعدون, {{شهرستان اهواز}}
 223. فلیحی, {{شهرستان اهواز}}
 224. خسرج بیت‌قشم, {{شهرستان اهواز}}
 225. آلبوعلایج علیا, {{شهرستان اهواز}}
 226. سرداحی, {{شهرستان اهواز}}
 227. حماد (اهواز), {{شهرستان اهواز}}
 228. حمیدانیه, {{شهرستان اهواز}}
 229. کوت سیدعنایت, {{شهرستان اهواز}}
 230. صدره سیدیعقوب, {{شهرستان اهواز}}
 231. آلبومروح شمکلی, {{شهرستان اهواز}}
 232. قلعه‌مزبان, {{شهرستان اهواز}}
 233. ملیحه یک, {{شهرستان اهواز}}
 234. قلعه‌نصرالله, {{شهرستان اهواز}}
 235. علاونه, {{شهرستان اهواز}}
 236. سعیدسلامات, {{شهرستان اهواز}}
 237. رامسه دو, {{شهرستان اهواز}}
 238. دراویزه, {{شهرستان اهواز}}
 239. موس سه آذری, {{شهرستان اهواز}}
 240. قلعه‌غدیر, {{شهرستان اهواز}}
 241. چمیم, {{شهرستان اهواز}}
 242. سیدشریف (اهواز), {{شهرستان اهواز}}
 243. کوهه دو, {{شهرستان اهواز}}
 244. مقیطیه, {{شهرستان اهواز}}
 245. علاونه‌فای, {{شهرستان اهواز}}
 246. ابودمیعه, {{شهرستان اهواز}}
 247. رامسه یک, {{شهرستان اهواز}}
 248. سنیجه, {{شهرستان اهواز}}
 249. موس سه افشاری, {{شهرستان اهواز}}
 250. گمبوعه بزرگ, {{شهرستان اهواز}}
 251. حمدان‌سلجه, {{شهرستان اهواز}}
 252. قلعه‌آذری (اهواز), {{شهرستان اهواز}}
 253. دهلیز یک, {{شهرستان اهواز}}
 254. حنیری دو, {{شهرستان اهواز}}
 255. وسیله یک, {{شهرستان اهواز}}
 256. گسوان, {{شهرستان اهواز}}
 257. سیدجابر, {{شهرستان اهواز}}
 258. صلیعه, {{شهرستان اهواز}}
 259. موس سه کمیلی, {{شهرستان اهواز}}
 260. گمبوعه کوچک, {{شهرستان اهواز}}
 261. ندافیه, {{شهرستان اهواز}}
 262. حویش, {{شهرستان اهواز}}
 263. کوت سیدسلطان, {{شهرستان اهواز}}
 264. غفیله, {{شهرستان اهواز}}
 265. حنیری سه, {{شهرستان اهواز}}
 266. شیخ زهراو, {{شهرستان اهواز}}
 267. نگازه بزرگ, {{شهرستان اهواز}}
 268. صدره دو, {{شهرستان اهواز}}
 269. کاییدیه, {{شهرستان اهواز}}
 270. مولوی (اهواز), {{شهرستان اهواز}}
 271. ازرگ, {{شهرستان اهواز}}
 272. ابوهاون یک, {{شهرستان اهواز}}
 273. خسرج خلف, {{شهرستان اهواز}}
 274. ام‌العظام, {{شهرستان اهواز}}
 275. دهکده (اهواز), {{شهرستان اهواز}}
 276. حنیری یک, {{شهرستان اهواز}}
 277. عبدالکاظم, {{شهرستان اهواز}}
 278. نگازه کوچک, {{شهرستان اهواز}}
 279. طراح یک, {{شهرستان اهواز}}
 280. گارگه, {{شهرستان اهواز}}
 281. بویرده سلامات, {{شهرستان اهواز}}
 282. شرطاق دو, {{شهرستان اهواز}}
 283. تل‌بومه, {{شهرستان اهواز}}
 284. خسرج‌عوده, {{شهرستان اهواز}}
 285. زرنه, {{شهرستان ایوان}}
 286. افراکتی, {{شهرستان بابل}}
 287. گله‌کلا, {{شهرستان بابل}}
 288. روستا, {{شهرستان باشت}}
 289. دهستان هپرو, {{شهرستان باغ ملک}}
 290. دره‌اهوازی, {{شهرستان باغ‌ملک}}
 291. شاه‌نشین (هفتکل), {{شهرستان باغ‌ملک}}
 292. پیرموسی (هفتکل), {{شهرستان باغ‌ملک}}
 293. چشمه روغنی, {{شهرستان باغ‌ملک}}
 294. دره خرزهره, {{شهرستان باغ‌ملک}}
 295. دهستان هپرو, {{شهرستان باغ‌ملک}}
 296. دره نیکوییه, {{شهرستان بافت}}
 297. خرمن سوخته (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 298. گل بید, {{شهرستان بافت}}
 299. فتح‌آباد (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 300. نصرت‌آباد سه دانگه, {{شهرستان بافت}}
 301. محمودآباد (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 302. ده سالار, {{شهرستان بافت}}
 303. سفیدخانی (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 304. ادوری (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 305. باغ کنار, {{شهرستان بافت}}
 306. سرخان (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 307. موردوییه, {{شهرستان بافت}}
 308. شاهماران, {{شهرستان بافت}}
 309. سیوین, {{شهرستان بافت}}
 310. مرادآباد (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 311. جوغان, {{شهرستان بافت}}
 312. روستای علی‌آباد, {{شهرستان بافت}}
 313. شورک پایین, {{شهرستان بافت}}
 314. قنات قاضی, {{شهرستان بافت}}
 315. شمیلان (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 316. رحمت‌آباد (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 317. خسروآباد (بافت), {{شهرستان بافت}}
 318. اشین سفلی, {{شهرستان بافت}}
 319. شیخ عبدالله (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 320. ابگرموییه, {{شهرستان بافت}}
 321. عمرودوئیه, {{شهرستان بافت}}
 322. نثردو شهیدچمران, {{شهرستان بافت}}
 323. سروستان (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 324. اشین علیا, {{شهرستان بافت}}
 325. ایزدآباد (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 326. ابگروییه, {{شهرستان بافت}}
 327. گلوانار, {{شهرستان بافت}}
 328. تخت خواجه بالا, {{شهرستان بافت}}
 329. گورخسرو, {{شهرستان بافت}}
 330. دهان (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 331. استخروئیه (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 332. حسن‌آباد سنگ مکی, {{شهرستان بافت}}
 333. گودحوض, {{شهرستان بافت}}
 334. رحیم‌آباد (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 335. میان‌ده, {{شهرستان بافت}}
 336. گیجوییه, {{شهرستان بافت}}
 337. دره مورتی, {{شهرستان بافت}}
 338. راونان, {{شهرستان بافت}}
 339. حسین‌آباد (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 340. بنه باداموئیه, {{شهرستان بافت}}
 341. اسلام‌آباد (بافت), {{شهرستان بافت}}
 342. بیزنوئیه, {{شهرستان بافت}}
 343. اسماعیل‌آباد (بافت), {{شهرستان بافت}}
 344. سفید باغ, {{شهرستان بافت}}
 345. باغ یاس, {{شهرستان بافت}}
 346. حیدرآباد (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 347. شهریاری (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 348. خیرآباد (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 349. چاه انجیر (ممسنی), {{شهرستان بافت}}
 350. مزار (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 351. بن سفید, {{شهرستان بافت}}
 352. بنابدان, {{شهرستان بافت}}
 353. محمدآباد (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 354. چاه انجیر (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 355. دروئیه, {{شهرستان بافت}}
 356. سنگ‌آباد (کوثر), {{شهرستان بافت}}
 357. بن‌آب (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 358. قلعه نو (بافت), {{شهرستان بافت}}
 359. حاج یوسف (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 360. دولت‌آباد (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 361. زاغدار, {{شهرستان بافت}}
 362. ده گوشه, {{شهرستان بافت}}
 363. ده شیخ (ارزوئیه), {{شهرستان بافت}}
 364. دهوئیه, {{شهرستان بافت}}
 365. اراضی قلعه نو, {{شهرستان بافت}}
 366. گرگین‌آباد, {{شهرستان بافق}}
 367. کوشک, {{شهرستان بافق}}
 368. جعفرآباد (بافق), {{شهرستان بافق}}
 369. صادق‌آباد (بافق), {{شهرستان بافق}}
 370. ندن علیا, {{شهرستان بافق}}
 371. چاه الهیه, {{شهرستان بافق}}
 372. زویرچری, {{شهرستان باوی}}
 373. بیتملوح, {{شهرستان باوی}}
 374. بحیر علیا, {{شهرستان باوی}}
 375. ام‌الغریب کوچک, {{شهرستان باوی}}
 376. شهرک طالقانی (اهواز), {{شهرستان باوی}}
 377. زویرخرامزه, {{شهرستان باوی}}
 378. ثدین, {{شهرستان باوی}}
 379. بیت‌مطلیب, {{شهرستان باوی}}
 380. حبیش, {{شهرستان باوی}}
 381. عامری (اهواز), {{شهرستان باوی}}
 382. شیخ فضیل, {{شهرستان باوی}}
 383. ابوفاضل, {{شهرستان باوی}}
 384. جلیعه (اهواز), {{شهرستان باوی}}
 385. سرداحی, {{شهرستان باوی}}
 386. عبودی (اهواز), {{شهرستان باوی}}
 387. فلیحی, {{شهرستان باوی}}
 388. ربیخه, {{شهرستان باوی}}
 389. سعیدسلامات, {{شهرستان باوی}}
 390. حمیدانیه, {{شهرستان باوی}}
 391. کوت سیدعنایت, {{شهرستان باوی}}
 392. قلعه‌نصرالله, {{شهرستان باوی}}
 393. قلعه‌مزبان, {{شهرستان باوی}}
 394. ابودمیعه, {{شهرستان باوی}}
 395. دراویزه, {{شهرستان باوی}}
 396. موس سه آذری, {{شهرستان باوی}}
 397. مقیطیه, {{شهرستان باوی}}
 398. قلعه‌آذری (اهواز), {{شهرستان باوی}}
 399. گسوان, {{شهرستان باوی}}
 400. سنیجه, {{شهرستان باوی}}
 401. موس سه افشاری, {{شهرستان باوی}}
 402. حنیری دو, {{شهرستان باوی}}
 403. کوت سیدسلطان, {{شهرستان باوی}}
 404. نگازه بزرگ, {{شهرستان باوی}}
 405. صلیعه, {{شهرستان باوی}}
 406. ندافیه, {{شهرستان باوی}}
 407. موس سه کمیلی, {{شهرستان باوی}}
 408. حنیری سه, {{شهرستان باوی}}
 409. ام‌العظام, {{شهرستان باوی}}
 410. نگازه کوچک, {{شهرستان باوی}}
 411. کاییدیه, {{شهرستان باوی}}
 412. ابوهاون یک, {{شهرستان باوی}}
 413. مولوی (اهواز), {{شهرستان باوی}}
 414. حنیری یک, {{شهرستان باوی}}
 415. ام‌الحلیانه, {{شهرستان باوی}}
 416. نهریه, {{شهرستان باوی}}
 417. گارگه, {{شهرستان باوی}}
 418. تل‌بومه, {{شهرستان باوی}}
 419. بویرده سلامات, {{شهرستان باوی}}
 420. ام‌السراجینه, {{شهرستان باوی}}
 421. ام‌البلابیل, {{شهرستان باوی}}
 422. زرگان کرانه, {{شهرستان باوی}}
 423. حبیشی, {{شهرستان باوی}}
 424. بیت‌محارب, {{شهرستان باوی}}
 425. بحیر سفلی, {{شهرستان باوی}}
 426. ام‌الغریب بزرگ, {{شهرستان باوی}}
 427. خیطالرواس, {{شهرستان باوی}}
 428. چاه گچی, {{شهرستان بجستان}}
 429. کلاته حاج علی, {{شهرستان بجستان}}
 430. سیوخسوهاشم, {{شهرستان بجنورد}}
 431. پرسه‌سوی علیا, {{شهرستان بجنورد}}
 432. پرسه‌سوی سفلی, {{شهرستان بجنورد}}
 433. اشرف‌دره, {{شهرستان بجنورد}}
 434. سنگسار (راز و جرگلان), {{شهرستان بجنورد}}
 435. کلاته اتعلی, {{شهرستان بجنورد}}
 436. قره باطر, {{شهرستان بجنورد}}
 437. تکله قوز, {{شهرستان بجنورد}}
 438. بشدره (راز و جرگلان), {{شهرستان بجنورد}}
 439. زرانگوش, {{شهرستان بدره}}
 440. انابد, {{شهرستان بردسکن}}
 441. رکن‌آباد (بردسکن), {{شهرستان بردسکن}}
 442. عظیم‌آباد (بردسکن), {{شهرستان بردسکن}}
 443. انابد, {{شهرستان بردسکن-خرد}}
 444. رکن‌آباد (بردسکن), {{شهرستان بردسکن-خرد}}
 445. عظیم‌آباد (بردسکن), {{شهرستان بردسکن-خرد}}
 446. حمیدآباد (کرمان), {{شهرستان بردسیر}}
 447. ده علی (بروجن), {{شهرستان بروجن}}
 448. انجیره (خمیر), {{شهرستان بندر لنگه}}
 449. گردسیاه, {{شهرستان بندرعباس}}
 450. آوین سفلی, {{شهرستان بندرعباس}}
 451. آوین علیا, {{شهرستان بندرعباس}}
 452. گرگین‌آباد, {{شهرستان بهاباد}}
 453. جعفرآباد (بافق), {{شهرستان بهاباد}}
 454. صادق‌آباد (بافق), {{شهرستان بهاباد}}
 455. ندن علیا, {{شهرستان بهاباد}}
 456. جمشیدآباد, {{شهرستان بهار}}
 457. دهستان آغاجاری, {{شهرستان بهبهان}}
 458. کلا (بهشهر), {{شهرستان بهشهر}}
 459. محسن‌آباد (نکا), {{شهرستان بهشهر}}
 460. دهستان باغستان, {{شهرستان بوانات}}
 461. زردخانی, {{شهرستان بویراحمد}}
 462. کاریزنو (نصرآباد), {{شهرستان بیرجند}}
 463. زین‌آباد (شبستر), {{شهرستان بیرجند}}
 464. سمای, {{شهرستان بیرجند}}
 465. اکبرآباد بالا, {{شهرستان بیرجند}}
 466. سنگ‌آباد (کوثر), {{شهرستان بیرجند}}
 467. بیگلو, {{شهرستان تالش}}
 468. فهرست روستاهای استان گیلان, {{شهرستان تالش}}
 469. نوده (تربت جام), {{شهرستان تربت جام}}
 470. کاریزنو (نصرآباد), {{شهرستان تربت جام}}
 471. دشت‌آباد (فهرج), {{شهرستان تفت}}
 472. بورقان (فراهان), {{شهرستان تفرش}}
 473. تبرته, {{شهرستان تفرش}}
 474. اشقل, {{شهرستان تفرش}}
 475. امیرآباد (تفرش), {{شهرستان تفرش}}
 476. برزآباد (فراهان), {{شهرستان تفرش}}
 477. کودزر (تفرش), {{شهرستان تفرش}}
 478. عباس‌آباد (تفرش), {{شهرستان تفرش}}
 479. آرزومند, {{شهرستان تفرش}}
 480. وروان, {{شهرستان تفرش}}
 481. قرمزچشمه, {{شهرستان تفرش}}
 482. کلا (بهشهر), {{شهرستان تفرش}}
 483. زنگارک, {{شهرستان تفرش}}
 484. کردآباد (تفرش), {{شهرستان تفرش}}
 485. شیرین‌آباد (علی‌آباد), {{شهرستان تفرش}}
 486. سقرجوقک, {{شهرستان تفرش}}
 487. کلا (تفرش), {{شهرستان تفرش}}
 488. فرک, {{شهرستان تفرش}}
 489. اسفین, {{شهرستان تفرش}}
 490. خسروان علیا, {{شهرستان تفرش}}
 491. حسین‌آباد (تفرش), {{شهرستان تفرش}}
 492. شتریه, {{شهرستان تفرش}}
 493. خسروان سفلی, {{شهرستان تفرش}}
 494. علی‌آباد (تفرش), {{شهرستان تفرش}}
 495. شیرین‌آباد (تفرش), {{شهرستان تفرش}}
 496. درمنک (تفرش), {{شهرستان تفرش}}
 497. عزیزآباد (فراهان), {{شهرستان تفرش}}
 498. کمرک (تفرش), {{شهرستان تفرش}}
 499. کاظم‌آباد (تفرش), {{شهرستان تفرش}}
 500. دولت‌آباد (تفرش), {{شهرستان تفرش}}
 501. گازران (تفرش), {{شهرستان تفرش}}
 502. گونه (تفرش), {{شهرستان تفرش}}
 503. مخلص‌آباد, {{شهرستان تفرش}}
 504. اقازیارت, {{شهرستان تفرش}}
 505. عباس‌آباد (عباس‌آباد), {{شهرستان تنکابن}}
 506. سیدمحله (تنکابن), {{شهرستان تنکابن}}
 507. تیلورسر شرقی, {{شهرستان تنکابن}}
 508. سی سرا (تنکابن), {{شهرستان تنکابن}}
 509. سرتاکرات, {{شهرستان تنکابن}}
 510. دهستان کلارآباد, {{شهرستان تنکابن}}
 511. پلنگ‌کلا, {{شهرستان تنکابن}}
 512. تیلاکنار, {{شهرستان تنکابن}}
 513. حمزه‌آباد (تنکابن), {{شهرستان تنکابن}}
 514. سی‌بن, {{شهرستان تنکابن}}
 515. دهستان لنگارود, {{شهرستان تنکابن}}
 516. زیارت‌ور, {{شهرستان تنکابن}}
 517. دانیال (تنکابن), {{شهرستان تنکابن}}
 518. ولیکستان, {{شهرستان تنکابن}}
 519. توبن, {{شهرستان تنکابن}}
 520. پرچور, {{شهرستان تنکابن}}
 521. یالبندان‌سرا, {{شهرستان تنکابن}}
 522. خشکلا, {{شهرستان تنکابن}}
 523. تازه‌آباد (تنکابن), {{شهرستان تنکابن}}
 524. سرلنگا, {{شهرستان تنکابن}}
 525. اسپی‌رود, {{شهرستان تنکابن}}
 526. حیدرآباد (تنکابن), {{شهرستان تنکابن}}
 527. جیسادانیال, {{شهرستان تنکابن}}
 528. کاظم‌کلا, {{شهرستان تنکابن}}
 529. جیساکلارآباد, {{شهرستان تنکابن}}
 530. طالش‌خیل, {{شهرستان تنکابن}}
 531. جیساخضرآباد, {{شهرستان تنکابن}}
 532. گرداب (تنکابن), {{شهرستان تنکابن}}
 533. چارز, {{شهرستان تنکابن}}
 534. سجادیه (تنکابن), {{شهرستان تنکابن}}
 535. کراتکوتی, {{شهرستان تنکابن}}
 536. هردوابرود, {{شهرستان تنکابن}}
 537. گلور بالا, {{شهرستان تنکابن}}
 538. مشهدی‌سرا, {{شهرستان تنکابن}}
 539. گرجی‌سرا, {{شهرستان تنکابن}}
 540. کلاکرده (تنکابن), {{شهرستان تنکابن}}
 541. نارنج‌بندبن, {{شهرستان تنکابن}}
 542. بااوج‌خیل, {{شهرستان تنکابن}}
 543. سلامت‌سرا, {{شهرستان تنکابن}}
 544. دراسرا, {{شهرستان تنکابن}}
 545. امام‌دشت, {{شهرستان تنکابن}}
 546. شجاع‌محله, {{شهرستان تنکابن}}
 547. شهرک صنعتی (تنکابن), {{شهرستان تنکابن}}
 548. خضرآباد (تنکابن), {{شهرستان تنکابن}}
 549. پسنده علیا, {{شهرستان تنکابن}}
 550. طاهرآباد (ساری), {{شهرستان تهران}}
 551. طاهرآباد (تهران), {{شهرستان تهران}}
 552. سیاه سنگ جدید, {{شهرستان تهران}}
 553. تماشا (تهران), {{شهرستان تهران}}
 554. مهدی‌آبادگفت, {{شهرستان جغتای}}
 555. درویشان, {{شهرستان جهرم}}
 556. چاه انجیر (ممسنی), {{شهرستان جهرم}}
 557. فرج‌آباد (جویبار), {{شهرستان جویبار}}
 558. شرطاق یک, {{شهرستان حمیدیه}}
 559. شاطی, {{شهرستان حمیدیه}}
 560. سیدمجید, {{شهرستان حمیدیه}}
 561. دهستان جهاد, {{شهرستان حمیدیه}}
 562. غضبان, {{شهرستان حمیدیه}}
 563. عباس‌یالس یک, {{شهرستان حمیدیه}}
 564. طویبه شیخ حاتم, {{شهرستان حمیدیه}}
 565. شیخ طعمه, {{شهرستان حمیدیه}}
 566. سیدیابر, {{شهرستان حمیدیه}}
 567. دهستان کرخه, {{شهرستان حمیدیه}}
 568. سیدحسین‌موسوی, {{شهرستان حمیدیه}}
 569. فرسیه, {{شهرستان حمیدیه}}
 570. کوهه یک, {{شهرستان حمیدیه}}
 571. قاسم‌زامل, {{شهرستان حمیدیه}}
 572. شبیشه (اهواز), {{شهرستان حمیدیه}}
 573. دهستان طراح, {{شهرستان حمیدیه}}
 574. شبلیه, {{شهرستان حمیدیه}}
 575. بیت‌فریح, {{شهرستان حمیدیه}}
 576. گبیرزهیر, {{شهرستان حمیدیه}}
 577. بیت شوکایه, {{شهرستان حمیدیه}}
 578. طراح دو, {{شهرستان حمیدیه}}
 579. شهرک آزادی (اهواز), {{شهرستان حمیدیه}}
 580. آلبوعید یک نبی, {{شهرستان حمیدیه}}
 581. ملیحه سعدون, {{شهرستان حمیدیه}}
 582. خسرج بیت‌قشم, {{شهرستان حمیدیه}}
 583. حماد (اهواز), {{شهرستان حمیدیه}}
 584. صدره سیدیعقوب, {{شهرستان حمیدیه}}
 585. آلبومروح شمکلی, {{شهرستان حمیدیه}}
 586. ملیحه یک, {{شهرستان حمیدیه}}
 587. علاونه, {{شهرستان حمیدیه}}
 588. رامسه دو, {{شهرستان حمیدیه}}
 589. قلعه‌غدیر, {{شهرستان حمیدیه}}
 590. چمیم, {{شهرستان حمیدیه}}
 591. کوهه دو, {{شهرستان حمیدیه}}
 592. علاونه‌فای, {{شهرستان حمیدیه}}
 593. رامسه یک, {{شهرستان حمیدیه}}
 594. گمبوعه بزرگ, {{شهرستان حمیدیه}}
 595. حمدان‌سلجه, {{شهرستان حمیدیه}}
 596. دهلیز یک, {{شهرستان حمیدیه}}
 597. وسیله یک, {{شهرستان حمیدیه}}
 598. سیدجابر, {{شهرستان حمیدیه}}
 599. گمبوعه کوچک, {{شهرستان حمیدیه}}
 600. حویش, {{شهرستان حمیدیه}}
 601. غفیله, {{شهرستان حمیدیه}}
 602. شیخ زهراو, {{شهرستان حمیدیه}}
 603. صدره دو, {{شهرستان حمیدیه}}
 604. ازرگ, {{شهرستان حمیدیه}}
 605. خسرج خلف, {{شهرستان حمیدیه}}
 606. دهکده (اهواز), {{شهرستان حمیدیه}}
 607. عبدالکاظم, {{شهرستان حمیدیه}}
 608. طراح یک, {{شهرستان حمیدیه}}
 609. شرطاق دو, {{شهرستان حمیدیه}}
 610. خسرج‌عوده, {{شهرستان حمیدیه}}
 611. مگتاف, {{شهرستان حمیدیه}}
 612. حزبه (روستا), {{شهرستان حمیدیه}}
 613. سیدشریف (اهواز), {{شهرستان حمیدیه}}
 614. عباس‌یالس دو, {{شهرستان حمیدیه}}
 615. کوشک, {{شهرستان خاتم}}
 616. ستن, {{شهرستان خداآفرین}}
 617. الهرد, {{شهرستان خداآفرین}}
 618. حسنعلی کدخدالو, {{شهرستان خداآفرین}}
 619. قشلاق اوزبک, {{شهرستان خداآفرین}}
 620. قشلاق شاه‌ولی, {{شهرستان خداآفرین}}
 621. قشلاق صومعه, {{شهرستان خداآفرین}}
 622. اسکانلوی سفلی, {{شهرستان خداآفرین}}
 623. شرفه (شهر), {{شهرستان خداآفرین}}
 624. سلطان‌آباد (شیراز), {{شهرستان خرامه}}
 625. دواب (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 626. مله امیری, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 627. قلعه بهادر, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 628. چم پلک, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 629. چشمه جومیله, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 630. تل نعمت, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 631. نرگسه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 632. تایاب, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 633. جوان‌آباد, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 634. چهاراب, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 635. قاسمعلی برآفتاب, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 636. جعفرآباد (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 637. بن روتله, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 638. چم‌چره یک, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 639. عباس کلپت, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 640. انارستان (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 641. صیدحسن کلاه فتحعلی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 642. چم باغ علیا, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 643. بزاب (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 644. بیژنوند, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 645. چم خوشه صفرعلی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 646. حسین‌آباد شاهیوند, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 647. کوماس, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 648. رحیم حاتم دو, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 649. دلبررک رک, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 650. درمره, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 651. کی برآفتاب, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 652. جودل دل, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 653. پشت تنگچنار, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 654. زرین مهرآباد, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 655. کوشکی (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 656. پیر صمدین, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 657. چشمه زمزم, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 658. چشمه برج علی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 659. چنارمیشاخور, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 660. پانسار تشکن, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 661. چم خوشه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 662. چاه موری (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 663. مینه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 664. رحیم حاتم یک, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 665. سبزوار (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 666. زنگی‌بان, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 667. مرادآباد (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 668. چم‌وزیر, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 669. زهراکارنساردله, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 670. چاه چراغ (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 671. بن مزرعه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 672. ریخته‌کوه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 673. ولی‌آباد شیری, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 674. سراب‌دوره, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 675. زوراندول, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 676. چهارمله گل سرخه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 677. خیرآباد سفلی (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 678. خاطره (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 679. رحیم‌آباد دو, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 680. غلامان سفلی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 681. سراب کی میرزاوند دو, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 682. فرضالی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 683. کرگز, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 684. هزارمنی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 685. دره محمدقلی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 686. کرفله لاون, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 687. میشکر, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 688. تشکن سیدیا, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 689. گاوگیرچمدانه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 690. چنار سفلی (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 691. تل امان‌الله, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 692. قالبی سفلی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 693. گلزار (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 694. سرابرفتخان, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 695. خانه سرخ, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 696. رحیم‌آباد سه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 697. غلامان علیا, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 698. سراب کی حاتم, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 699. کادونی سفلی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 700. شیخ گل, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 701. بنارکبود دو, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 702. زیرچشمه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 703. چنارگل ابان, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 704. چم‌چره دو, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 705. زوران چم, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 706. گرمورت رمضان‌آباد, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 707. دره رحمانه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 708. تل محمدمیرزا, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 709. قالبی علیا, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 710. لره سبزی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 711. سرانبار کلانتری, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 712. گوران چم شاهیوند, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 713. رحیم‌آباد یک, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 714. پل شوراب, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 715. دره بادام, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 716. کادونی علیا, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 717. عباس‌خان, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 718. بنارکبود سه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 719. شیران بیشه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 720. حیات‌الغیب (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 721. چم‌چره سه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 722. شمس الدین, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 723. گرمورت نصرتی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 724. سیاه‌دره کوسه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 725. تل مرادخانی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 726. چم باغ سفلی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 727. ژریژبان, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 728. نصرتی سرانبار, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 729. سیاه چم, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 730. ناوه‌کش, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 731. سرکانه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 732. سفیداب (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 733. کادونی وسطی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 734. طالقان یک, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 735. بنارکبود یک, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 736. قلعه ناوه کش, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 737. خارزار (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 738. برکه (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 739. تاف تافینه شمسعلی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 740. بلوط بان, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 741. شهبازبک, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 742. تل رفیع, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 743. شوراب نجم سهیلی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 744. اثرزمین کالیاب, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 745. هودر (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 746. چاه ذوالفقار, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 747. تازه‌آباد (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 748. شورآباد (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 749. سه کره, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 750. توه چاه فلاوند, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 751. میان کنان, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 752. چم پونه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 753. کرفله (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 754. رستم خان جودکی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 755. حسیوند, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 756. کریه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 757. ورپل (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 758. کچکان, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 759. تل سالار, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 760. شوراب محمودوند, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 761. باریکه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 762. بهرام (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 763. خیرآباد علیا (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 764. مله شبانان, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 765. کله نی (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 766. چم دیوان, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 767. هفت‌چشمه (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 768. چم داود, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 769. کرفله ایمان‌آباد, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 770. نوشادگل آبان دو, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 771. ریخان (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 772. عباسی (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 773. ملک میرزاچم دشتی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 774. ملک‌آباد سماق, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 775. تل عجم, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 776. دربچاه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 777. قلعه نشین شاهی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 778. پاهلت, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 779. چناران (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 780. اسلام‌آباد (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 781. مله بلوط, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 782. تنگ دوگر, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 783. ولدکش, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 784. چنارکالیاب, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 785. لجامگیر, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 786. علی‌حسین (لرستان), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 787. کچلوند, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 788. کریه عبدالله شیراوند, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 789. کتل (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 790. یارحسین, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 791. هله تل, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 792. سرابچگه, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 793. بستان رود شرف, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 794. تنگ موسی, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 795. پیری رضا, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 796. طولابی برآفتاب, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 797. هرفته (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 798. زهراکار, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 799. شترمل (خرم‌آباد), {{شهرستان خرم‌آباد}}
 800. سرزمان, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 801. نقاره ناوه کش, {{شهرستان خرم‌آباد}}
 802. گورادل, {{شهرستان خلخال}}
 803. آرالوی کوچک, {{شهرستان خلخال}}
 804. نوده (تربت جام), {{شهرستان خلخال}}
 805. کهل, {{شهرستان خلخال}}
 806. فرج‌آباد (جویبار), {{شهرستان خلخال}}
 807. انجیره (خمیر), {{شهرستان خمیر}}
 808. آوین سفلی, {{شهرستان خمیر}}
 809. آوین علیا, {{شهرستان خمیر}}
 810. گردسیاه, {{شهرستان خمیر}}
 811. ساردی, {{شهرستان خمیر}}
 812. ده شیرخان, {{شهرستان خنداب}}
 813. مجیدآباد (خنداب), {{شهرستان خنداب}}
 814. پلنگاب, {{شهرستان خنداب}}
 815. پیازآباد (خنداب), {{شهرستان خنداب}}
 816. ارجناوند, {{شهرستان خنداب}}
 817. نصیرآباد (خنداب), {{شهرستان خنداب}}
 818. ایجان, {{شهرستان خنداب}}
 819. وزوانق, {{شهرستان خنداب}}
 820. قشلاق زیبا, {{شهرستان خنداب}}
 821. طورگیر, {{شهرستان خنداب}}
 822. ادشته, {{شهرستان خنداب}}
 823. چالاب سفلی, {{شهرستان خنداب}}
 824. ایوندنو, {{شهرستان خنداب}}
 825. موک, {{شهرستان خنداب}}
 826. الودر, {{شهرستان خنداب}}
 827. درمن (خنداب), {{شهرستان خنداب}}
 828. احمدآباد (خنداب), {{شهرستان خنداب}}
 829. صالحی (خنداب), {{شهرستان خنداب}}
 830. محمدآباد (خنداب), {{شهرستان خنداب}}
 831. کله بید (خنداب), {{شهرستان خنداب}}
 832. جوشیروان, {{شهرستان خنداب}}
 833. ده سد, {{شهرستان خنداب}}
 834. قلعه اسدآباد, {{شهرستان خنداب}}
 835. چاه گچی, {{شهرستان خواف}}
 836. اسدآباد وسطی, {{شهرستان دره‌شهر}}
 837. زرانگوش, {{شهرستان دره‌شهر}}
 838. اسدآباد سفلی, {{شهرستان دره‌شهر}}
 839. روستا, {{شهرستان دزفول}}
 840. فهرست دهستان‌های ایران, {{شهرستان دزفول}}
 841. اسدآباد سفلی, {{شهرستان دلفان}}
 842. اسدآباد وسطی, {{شهرستان دلفان}}
 843. نوده (تربت جام), {{شهرستان دماوند}}
 844. سادات‌محله (ساری), {{شهرستان دماوند}}
 845. قالبی علیا, {{شهرستان دوره}}
 846. ژریژبان, {{شهرستان دوره}}
 847. سرانبار کلانتری, {{شهرستان دوره}}
 848. سرکانه, {{شهرستان دوره}}
 849. سیاه چم, {{شهرستان دوره}}
 850. رحیم‌آباد یک, {{شهرستان دوره}}
 851. دره بادام, {{شهرستان دوره}}
 852. سفیداب (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 853. کادونی علیا, {{شهرستان دوره}}
 854. طالقان یک, {{شهرستان دوره}}
 855. بنارکبود سه, {{شهرستان دوره}}
 856. شیران بیشه, {{شهرستان دوره}}
 857. حیات‌الغیب (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 858. برکه (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 859. شمس الدین, {{شهرستان دوره}}
 860. تل رفیع, {{شهرستان دوره}}
 861. بلوط بان, {{شهرستان دوره}}
 862. سیاه‌دره کوسه, {{شهرستان دوره}}
 863. چم باغ سفلی, {{شهرستان دوره}}
 864. هودر (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 865. نصرتی سرانبار, {{شهرستان دوره}}
 866. شوراب نجم سهیلی, {{شهرستان دوره}}
 867. تازه‌آباد (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 868. ناوه‌کش, {{شهرستان دوره}}
 869. سه کره, {{شهرستان دوره}}
 870. کادونی وسطی, {{شهرستان دوره}}
 871. میان کنان, {{شهرستان دوره}}
 872. بنارکبود یک, {{شهرستان دوره}}
 873. قلعه ناوه کش, {{شهرستان دوره}}
 874. خارزار (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 875. حسیوند, {{شهرستان دوره}}
 876. تاف تافینه شمسعلی, {{شهرستان دوره}}
 877. تل سالار, {{شهرستان دوره}}
 878. ورپل (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 879. شهبازبک, {{شهرستان دوره}}
 880. اثرزمین کالیاب, {{شهرستان دوره}}
 881. بهرام (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 882. چاه ذوالفقار, {{شهرستان دوره}}
 883. شوراب محمودوند, {{شهرستان دوره}}
 884. شورآباد (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 885. کله نی (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 886. توه چاه فلاوند, {{شهرستان دوره}}
 887. هفت‌چشمه (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 888. چم پونه, {{شهرستان دوره}}
 889. کرفله (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 890. رستم خان جودکی, {{شهرستان دوره}}
 891. ریخان (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 892. کریه, {{شهرستان دوره}}
 893. تل عجم, {{شهرستان دوره}}
 894. ملک میرزاچم دشتی, {{شهرستان دوره}}
 895. کچکان, {{شهرستان دوره}}
 896. باریکه, {{شهرستان دوره}}
 897. چناران (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 898. خیرآباد علیا (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 899. قلعه نشین شاهی, {{شهرستان دوره}}
 900. مله شبانان, {{شهرستان دوره}}
 901. مله بلوط, {{شهرستان دوره}}
 902. چم دیوان, {{شهرستان دوره}}
 903. ولدکش, {{شهرستان دوره}}
 904. چم داود, {{شهرستان دوره}}
 905. کرفله ایمان‌آباد, {{شهرستان دوره}}
 906. نوشادگل آبان دو, {{شهرستان دوره}}
 907. کچلوند, {{شهرستان دوره}}
 908. عباسی (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 909. هله تل, {{شهرستان دوره}}
 910. کتل (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 911. ملک‌آباد سماق, {{شهرستان دوره}}
 912. پاهلت, {{شهرستان دوره}}
 913. پیری رضا, {{شهرستان دوره}}
 914. اسلام‌آباد (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 915. بستان رود شرف, {{شهرستان دوره}}
 916. دربچاه, {{شهرستان دوره}}
 917. هرفته (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 918. تنگ دوگر, {{شهرستان دوره}}
 919. شترمل (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 920. چنارکالیاب, {{شهرستان دوره}}
 921. لجامگیر, {{شهرستان دوره}}
 922. علی‌حسین (لرستان), {{شهرستان دوره}}
 923. مله امیری, {{شهرستان دوره}}
 924. کریه عبدالله شیراوند, {{شهرستان دوره}}
 925. تل نعمت, {{شهرستان دوره}}
 926. چم پلک, {{شهرستان دوره}}
 927. یارحسین, {{شهرستان دوره}}
 928. تنگ موسی, {{شهرستان دوره}}
 929. چهاراب, {{شهرستان دوره}}
 930. طولابی برآفتاب, {{شهرستان دوره}}
 931. تایاب, {{شهرستان دوره}}
 932. سرابچگه, {{شهرستان دوره}}
 933. چم‌چره یک, {{شهرستان دوره}}
 934. زهراکار, {{شهرستان دوره}}
 935. انارستان (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 936. سرزمان, {{شهرستان دوره}}
 937. نقاره ناوه کش, {{شهرستان دوره}}
 938. دواب (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 939. بزاب (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 940. قلعه بهادر, {{شهرستان دوره}}
 941. کوماس, {{شهرستان دوره}}
 942. چم خوشه صفرعلی, {{شهرستان دوره}}
 943. چشمه جومیله, {{شهرستان دوره}}
 944. جوان‌آباد, {{شهرستان دوره}}
 945. درمره, {{شهرستان دوره}}
 946. قاسمعلی برآفتاب, {{شهرستان دوره}}
 947. جعفرآباد (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 948. نرگسه, {{شهرستان دوره}}
 949. زرین مهرآباد, {{شهرستان دوره}}
 950. عباس کلپت, {{شهرستان دوره}}
 951. پیر صمدین, {{شهرستان دوره}}
 952. صیدحسن کلاه فتحعلی, {{شهرستان دوره}}
 953. بن روتله, {{شهرستان دوره}}
 954. چم باغ علیا, {{شهرستان دوره}}
 955. چنارمیشاخور, {{شهرستان دوره}}
 956. بیژنوند, {{شهرستان دوره}}
 957. مینه, {{شهرستان دوره}}
 958. چم خوشه, {{شهرستان دوره}}
 959. حسین‌آباد شاهیوند, {{شهرستان دوره}}
 960. رحیم حاتم دو, {{شهرستان دوره}}
 961. دلبررک رک, {{شهرستان دوره}}
 962. زنگی‌بان, {{شهرستان دوره}}
 963. کی برآفتاب, {{شهرستان دوره}}
 964. جودل دل, {{شهرستان دوره}}
 965. چاه چراغ (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 966. کوشکی (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 967. سراب‌دوره, {{شهرستان دوره}}
 968. ریخته‌کوه, {{شهرستان دوره}}
 969. چشمه زمزم, {{شهرستان دوره}}
 970. پشت تنگچنار, {{شهرستان دوره}}
 971. چشمه برج علی, {{شهرستان دوره}}
 972. چهارمله گل سرخه, {{شهرستان دوره}}
 973. پانسار تشکن, {{شهرستان دوره}}
 974. غلامان سفلی, {{شهرستان دوره}}
 975. خاطره (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 976. چاه موری (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 977. رحیم حاتم یک, {{شهرستان دوره}}
 978. سبزوار (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 979. کرگز, {{شهرستان دوره}}
 980. مرادآباد (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 981. چم‌وزیر, {{شهرستان دوره}}
 982. میشکر, {{شهرستان دوره}}
 983. بن مزرعه, {{شهرستان دوره}}
 984. تل امان‌الله, {{شهرستان دوره}}
 985. گاوگیرچمدانه, {{شهرستان دوره}}
 986. ولی‌آباد شیری, {{شهرستان دوره}}
 987. زهراکارنساردله, {{شهرستان دوره}}
 988. زوراندول, {{شهرستان دوره}}
 989. گلزار (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 990. خیرآباد سفلی (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 991. غلامان علیا, {{شهرستان دوره}}
 992. خانه سرخ, {{شهرستان دوره}}
 993. رحیم‌آباد دو, {{شهرستان دوره}}
 994. سراب کی میرزاوند دو, {{شهرستان دوره}}
 995. فرضالی, {{شهرستان دوره}}
 996. شیخ گل, {{شهرستان دوره}}
 997. هزارمنی, {{شهرستان دوره}}
 998. دره محمدقلی, {{شهرستان دوره}}
 999. کرفله لاون, {{شهرستان دوره}}
 1000. چم‌چره دو, {{شهرستان دوره}}
 1001. تشکن سیدیا, {{شهرستان دوره}}
 1002. تل محمدمیرزا, {{شهرستان دوره}}
 1003. گرمورت رمضان‌آباد, {{شهرستان دوره}}
 1004. چنار سفلی (خرم‌آباد), {{شهرستان دوره}}
 1005. قالبی سفلی, {{شهرستان دوره}}
 1006. لره سبزی, {{شهرستان دوره}}
 1007. سرابرفتخان, {{شهرستان دوره}}
 1008. پل شوراب, {{شهرستان دوره}}
 1009. گوران چم شاهیوند, {{شهرستان دوره}}
 1010. رحیم‌آباد سه, {{شهرستان دوره}}
 1011. سراب کی حاتم, {{شهرستان دوره}}
 1012. کادونی سفلی, {{شهرستان دوره}}
 1013. عباس‌خان, {{شهرستان دوره}}
 1014. بنارکبود دو, {{شهرستان دوره}}
 1015. زیرچشمه, {{شهرستان دوره}}
 1016. چنارگل ابان, {{شهرستان دوره}}
 1017. چم‌چره سه, {{شهرستان دوره}}
 1018. زوران چم, {{شهرستان دوره}}
 1019. تل مرادخانی, {{شهرستان دوره}}
 1020. گرمورت نصرتی, {{شهرستان دوره}}
 1021. دره رحمانه, {{شهرستان دوره}}
 1022. بیزنوئیه, {{شهرستان رابر}}
 1023. نرآب (آزادشهر), {{شهرستان رابر}}
 1024. تکله قوز, {{شهرستان راز و جرگلان}}
 1025. بشدره (راز و جرگلان), {{شهرستان راز و جرگلان}}
 1026. سیوخسوهاشم, {{شهرستان راز و جرگلان}}
 1027. پرسه‌سوی علیا, {{شهرستان راز و جرگلان}}
 1028. پرسه‌سوی سفلی, {{شهرستان راز و جرگلان}}
 1029. اشرف‌دره, {{شهرستان راز و جرگلان}}
 1030. سنگسار (راز و جرگلان), {{شهرستان راز و جرگلان}}
 1031. کلاته اتعلی, {{شهرستان راز و جرگلان}}
 1032. قره باطر, {{شهرستان راز و جرگلان}}
 1033. توبن, {{شهرستان رامسر}}
 1034. کلایه (رامسر), {{شهرستان رامسر}}
 1035. ده علی (بروجن), {{شهرستان راور}}
 1036. فهرست روستاهای استان گیلان, {{شهرستان رشت}}
 1037. ایمن‌آباد, {{شهرستان رشت}}
 1038. شام‌آباد, {{شهرستان رفسنجان}}
 1039. محمدآباد (انار), {{شهرستان رفسنجان}}
 1040. مهرآباد (انار), {{شهرستان رفسنجان}}
 1041. رضاآباد (انار), {{شهرستان رفسنجان}}
 1042. شریف‌آباد (انار), {{شهرستان رفسنجان}}
 1043. قاسم‌آباد (انار), {{شهرستان رفسنجان}}
 1044. همت‌آباد (انار), {{شهرستان رفسنجان}}
 1045. شفیع‌آباد (انار), {{شهرستان رفسنجان}}
 1046. تلمبه احمدآباد (انار), {{شهرستان رفسنجان}}
 1047. بهشت‌آباد (انار), {{شهرستان رفسنجان}}
 1048. حمیدآباد (انار), {{شهرستان رفسنجان}}
 1049. ساردی, {{شهرستان رفسنجان}}
 1050. فخرآباد (انار), {{شهرستان رفسنجان}}
 1051. دهوئیه, {{شهرستان رفسنجان}}
 1052. مجیدآباد (انار), {{شهرستان رفسنجان}}
 1053. علی‌آباد (ارومیه), {{شهرستان رودبار}}
 1054. کلایه (رامسر), {{شهرستان رودبار}}
 1055. فهرست روستاهای استان گیلان, {{شهرستان رودبار}}
 1056. ایمن‌آباد, {{شهرستان رودبار}}
 1057. فهرست روستاهای استان گیلان, {{شهرستان رودسر}}
 1058. شورک آباد, {{شهرستان زرندیه}}
 1059. جامخانه, {{شهرستان ساری}}
 1060. دلمرز, {{شهرستان ساری}}
 1061. بیشه‌سر (میان‌دورود), {{شهرستان ساری}}
 1062. مجتمع مسکونی سیمان, {{شهرستان ساری}}
 1063. عزت‌الدین, {{شهرستان ساری}}
 1064. پلنگ‌آزاد, {{شهرستان ساری}}
 1065. اوسا, {{شهرستان ساری}}
 1066. اناردین, {{شهرستان ساری}}
 1067. زاری‌محله, {{شهرستان ساری}}
 1068. کیاپی, {{شهرستان ساری}}
 1069. قاجارخیل خورندی, {{شهرستان ساری}}
 1070. ورکلا, {{شهرستان ساری}}
 1071. دارابکلا, {{شهرستان ساری}}
 1072. قندارخیل, {{شهرستان ساری}}
 1073. زیت سفلی, {{شهرستان ساری}}
 1074. جناسم, {{شهرستان ساری}}
 1075. بزمین‌آباد, {{شهرستان ساری}}
 1076. زیت علیا, {{شهرستان ساری}}
 1077. سرتا, {{شهرستان ساری}}
 1078. سیاه چنار, {{شهرستان ساری}}
 1079. شهریار کنده, {{شهرستان ساری}}
 1080. لالیم, {{شهرستان ساری}}
 1081. سنه‌کوه, {{شهرستان ساری}}
 1082. عباس‌آباد هلوم‌سر, {{شهرستان ساری}}
 1083. اسرم, {{شهرستان ساری}}
 1084. سادات‌محله (ساری), {{شهرستان ساری}}
 1085. موسی‌کلا, {{شهرستان ساری}}
 1086. ماکران, {{شهرستان ساری}}
 1087. پیله‌کوه, {{شهرستان ساری}}
 1088. تجن‌لته علیا, {{شهرستان ساری}}
 1089. طاهرآباد (ساری), {{شهرستان ساری}}
 1090. ورندان, {{شهرستان ساری}}
 1091. مجتمع مسکونی شهید عباسپور, {{شهرستان ساری}}
 1092. چمازتپه, {{شهرستان ساری}}
 1093. گله‌کلا, {{شهرستان ساری}}
 1094. آسیاب‌سر (میان‌دورود), {{شهرستان ساری}}
 1095. شورک آباد, {{شهرستان ساوه}}
 1096. مهدی‌آبادگفت, {{شهرستان سبزوار}}
 1097. ستن, {{شهرستان ستن}}
 1098. ارزنق, {{شهرستان سراب}}
 1099. پیشین‌واله, {{شهرستان سرباز}}
 1100. بیله‌درق, {{شهرستان سرعین}}
 1101. کنگه (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1102. قیاسیه, {{شهرستان سلطانیه}}
 1103. ویر (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1104. سلمان کندی (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1105. کبودگنبد (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1106. بوجی, {{شهرستان سلطانیه}}
 1107. ترکانده, {{شهرستان سلطانیه}}
 1108. شکورآباد, {{شهرستان سلطانیه}}
 1109. ندیرآباد, {{شهرستان سلطانیه}}
 1110. سرخه دیزج (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1111. حسین‌آباد (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1112. کردرق, {{شهرستان سلطانیه}}
 1113. میهمان شهرسلطانیه, {{شهرستان سلطانیه}}
 1114. امیرآباد (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1115. شلوار (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1116. المکی, {{شهرستان سلطانیه}}
 1117. برنقور, {{شهرستان سلطانیه}}
 1118. ویک, {{شهرستان سلطانیه}}
 1119. قلعه (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1120. پرنگین, {{شهرستان سلطانیه}}
 1121. دوسنگان, {{شهرستان سلطانیه}}
 1122. کاکاآباد, {{شهرستان سلطانیه}}
 1123. چمه (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1124. ارجین, {{شهرستان سلطانیه}}
 1125. سنبل‌آباد (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1126. مشک‌آباد (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1127. قشلاق (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1128. اولنگ (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1129. کردناب, {{شهرستان سلطانیه}}
 1130. خیرآباد (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1131. ونونان, {{شهرستان سلطانیه}}
 1132. چپ دره, {{شهرستان سلطانیه}}
 1133. خرمدرق (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1134. یوسف‌آباد (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1135. اسدآباد (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1136. طهماسب‌آباد (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1137. سبزدرق, {{شهرستان سلطانیه}}
 1138. اقزوج, {{شهرستان سلطانیه}}
 1139. بوئین (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1140. عباس‌آباد (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1141. ساریجالو (سلطانیه), {{شهرستان سلطانیه}}
 1142. وردان (سلماس), {{شهرستان سلماس}}
 1143. چالی, {{شهرستان سوادکوه}}
 1144. افراسی (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه}}
 1145. پیشین‌واله, {{شهرستان سوادکوه}}
 1146. دهکلان, {{شهرستان سوادکوه}}
 1147. پاشاکلا (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه}}
 1148. شارقلت, {{شهرستان سوادکوه}}
 1149. تمر (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه}}
 1150. لودشت, {{شهرستان سوادکوه}}
 1151. کالی‌کلا, {{شهرستان سوادکوه}}
 1152. کفاک, {{شهرستان سوادکوه}}
 1153. اغوزبن (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه}}
 1154. آهنگرکلا (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه}}
 1155. لفورک, {{شهرستان سوادکوه}}
 1156. اوبن, {{شهرستان سوادکوه}}
 1157. شیرجه‌کلا, {{شهرستان سوادکوه}}
 1158. نفت‌چال (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه}}
 1159. غوزک‌رودبار, {{شهرستان سوادکوه}}
 1160. کلیج‌خیل, {{شهرستان سوادکوه}}
 1161. اسبوکلا (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه}}
 1162. ریکو (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه}}
 1163. نوآباد (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه}}
 1164. امیرکلا (شیرگاه), {{شهرستان سوادکوه}}
 1165. سنگسی, {{شهرستان سوادکوه}}
 1166. تپه‌سر, {{شهرستان سوادکوه}}
 1167. گالش‌کلا (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه}}
 1168. امام‌کلا, {{شهرستان سوادکوه}}
 1169. ملفه, {{شهرستان سوادکوه}}
 1170. گشنیان, {{شهرستان سوادکوه}}
 1171. خرکاک, {{شهرستان سوادکوه}}
 1172. لودشت, {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1173. کالی‌کلا, {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1174. کفاک, {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1175. اغوزبن (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1176. آهنگرکلا (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1177. لفورک, {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1178. اوبن, {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1179. شیرجه‌کلا, {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1180. نفت‌چال (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1181. غوزک‌رودبار, {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1182. کلیج‌خیل, {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1183. اسبوکلا (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1184. ریکو (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1185. نوآباد (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1186. امیرکلا (شیرگاه), {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1187. سنگسی, {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1188. تپه‌سر, {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1189. گالش‌کلا (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1190. امام‌کلا, {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1191. ملفه, {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1192. گشنیان, {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1193. خرکاک, {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1194. چالی, {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1195. افراسی (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1196. دهکلان, {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1197. پاشاکلا (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1198. شارقلت, {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1199. تمر (سوادکوه), {{شهرستان سوادکوه شمالی}}
 1200. لینکووا, {{شهرستان شاولیای}}
 1201. کورشنای, {{شهرستان شاولیای}}
 1202. اوژونتیس, {{شهرستان شاولیای}}
 1203. نویویی آکمنه, {{شهرستان شاولیای}}
 1204. شهر بخش اکمنی, {{شهرستان شاولیای}}
 1205. یونیشکیس, {{شهرستان شاولیای}}
 1206. الکیسکیا, {{شهرستان شاولیای}}
 1207. کلمه، لیتوانی, {{شهرستان شاولیای}}
 1208. تیرولیای, {{شهرستان شاولیای}}
 1209. پاکروییس, {{شهرستان شاولیای}}
 1210. ونتا, {{شهرستان شاولیای}}
 1211. شدووا, {{شهرستان شاولیای}}
 1212. آکمنه, {{شهرستان شاولیای}}
 1213. شهرستان شاولیای, {{شهرستان شاولیای}}
 1214. تیتوونای, {{شهرستان شاولیای}}
 1215. شولی (شهر), {{شهرستان شاولیای}}
 1216. ژاگاره, {{شهرستان شاولیای}}
 1217. رادویلیشکیس, {{شهرستان شاولیای}}
 1218. زین‌آباد (شبستر), {{شهرستان شبستر}}
 1219. کهل, {{شهرستان شبستر}}
 1220. مزرعه سادات, {{شهرستان شمیران}}
 1221. زردبند (شمیرانات), {{شهرستان شمیران}}
 1222. کردیان (لواسان), {{شهرستان شمیران}}
 1223. کردیان (لواسان), {{شهرستان شمیرانات}}
 1224. زردبند (شمیرانات), {{شهرستان شمیرانات}}
 1225. قلعه سلیم, {{شهرستان شهرکرد}}
 1226. گشینرجان, {{شهرستان شهرکرد}}
 1227. خراجی (شهرکرد), {{شهرستان شهرکرد}}
 1228. امیرآباد (شهرکرد), {{شهرستان شهرکرد}}
 1229. قلعه تک (شهرکرد), {{شهرستان شهرکرد}}
 1230. حاجی‌آباد (شهرکرد), {{شهرستان شهرکرد}}
 1231. جعفرآباد (شهرکرد), {{شهرستان شهرکرد}}
 1232. شهرک زوردگان, {{شهرستان شهرکرد}}
 1233. ایرانچه, {{شهرستان شهرکرد}}
 1234. تیتوونای, {{شهرستان شولی}}
 1235. شولی (شهر), {{شهرستان شولی}}
 1236. ژاگاره, {{شهرستان شولی}}
 1237. رادویلیشکیس, {{شهرستان شولی}}
 1238. لینکووا, {{شهرستان شولی}}
 1239. کورشنای, {{شهرستان شولی}}
 1240. اوژونتیس, {{شهرستان شولی}}
 1241. نویویی آکمنه, {{شهرستان شولی}}
 1242. شهر بخش اکمنی, {{شهرستان شولی}}
 1243. یونیشکیس, {{شهرستان شولی}}
 1244. الکیسکیا, {{شهرستان شولی}}
 1245. کلمه، لیتوانی, {{شهرستان شولی}}
 1246. تیرولیای, {{شهرستان شولی}}
 1247. پاکروییس, {{شهرستان شولی}}
 1248. ونتا, {{شهرستان شولی}}
 1249. شدووا, {{شهرستان شولی}}
 1250. آکمنه, {{شهرستان شولی}}
 1251. شهرستان شاولیای, {{شهرستان شولی}}
 1252. سلطان‌آباد (شیراز), {{شهرستان شیراز}}
 1253. چاه خاصه, {{شهرستان طرقبه شاندیز}}
 1254. اخترشاه, {{شهرستان طرقبه شاندیز}}
 1255. چاهشک, {{شهرستان طرقبه شاندیز}}
 1256. حسین‌آباد جلدک, {{شهرستان طرقبه شاندیز}}
 1257. تلخ النقی, {{شهرستان طرقبه شاندیز}}
 1258. مایان وسطی, {{شهرستان طرقبه شاندیز}}
 1259. ابرده سفلی, {{شهرستان طرقبه شاندیز}}
 1260. ارچنگ, {{شهرستان طرقبه شاندیز}}
 1261. ساقشک, {{شهرستان طرقبه شاندیز}}
 1262. اسپی‌رود, {{شهرستان عباس آباد}}
 1263. سجادیه (تنکابن), {{شهرستان عباس آباد}}
 1264. طالش‌خیل, {{شهرستان عباس آباد}}
 1265. جیساخضرآباد, {{شهرستان عباس آباد}}
 1266. هردوابرود, {{شهرستان عباس آباد}}
 1267. جیساکلارآباد, {{شهرستان عباس آباد}}
 1268. مشهدی‌سرا, {{شهرستان عباس آباد}}
 1269. کراتکوتی, {{شهرستان عباس آباد}}
 1270. کلاکرده (تنکابن), {{شهرستان عباس آباد}}
 1271. گلور بالا, {{شهرستان عباس آباد}}
 1272. بااوج‌خیل, {{شهرستان عباس آباد}}
 1273. گرجی‌سرا, {{شهرستان عباس آباد}}
 1274. دراسرا, {{شهرستان عباس آباد}}
 1275. نارنج‌بندبن, {{شهرستان عباس آباد}}
 1276. شجاع‌محله, {{شهرستان عباس آباد}}
 1277. سلامت‌سرا, {{شهرستان عباس آباد}}
 1278. خضرآباد (تنکابن), {{شهرستان عباس آباد}}
 1279. امام‌دشت, {{شهرستان عباس آباد}}
 1280. سیدمحله (تنکابن), {{شهرستان عباس آباد}}
 1281. شهرک صنعتی (تنکابن), {{شهرستان عباس آباد}}
 1282. سی سرا (تنکابن), {{شهرستان عباس آباد}}
 1283. پسنده علیا, {{شهرستان عباس آباد}}
 1284. پلنگ‌کلا, {{شهرستان عباس آباد}}
 1285. تیلورسر شرقی, {{شهرستان عباس آباد}}
 1286. حمزه‌آباد (تنکابن), {{شهرستان عباس آباد}}
 1287. سرتاکرات, {{شهرستان عباس آباد}}
 1288. عباس‌آباد (عباس‌آباد), {{شهرستان عباس آباد}}
 1289. زیارت‌ور, {{شهرستان عباس آباد}}
 1290. تیلاکنار, {{شهرستان عباس آباد}}
 1291. سی‌بن, {{شهرستان عباس آباد}}
 1292. دهستان کلارآباد, {{شهرستان عباس آباد}}
 1293. پرچور, {{شهرستان عباس آباد}}
 1294. دانیال (تنکابن), {{شهرستان عباس آباد}}
 1295. ولیکستان, {{شهرستان عباس آباد}}
 1296. دهستان لنگارود, {{شهرستان عباس آباد}}
 1297. سرلنگا, {{شهرستان عباس آباد}}
 1298. یالبندان, {{شهرستان عباس آباد}}
 1299. خشکلا, {{شهرستان عباس آباد}}
 1300. تازه‌آباد (تنکابن), {{شهرستان عباس آباد}}
 1301. کاظم‌کلا, {{شهرستان عباس آباد}}
 1302. یالبندان‌سرا, {{شهرستان عباس آباد}}
 1303. حیدرآباد (تنکابن), {{شهرستان عباس آباد}}
 1304. جیسادانیال, {{شهرستان عباس آباد}}
 1305. گرداب (تنکابن), {{شهرستان عباس آباد}}
 1306. سرلنگا, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1307. جیسادانیال, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1308. اسپی‌رود, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1309. حیدرآباد (تنکابن), {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1310. کاظم‌کلا, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1311. جیساخضرآباد, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1312. جیساکلارآباد, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1313. طالش‌خیل, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1314. گرداب (تنکابن), {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1315. کراتکوتی, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1316. چارز, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1317. سجادیه (تنکابن), {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1318. هردوابرود, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1319. گرجی‌سرا, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1320. گلور بالا, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1321. مشهدی‌سرا, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1322. کلاکرده (تنکابن), {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1323. سلامت‌سرا, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1324. نارنج‌بندبن, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1325. بااوج‌خیل, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1326. شهرک صنعتی (تنکابن), {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1327. دراسرا, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1328. امام‌دشت, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1329. شجاع‌محله, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1330. تیلورسر شرقی, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1331. خضرآباد (تنکابن), {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1332. پسنده علیا, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1333. سیدمحله (تنکابن), {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1334. عباس‌آباد (عباس‌آباد), {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1335. تیلاکنار, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1336. سی سرا (تنکابن), {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1337. سرتاکرات, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1338. پلنگ‌کلا, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1339. دهستان کلارآباد, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1340. دانیال (تنکابن), {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1341. حمزه‌آباد (تنکابن), {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1342. سی‌بن, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1343. زیارت‌ور, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1344. دهستان لنگارود, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1345. یالبندان, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1346. ولیکستان, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1347. پرچور, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1348. تازه‌آباد (تنکابن), {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1349. یالبندان‌سرا, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1350. خشکلا, {{شهرستان عباس‌آباد}}
 1351. شیرین‌آباد (علی‌آباد), {{شهرستان علی‌آباد}}
 1352. امیرآباد (تفرش), {{شهرستان فراهان}}
 1353. بورقان (فراهان), {{شهرستان فراهان}}
 1354. کودزر (تفرش), {{شهرستان فراهان}}
 1355. عباس‌آباد (تفرش), {{شهرستان فراهان}}
 1356. برزآباد (فراهان), {{شهرستان فراهان}}
 1357. وروان, {{شهرستان فراهان}}
 1358. قرمزچشمه, {{شهرستان فراهان}}
 1359. آرزومند, {{شهرستان فراهان}}
 1360. زنگارک, {{شهرستان فراهان}}
 1361. کردآباد (تفرش), {{شهرستان فراهان}}
 1362. خوشدون, {{شهرستان فراهان}}
 1363. سقرجوقک, {{شهرستان فراهان}}
 1364. کلا (تفرش), {{شهرستان فراهان}}
 1365. حسین‌آباد (تفرش), {{شهرستان فراهان}}
 1366. اسفین, {{شهرستان فراهان}}
 1367. خسروان علیا, {{شهرستان فراهان}}
 1368. علی‌آباد (تفرش), {{شهرستان فراهان}}
 1369. شتریه, {{شهرستان فراهان}}
 1370. خسروان سفلی, {{شهرستان فراهان}}
 1371. عزیزآباد (فراهان), {{شهرستان فراهان}}
 1372. شیرین‌آباد (تفرش), {{شهرستان فراهان}}
 1373. درمنک (تفرش), {{شهرستان فراهان}}
 1374. دولت‌آباد (تفرش), {{شهرستان فراهان}}
 1375. کمرک (تفرش), {{شهرستان فراهان}}
 1376. کاظم‌آباد (تفرش), {{شهرستان فراهان}}
 1377. مخلص‌آباد, {{شهرستان فراهان}}
 1378. گازران (تفرش), {{شهرستان فراهان}}
 1379. گونه (تفرش), {{شهرستان فراهان}}
 1380. اشقل, {{شهرستان فراهان}}
 1381. اقازیارت, {{شهرستان فراهان}}
 1382. گورچان (فراهان), {{شهرستان فراهان}}
 1383. تبرته, {{شهرستان فراهان}}
 1384. دهستان باغستان, {{شهرستان فردوس}}
 1385. دهستان سنگ بست, {{شهرستان فریمان}}
 1386. دهستان فهرج, {{شهرستان فهرج}}
 1387. حاجی‌آباد دو, {{شهرستان فهرج}}
 1388. دشت‌آباد (فهرج), {{شهرستان فهرج}}
 1389. شورآباد نورمحمد, {{شهرستان فهرج بخش مرکزی}}
 1390. فهرست روستاهای استان گیلان, {{شهرستان فومن}}
 1391. بحرود, {{شهرستان فیروزه}}
 1392. اریه, {{شهرستان فیروزه}}
 1393. علی دوله, {{شهرستان فیروزه}}
 1394. چزگ, {{شهرستان فیروزه}}
 1395. افراکتی, {{شهرستان قائم‌شهر}}
 1396. گرمک, {{شهرستان قزوین}}
 1397. آجر بند, {{شهرستان قزوین}}
 1398. اک (قزوین), {{شهرستان قزوین}}
 1399. اکبرآباد (قزوین), {{شهرستان قزوین}}
 1400. آلولک, {{شهرستان قزوین}}
 1401. بادمجین, {{شهرستان قزوین}}
 1402. بندزویار, {{شهرستان قزوین}}
 1403. حمیدآباد (کرمان), {{شهرستان قزوین}}
 1404. دهستان اقبال غربی, {{شهرستان قزوین}}
 1405. دهستان اقبال شرقی, {{شهرستان قزوین}}
 1406. آجر بند, {{شهرستان قزوین-خرد}}
 1407. اک (قزوین), {{شهرستان قزوین-خرد}}
 1408. اکبرآباد (قزوین), {{شهرستان قزوین-خرد}}
 1409. آلولک, {{شهرستان قزوین-خرد}}
 1410. بادمجین, {{شهرستان قزوین-خرد}}
 1411. بندزویار, {{شهرستان قزوین-خرد}}
 1412. دهستان اقبال غربی, {{شهرستان قزوین-خرد}}
 1413. دهستان اقبال شرقی, {{شهرستان قزوین-خرد}}
 1414. علی‌آباد (لارستان), {{شهرستان لارستان}}
 1415. فهرست روستاهای استان گیلان, {{شهرستان لاهیجان}}
 1416. زردخانی, {{شهرستان لریک}}
 1417. گندمزارروج, {{شهرستان لنده}}
 1418. گردآب علیا (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1419. مال آخوند, {{شهرستان لنده}}
 1420. نهضت علیا, {{شهرستان لنده}}
 1421. نرگسی دره بنگ, {{شهرستان لنده}}
 1422. گه‌گه احمد, {{شهرستان لنده}}
 1423. جان خانی, {{شهرستان لنده}}
 1424. آب رزگه مله عیوضی, {{شهرستان لنده}}
 1425. عروه سفلی, {{شهرستان لنده}}
 1426. آب بهاره, {{شهرستان لنده}}
 1427. گردآب کبیر, {{شهرستان لنده}}
 1428. مال شیخ, {{شهرستان لنده}}
 1429. نهضت سفلی, {{شهرستان لنده}}
 1430. تنگ ابی بردسفید, {{شهرستان لنده}}
 1431. چهارراه سلیمان, {{شهرستان لنده}}
 1432. آب گاون کوچک, {{شهرستان لنده}}
 1433. عروه علیا, {{شهرستان لنده}}
 1434. بردسفید سرطوس, {{شهرستان لنده}}
 1435. گردکلات, {{شهرستان لنده}}
 1436. مال ملا, {{شهرستان لنده}}
 1437. سرآسیاب موگرمون, {{شهرستان لنده}}
 1438. دلیک (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1439. چهارراه عالی طیب, {{شهرستان لنده}}
 1440. بنه علی یاری, {{شهرستان لنده}}
 1441. عروه وسطی, {{شهرستان لنده}}
 1442. بره مال, {{شهرستان لنده}}
 1443. وحدت‌آباد موگرمون, {{شهرستان لنده}}
 1444. آب رزگه, {{شهرستان لنده}}
 1445. سرتنگ موگرمون, {{شهرستان لنده}}
 1446. بادامستان (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1447. دره بنگ, {{شهرستان لنده}}
 1448. تل قلعه موگرمون, {{شهرستان لنده}}
 1449. کتج, {{شهرستان لنده}}
 1450. تنگ راستگون, {{شهرستان لنده}}
 1451. آب‌دره (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1452. آتشگاه بزرگ, {{شهرستان لنده}}
 1453. آب‌زالو کنده, {{شهرستان لنده}}
 1454. بردزرد (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1455. دوک (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1456. دره جفتی دشت, {{شهرستان لنده}}
 1457. کون اسپید, {{شهرستان لنده}}
 1458. چاه کاردقیام, {{شهرستان لنده}}
 1459. آب نو (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1460. بنه بلوط (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1461. تل قوچان (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1462. بیشه‌ای, {{شهرستان لنده}}
 1463. روچ سفلی (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1464. دشت ناصری, {{شهرستان لنده}}
 1465. گرک (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1466. چلی (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1467. تل گنج‌گه, {{شهرستان لنده}}
 1468. بهشت‌آباد (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1469. دم اشکفت مونه, {{شهرستان لنده}}
 1470. پاطاوه, {{شهرستان لنده}}
 1471. سرسوره (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1472. دلکون, {{شهرستان لنده}}
 1473. کمال‌آباد (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1474. سکده (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1475. خوش چرو, {{شهرستان لنده}}
 1476. ترآب علیا, {{شهرستان لنده}}
 1477. سرتنگ لنده, {{شهرستان لنده}}
 1478. چندارقوی, {{شهرستان لنده}}
 1479. صفی‌خانی, {{شهرستان لنده}}
 1480. ده نارراوک, {{شهرستان لنده}}
 1481. گورآبادی دره بنگ, {{شهرستان لنده}}
 1482. دم تنگ عروه, {{شهرستان لنده}}
 1483. دره زنگ (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1484. شیتاب, {{شهرستان لنده}}
 1485. دم تنگ چاهن, {{شهرستان لنده}}
 1486. کل شور, {{شهرستان لنده}}
 1487. راوک (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1488. لاروب (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1489. ذوالفقاری (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1490. کهنآب (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1491. مله شیتاب, {{شهرستان لنده}}
 1492. دوکوه (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1493. گرده روچ, {{شهرستان لنده}}
 1494. علیرضاگرداب, {{شهرستان لنده}}
 1495. موگر (کهگیلویه), {{شهرستان لنده}}
 1496. سرخلون, {{شهرستان لنده}}
 1497. گوردالوابرزگه, {{شهرستان لنده}}
 1498. دم تنگ لنده, {{شهرستان لنده}}
 1499. دول ابزا, {{شهرستان لنده}}
 1500. هلودشت, {{شهرستان لنگرود}}
 1501. مسکیت، نوادا, {{شهرستان لینکلن، نوادا}}
 1502. کوبی، ویسکانسین, {{شهرستان ماراتون، ویسکانسین}}
 1503. ابتزفورد، ویسکانسین, {{شهرستان ماراتون، ویسکانسین}}
 1504. آلبوعلایج علیا, {{شهرستان ماهشهر}}
 1505. سیدکندی, {{شهرستان مراغه}}
 1506. فهرست دهستان‌های ایران, {{شهرستان مراوه‌تپه}}
 1507. فهرست دهستان‌های ایران, {{شهرستان مرودشت}}
 1508. چاهشک, {{شهرستان مشهد}}
 1509. حسین‌آباد جلدک, {{شهرستان مشهد}}
 1510. تلخ النقی, {{شهرستان مشهد}}
 1511. مایان وسطی, {{شهرستان مشهد}}
 1512. کلاته حاج علی, {{شهرستان مشهد}}
 1513. ابرده سفلی, {{شهرستان مشهد}}
 1514. ارچنگ, {{شهرستان مشهد}}
 1515. ساقشک, {{شهرستان مشهد}}
 1516. چاه خاصه, {{شهرستان مشهد}}
 1517. اخترشاه, {{شهرستان مشهد}}
 1518. مجنده, {{شهرستان مشگین‌شهر}}
 1519. دهستان دشمن‌زیاری, {{شهرستان ممسنی}}
 1520. وردان (سلماس), {{شهرستان مهر}}
 1521. چاه الهیه, {{شهرستان مهریز}}
 1522. افضل, {{شهرستان میانا زولم آباد}}
 1523. وارمی, {{شهرستان میاندرود}}
 1524. ماکران, {{شهرستان میاندورود}}
 1525. پیله‌کوه, {{شهرستان میاندورود}}
 1526. تجن‌لته علیا, {{شهرستان میاندورود}}
 1527. وارمی, {{شهرستان میاندورود}}
 1528. ورندان, {{شهرستان میاندورود}}
 1529. مجتمع مسکونی شهید عباسپور, {{شهرستان میاندورود}}
 1530. چمازتپه, {{شهرستان میاندورود}}
 1531. آسیاب‌سر (میان‌دورود), {{شهرستان میاندورود}}
 1532. جامخانه, {{شهرستان میاندورود}}
 1533. دلمرز, {{شهرستان میاندورود}}
 1534. بیشه‌سر (میان‌دورود), {{شهرستان میاندورود}}
 1535. مجتمع مسکونی سیمان, {{شهرستان میاندورود}}
 1536. عزت‌الدین, {{شهرستان میاندورود}}
 1537. پلنگ‌آزاد, {{شهرستان میاندورود}}
 1538. اوسا, {{شهرستان میاندورود}}
 1539. اناردین, {{شهرستان میاندورود}}
 1540. زاری‌محله, {{شهرستان میاندورود}}
 1541. کیاپی, {{شهرستان میاندورود}}
 1542. قاجارخیل خورندی, {{شهرستان میاندورود}}
 1543. ورکلا, {{شهرستان میاندورود}}
 1544. دارابکلا, {{شهرستان میاندورود}}
 1545. قندارخیل, {{شهرستان میاندورود}}
 1546. زیت سفلی, {{شهرستان میاندورود}}
 1547. جناسم, {{شهرستان میاندورود}}
 1548. بزمین‌آباد, {{شهرستان میاندورود}}
 1549. زیت علیا, {{شهرستان میاندورود}}
 1550. سرتا, {{شهرستان میاندورود}}
 1551. سیاه چنار, {{شهرستان میاندورود}}
 1552. شهریار کنده, {{شهرستان میاندورود}}
 1553. سنه‌کوه, {{شهرستان میاندورود}}
 1554. عباس‌آباد هلوم‌سر, {{شهرستان میاندورود}}
 1555. اسرم, {{شهرستان میاندورود}}
 1556. لالیم, {{شهرستان میاندورود}}
 1557. موسی‌کلا, {{شهرستان میاندورود}}
 1558. افضل, {{شهرستان میانه}}
 1559. علی‌قشلاقی, {{شهرستان میانه}}
 1560. لله‌لو, {{شهرستان میانه}}
 1561. اجن قره‌خوجه, {{شهرستان مینودشت}}
 1562. لیرو, {{شهرستان مینودشت}}
 1563. املاک گالیکش, {{شهرستان مینودشت}}
 1564. شورآباد نورمحمد, {{شهرستان نرماشیر}}
 1565. سمای, {{شهرستان نوشهر}}
 1566. محسن‌آباد (نکا), {{شهرستان نکا}}
 1567. درویشان, {{شهرستان نکا}}
 1568. بحرود, {{شهرستان نیشابور}}
 1569. اریه, {{شهرستان نیشابور}}
 1570. علی دوله, {{شهرستان نیشابور}}
 1571. چزگ, {{شهرستان نیشابور}}
 1572. جرج‌تاون، مریلند, {{شهرستان هارفورد-مریلند}}
 1573. جرج‌تاون، مریلند, {{شهرستان هارفورد، مریلند}}
 1574. کرینس، کنتاکی, {{شهرستان هریسون، کنتاکی}}
 1575. چشمه روغنی, {{شهرستان هفتکل}}
 1576. دره خرزهره, {{شهرستان هفتکل}}
 1577. دره‌اهوازی, {{شهرستان هفتکل}}
 1578. شاه‌نشین (هفتکل), {{شهرستان هفتکل}}
 1579. پیرموسی (هفتکل), {{شهرستان هفتکل}}
 1580. الهرد, {{شهرستان ورزقان}}
 1581. لله‌لو, {{شهرستان ورزقان}}
 1582. طاهرآباد (تهران), {{شهرستان پردیس}}
 1583. سیاه سنگ جدید, {{شهرستان پردیس}}
 1584. تماشا (تهران), {{شهرستان پردیس}}
 1585. ویلیامزتاون، کنتاکی, {{شهرستان پندلتن، کنتاکی}}
 1586. دریا بزرگ, {{شهرستان چابهار}}
 1587. باغ گیاه‌شناسی چابهار, {{شهرستان چابهار}}
 1588. فرش خزه‌های چابهار, {{شهرستان چابهار}}
 1589. تالاب لیپار, {{شهرستان چابهار}}
 1590. موج‌فشان‌های چابهار, {{شهرستان چابهار}}
 1591. فرش خزه‌های چابهار, {{شهرستان چابهار-خرد}}
 1592. تالاب لیپار, {{شهرستان چابهار-خرد}}
 1593. موج‌فشان‌های چابهار, {{شهرستان چابهار-خرد}}
 1594. دریا بزرگ, {{شهرستان چابهار-خرد}}
 1595. باغ گیاه‌شناسی چابهار, {{شهرستان چابهار-خرد}}
 1596. دهستان سنگ بست, {{شهرستان چادگان}}
 1597. میجلار, {{شهرستان چالوس}}
 1598. ولی‌آباد (چالوس), {{شهرستان چالوس}}
 1599. واحد (چالوس), {{شهرستان چالوس}}
 1600. تلوچال, {{شهرستان چالوس}}
 1601. ناتر, {{شهرستان چالوس}}
 1602. تبرسو, {{شهرستان چالوس}}
 1603. مرادچال, {{شهرستان چالوس}}
 1604. نوکرس, {{شهرستان چالوس}}
 1605. بازارسر, {{شهرستان چالوس}}
 1606. لیکر, {{شهرستان چالوس}}
 1607. هریجان, {{شهرستان چالوس}}
 1608. صیدخانه‌سر, {{شهرستان چالوس}}
 1609. کردمحله (چالوس), {{شهرستان چالوس}}
 1610. میانک (چالوس), {{شهرستان چالوس}}
 1611. واسپول, {{شهرستان چالوس}}
 1612. پیشنبور, {{شهرستان چالوس}}
 1613. بیجده‌نو, {{شهرستان چالوس}}
 1614. اکبرآباد بالا, {{شهرستان چالوس}}
 1615. پی‌رجه, {{شهرستان چالوس}}
 1616. لش‌سر, {{شهرستان چالوس}}
 1617. میچکار, {{شهرستان چالوس}}
 1618. پل‌اوشن, {{شهرستان چالوس}}
 1619. طائب‌کلا, {{شهرستان چالوس}}
 1620. ده‌شهر, {{شهرستان چالوس}}
 1621. لاروسر, {{شهرستان چالوس}}
 1622. اتاق‌سرا (چالوس), {{شهرستان چالوس}}
 1623. اشکارلت, {{شهرستان چالوس}}
 1624. مکارود (کوهستان), {{شهرستان چالوس}}
 1625. شکرکوه, {{شهرستان چالوس}}
 1626. سرچشمه (کلاردشت), {{شهرستان چالوس}}
 1627. الیت (چالوس), {{شهرستان چالوس}}
 1628. اکاپل, {{شهرستان چالوس}}
 1629. اشیر (چالوس), {{شهرستان چالوس}}
 1630. لارک (چالوس), {{شهرستان چالوس}}
 1631. عثمان‌کلا, {{شهرستان چالوس}}
 1632. طویر, {{شهرستان چالوس}}
 1633. پولادکوه, {{شهرستان چالوس}}
 1634. طوی‌دره, {{شهرستان چالوس}}
 1635. باندر سفلی, {{شهرستان چالوس}}
 1636. پل‌زنگوله, {{شهرستان چالوس}}
 1637. روستای کلمه, {{شهرستان چالوس}}
 1638. فشکور, {{شهرستان چالوس}}
 1639. ونداربن, {{شهرستان چالوس}}
 1640. پولادکوه‌سر, {{شهرستان چالوس}}
 1641. باندر علیا, {{شهرستان چالوس}}
 1642. دزدبند, {{شهرستان چالوس}}
 1643. کوهپر, {{شهرستان چالوس}}
 1644. کتیر, {{شهرستان چالوس}}
 1645. رزان (چالوس), {{شهرستان چالوس}}
 1646. چهارباغ (چالوس), {{شهرستان چالوس}}
 1647. پنجک, {{شهرستان چالوس}}
 1648. سیاه‌بیشه (چالوس), {{شهرستان چالوس}}
 1649. والت, {{شهرستان چالوس}}
 1650. کنس‌دره, {{شهرستان چالوس}}
 1651. سیدکلامسر, {{شهرستان چالوس}}
 1652. ساتره, {{شهرستان چالوس}}
 1653. کریم‌آباد (چالوس), {{شهرستان چالوس}}
 1654. کلارک (کوهستان), {{شهرستان چالوس}}
 1655. دلیر, {{شهرستان چالوس}}
 1656. اویجدان, {{شهرستان چالوس}}
 1657. مرس (چالوس), {{شهرستان چالوس}}
 1658. ماسال (چالوس), {{شهرستان چالوس}}
 1659. گیجان, {{شهرستان چالوس}}
 1660. کل‌پشت, {{شهرستان چالوس}}
 1661. ورکلا (چالوس), {{شهرستان چالوس}}
 1662. مکارود (کلاردشت), {{شهرستان چالوس}}
 1663. پی‌قلعه, {{شهرستان چالوس}}
 1664. مکار, {{شهرستان چالوس}}
 1665. متکارودبار, {{شهرستان چالوس}}
 1666. مچر, {{شهرستان چالوس}}
 1667. تل سیاه بیدانجیر, {{شهرستان چرام}}
 1668. دلی جی ماندنی, {{شهرستان چرام}}
 1669. پشت چنار, {{شهرستان چرام}}
 1670. دره شیری گرداب, {{شهرستان چرام}}
 1671. کمیان, {{شهرستان چرام}}
 1672. پیرحاجتی, {{شهرستان چرام}}
 1673. آب قنات اشکفت دودر, {{شهرستان چرام}}
 1674. امامزاده سادات, {{شهرستان چرام}}
 1675. تنگ کمدرآب کنارو, {{شهرستان چرام}}
 1676. آب ناردهنو, {{شهرستان چرام}}
 1677. سرآب موگرم, {{شهرستان چرام}}
 1678. تنگ انار سفلی, {{شهرستان چرام}}
 1679. پشت بام (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1680. فشیان, {{شهرستان چرام}}
 1681. چال باغ, {{شهرستان چرام}}
 1682. جابر و ناصر, {{شهرستان چرام}}
 1683. تلوندی, {{شهرستان چرام}}
 1684. ده چاتی, {{شهرستان چرام}}
 1685. میرعلی محمد, {{شهرستان چرام}}
 1686. شیرازی (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1687. دشتک علیا آبریز, {{شهرستان چرام}}
 1688. داورپناه, {{شهرستان چرام}}
 1689. طسوج علیا, {{شهرستان چرام}}
 1690. شیخ حسین (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1691. تنگ انار علیا, {{شهرستان چرام}}
 1692. گرگیو, {{شهرستان چرام}}
 1693. قلات (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1694. سرکوه شره, {{شهرستان چرام}}
 1695. اولک بیت‌الله, {{شهرستان چرام}}
 1696. تیرابگون, {{شهرستان چرام}}
 1697. رژدون, {{شهرستان چرام}}
 1698. نهم, {{شهرستان چرام}}
 1699. کره شهبازی, {{شهرستان چرام}}
 1700. امامزاده محمود (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1701. دره آخوند, {{شهرستان چرام}}
 1702. ده بال, {{شهرستان چرام}}
 1703. موگرم, {{شهرستان چرام}}
 1704. تنگ انار وسطی, {{شهرستان چرام}}
 1705. دهنو سرفاریاب, {{شهرستان چرام}}
 1706. قنبرآباد (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1707. سیدآباد (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1708. تلخه‌زار (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1709. آب‌کنارو (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1710. سرتاوه کابیت‌الله, {{شهرستان چرام}}
 1711. دره لیر (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1712. برم مرغابی, {{شهرستان چرام}}
 1713. دلی جی غلام, {{شهرستان چرام}}
 1714. دوراه سادات, {{شهرستان چرام}}
 1715. ارند (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1716. القچین سفلی, {{شهرستان چرام}}
 1717. تنگ درمن, {{شهرستان چرام}}
 1718. برآفتآب سرفاریاب, {{شهرستان چرام}}
 1719. میرعبدالله, {{شهرستان چرام}}
 1720. شمس‌آباد (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1721. جورک نصیب‌الله, {{شهرستان چرام}}
 1722. ده شیخ طسوج, {{شهرستان چرام}}
 1723. مندان, {{شهرستان چرام}}
 1724. دلیاسیر سفلی, {{شهرستان چرام}}
 1725. حسینیه سربردیان, {{شهرستان چرام}}
 1726. دهنوامامزاده محمود, {{شهرستان چرام}}
 1727. دهنو تلخاب, {{شهرستان چرام}}
 1728. بناری سفلی, {{شهرستان چرام}}
 1729. القچین علیا, {{شهرستان چرام}}
 1730. جورک نوذر, {{شهرستان چرام}}
 1731. سیدعلی (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1732. نصیرآباد (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1733. عباسعلی و قافله به, {{شهرستان چرام}}
 1734. ده منصورپالکی, {{شهرستان چرام}}
 1735. کتل ویسعلی, {{شهرستان چرام}}
 1736. ناصرآباد (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1737. دلیاسیر علیا, {{شهرستان چرام}}
 1738. سرنهیل میررشید, {{شهرستان چرام}}
 1739. پاتاوه کری, {{شهرستان چرام}}
 1740. طاوه اسپید, {{شهرستان چرام}}
 1741. بناری علیا, {{شهرستان چرام}}
 1742. چشمه زعفران, {{شهرستان چرام}}
 1743. چال سیاه مذکور, {{شهرستان چرام}}
 1744. شاه حمزه, {{شهرستان چرام}}
 1745. پرزرد (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1746. له محمدخانی, {{شهرستان چرام}}
 1747. سواری (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1748. گری آب‌کنارو, {{شهرستان چرام}}
 1749. آب ماهی (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1750. ده خلیفه, {{شهرستان چرام}}
 1751. میرزامحمدحسین سرنهیل, {{شهرستان چرام}}
 1752. چم آسیاب, {{شهرستان چرام}}
 1753. فاضل‌آباد تلخاب, {{شهرستان چرام}}
 1754. چرو (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1755. دمدره بی‌بی رشته, {{شهرستان چرام}}
 1756. دلی جی امامقلی, {{شهرستان چرام}}
 1757. مه گردی, {{شهرستان چرام}}
 1758. پوزه دودمه, {{شهرستان چرام}}
 1759. گرسواره, {{شهرستان چرام}}
 1760. سیلارستان, {{شهرستان چرام}}
 1761. رودنون, {{شهرستان چرام}}
 1762. پالکی عبدی, {{شهرستان چرام}}
 1763. دهنوتل گپ, {{شهرستان چرام}}
 1764. امیرشهریار, {{شهرستان چرام}}
 1765. سه گدار, {{شهرستان چرام}}
 1766. شرابگروه, {{شهرستان چرام}}
 1767. چله گه زرچاس, {{شهرستان چرام}}
 1768. سردره بی‌بی رشته, {{شهرستان چرام}}
 1769. شالی (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1770. اسلام‌آباد مشایخ, {{شهرستان چرام}}
 1771. تل بابینه, {{شهرستان چرام}}
 1772. خیمند, {{شهرستان چرام}}
 1773. گوشه سفلی (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1774. لاور (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1775. دلگرک, {{شهرستان چرام}}
 1776. عزیزی سفلی, {{شهرستان چرام}}
 1777. بلهدان, {{شهرستان چرام}}
 1778. اشکفت سیاه (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1779. کندال (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1780. خواجه فضل‌الله, {{شهرستان چرام}}
 1781. آب‌چنار بیدانجیر, {{شهرستان چرام}}
 1782. شیخ هابیل, {{شهرستان چرام}}
 1783. برآفتآب کچلا, {{شهرستان چرام}}
 1784. تنگ سیاه, {{شهرستان چرام}}
 1785. دلی باریک رودبال, {{شهرستان چرام}}
 1786. گوشه علیا (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1787. ورده (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1788. دلی سواری, {{شهرستان چرام}}
 1789. عزیزی علیا, {{شهرستان چرام}}
 1790. تمبی (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1791. بیدک سالار, {{شهرستان چرام}}
 1792. اسلام‌آباد دهنو, {{شهرستان چرام}}
 1793. دوکوهک (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1794. اندرون بیدانجیر, {{شهرستان چرام}}
 1795. دلی جی زواره, {{شهرستان چرام}}
 1796. پاده (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1797. توگبری, {{شهرستان چرام}}
 1798. اسکندری (کهگیلویه), {{شهرستان چرام}}
 1799. نارگون حسن, {{شهرستان چرام}}
 1800. نیآب آب کنارو, {{شهرستان چرام}}
 1801. آب‌بیدمازه کره, {{شهرستان چرام}}
 1802. عزیزی وسطی, {{شهرستان چرام}}
 1803. توبری, {{شهرستان چرام}}
 1804. بیدک سهراب, {{شهرستان چرام}}
 1805. بهمنیاری, {{شهرستان چرام}}
 1806. سیمکی, {{شهرستان چرام}}
 1807. تانزانیا, {{شهرستان کاراتو}}
 1808. دهستان سویسه, {{شهرستان کارون}}
 1809. روستا, {{شهرستان کاشان}}
 1810. کردمحله (چالوس), {{شهرستان کلاردشت}}
 1811. صیدخانه‌سر, {{شهرستان کلاردشت}}
 1812. میانک (چالوس), {{شهرستان کلاردشت}}
 1813. واسپول, {{شهرستان کلاردشت}}
 1814. طائب‌کلا, {{شهرستان کلاردشت}}
 1815. بیجده‌نو, {{شهرستان کلاردشت}}
 1816. لش‌سر, {{شهرستان کلاردشت}}
 1817. پی‌رجه, {{شهرستان کلاردشت}}
 1818. میچکار, {{شهرستان کلاردشت}}
 1819. پل‌اوشن, {{شهرستان کلاردشت}}
 1820. شکرکوه, {{شهرستان کلاردشت}}
 1821. ده‌شهر, {{شهرستان کلاردشت}}
 1822. اتاق‌سرا (چالوس), {{شهرستان کلاردشت}}
 1823. لاروسر, {{شهرستان کلاردشت}}
 1824. اشکارلت, {{شهرستان کلاردشت}}
 1825. مکارود (کوهستان), {{شهرستان کلاردشت}}
 1826. عثمان‌کلا, {{شهرستان کلاردشت}}
 1827. سرچشمه (کلاردشت), {{شهرستان کلاردشت}}
 1828. اکاپل, {{شهرستان کلاردشت}}
 1829. الیت (چالوس), {{شهرستان کلاردشت}}
 1830. اشیر (چالوس), {{شهرستان کلاردشت}}
 1831. لارک (چالوس), {{شهرستان کلاردشت}}
 1832. روستای کلمه, {{شهرستان کلاردشت}}
 1833. طویر, {{شهرستان کلاردشت}}
 1834. طوی‌دره, {{شهرستان کلاردشت}}
 1835. پولادکوه, {{شهرستان کلاردشت}}
 1836. باندر سفلی, {{شهرستان کلاردشت}}
 1837. پل‌زنگوله, {{شهرستان کلاردشت}}
 1838. کوهپر, {{شهرستان کلاردشت}}
 1839. فشکور, {{شهرستان کلاردشت}}
 1840. ونداربن, {{شهرستان کلاردشت}}
 1841. پولادکوه‌سر, {{شهرستان کلاردشت}}
 1842. باندر علیا, {{شهرستان کلاردشت}}
 1843. دزدبند, {{شهرستان کلاردشت}}
 1844. والت, {{شهرستان کلاردشت}}
 1845. کتیر, {{شهرستان کلاردشت}}
 1846. رزان (چالوس), {{شهرستان کلاردشت}}
 1847. چهارباغ (چالوس), {{شهرستان کلاردشت}}
 1848. دلیر, {{شهرستان کلاردشت}}
 1849. پنجک, {{شهرستان کلاردشت}}
 1850. سیاه‌بیشه (چالوس), {{شهرستان کلاردشت}}
 1851. اویجدان, {{شهرستان کلاردشت}}
 1852. کنس‌دره, {{شهرستان کلاردشت}}
 1853. سیدکلامسر, {{شهرستان کلاردشت}}
 1854. ساتره, {{شهرستان کلاردشت}}
 1855. مکارود (کلاردشت), {{شهرستان کلاردشت}}
 1856. کریم‌آباد (چالوس), {{شهرستان کلاردشت}}
 1857. کلارک (کوهستان), {{شهرستان کلاردشت}}
 1858. پی‌قلعه, {{شهرستان کلاردشت}}
 1859. مرس (چالوس), {{شهرستان کلاردشت}}
 1860. ماسال (چالوس), {{شهرستان کلاردشت}}
 1861. گیجان, {{شهرستان کلاردشت}}
 1862. واحد (چالوس), {{شهرستان کلاردشت}}
 1863. کل‌پشت, {{شهرستان کلاردشت}}
 1864. ورکلا (چالوس), {{شهرستان کلاردشت}}
 1865. تلوچال, {{شهرستان کلاردشت}}
 1866. مکار, {{شهرستان کلاردشت}}
 1867. متکارودبار, {{شهرستان کلاردشت}}
 1868. مچر, {{شهرستان کلاردشت}}
 1869. بازارسر, {{شهرستان کلاردشت}}
 1870. میجلار, {{شهرستان کلاردشت}}
 1871. ولی‌آباد (چالوس), {{شهرستان کلاردشت}}
 1872. تبرسو, {{شهرستان کلاردشت}}
 1873. ناتر, {{شهرستان کلاردشت}}
 1874. مرادچال, {{شهرستان کلاردشت}}
 1875. نوکرس, {{شهرستان کلاردشت}}
 1876. پیشنبور, {{شهرستان کلاردشت}}
 1877. لیکر, {{شهرستان کلاردشت}}
 1878. هریجان, {{شهرستان کلاردشت}}
 1879. مسکیت، نوادا, {{شهرستان کلارک، نوادا}}
 1880. ابتزفورد، ویسکانسین, {{شهرستان کلارک، ویسکانسین}}
 1881. کوبی، ویسکانسین, {{شهرستان کلارک، ویسکانسین}}
 1882. حسنعلی کدخدالو, {{شهرستان کلیبر}}
 1883. قشلاق اوزبک, {{شهرستان کلیبر}}
 1884. قشلاق شاه‌ولی, {{شهرستان کلیبر}}
 1885. قشلاق صومعه, {{شهرستان کلیبر}}
 1886. اسکانلوی سفلی, {{شهرستان کلیبر}}
 1887. فرک, {{شهرستان کمیجان}}
 1888. گورچان (فراهان), {{شهرستان کمیجان}}
 1889. اسفندان (کمیجان), {{شهرستان کمیجان}}
 1890. حاجی‌آباد دو, {{شهرستان کنگاور}}
 1891. مال ملا, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1892. دره آخوند, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1893. دلیک (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1894. دره شیری گرداب, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1895. سرتنگ موگرمون, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1896. دلی جی غلام, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1897. چهارراه عالی طیب, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1898. تنگ کمدرآب کنارو, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1899. دهنو سرفاریاب, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1900. شیرازی (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1901. عروه وسطی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1902. پیرحاجتی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1903. برآفتآب سرفاریاب, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1904. تل قلعه موگرمون, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1905. تنگ درمن, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1906. مندان, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1907. بره مال, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1908. فشیان, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1909. شیخ حسین (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1910. جورک نصیب‌الله, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1911. دلیاسیر سفلی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1912. آب‌دره (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1913. آب رزگه, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1914. دوراه سادات, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1915. بادامستان (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1916. ده چاتی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1917. آب‌زالو کنده, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1918. دهنوامامزاده محمود, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1919. دره بنگ, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1920. طسوج علیا, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1921. کره شهبازی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1922. کتج, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1923. سیدعلی (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1924. دره جفتی دشت, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1925. جورک نوذر, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1926. ناصرآباد (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1927. تنگ راستگون, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1928. قلات (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1929. موگرم, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1930. ده منصورپالکی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1931. دلیاسیر علیا, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1932. آب نو (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1933. آتشگاه بزرگ, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1934. دهستان دشمن‌زیاری, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1935. دهنو تلخاب, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1936. بردزرد (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1937. رژدون, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1938. تل قوچان (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1939. پاتاوه کری, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1940. دوک (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1941. ده بال, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1942. برم مرغابی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1943. کون اسپید, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1944. شاه حمزه, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1945. دشت ناصری, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1946. چال سیاه مذکور, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1947. آب ماهی (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1948. چاه کاردقیام, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1949. قنبرآباد (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1950. القچین سفلی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1951. سواری (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1952. ده خلیفه, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1953. تل گنج‌گه, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1954. بنه بلوط (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1955. آب‌کنارو (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1956. طاوه اسپید, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1957. بیشه‌ای, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1958. سیدآباد (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1959. دم اشکفت مونه, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1960. چم آسیاب, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1961. روچ سفلی (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1962. ارند (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1963. حسینیه سربردیان, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1964. گرک (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1965. مه گردی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1966. دلکون, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1967. دلی جی امامقلی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1968. پالکی عبدی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1969. چلی (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1970. میرعبدالله, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1971. القچین علیا, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1972. سیلارستان, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1973. دهنوتل گپ, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1974. خوش چرو, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1975. بهشت‌آباد (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1976. ده شیخ طسوج, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1977. فاضل‌آباد تلخاب, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1978. پاطاوه, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1979. شمس‌آباد (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1980. سرتنگ لنده, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1981. سه گدار, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1982. سرسوره (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1983. بناری سفلی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1984. سرنهیل میررشید, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1985. کمال‌آباد (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1986. اسلام‌آباد مشایخ, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1987. ده نارراوک, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1988. شالی (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1989. دلگرک, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1990. سکده (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1991. نصیرآباد (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1992. چشمه زعفران, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1993. گوشه سفلی (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 1994. عزیزی سفلی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1995. دم تنگ عروه, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1996. ترآب علیا, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1997. کتل ویسعلی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1998. شرابگروه, {{شهرستان کهگیلویه}}
 1999. چندارقوی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2000. عباسعلی و قافله به, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2001. شیتاب, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2002. اشکفت سیاه (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2003. صفی‌خانی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2004. بناری علیا, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2005. میرزامحمدحسین سرنهیل, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2006. آب‌چنار بیدانجیر, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2007. برآفتآب کچلا, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2008. راوک (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2009. شیخ هابیل, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2010. دلی سواری, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2011. گورآبادی دره بنگ, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2012. پرزرد (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2013. دمدره بی‌بی رشته, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2014. گوشه علیا (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2015. عزیزی علیا, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2016. ذوالفقاری (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2017. دره زنگ (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2018. گری آب‌کنارو, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2019. کندال (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2020. دم تنگ چاهن, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2021. له محمدخانی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2022. مله شیتاب, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2023. بیدک سالار, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2024. کل شور, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2025. چرو (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2026. امیرشهریار, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2027. اندرون بیدانجیر, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2028. پاده (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2029. علیرضاگرداب, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2030. دلی جی زواره, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2031. آب‌بیدمازه کره, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2032. لاروب (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2033. پوزه دودمه, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2034. سردره بی‌بی رشته, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2035. نارگون حسن, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2036. عزیزی وسطی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2037. سرخلون, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2038. کهنآب (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2039. رودنون, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2040. اسلام‌آباد دهنو, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2041. دوکوه (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2042. گرسواره, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2043. دم تنگ لنده, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2044. بیدک سهراب, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2045. دلی جی ماندنی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2046. گرده روچ, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2047. چله گه زرچاس, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2048. بلهدان, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2049. تل سیاه بیدانجیر, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2050. پشت چنار, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2051. گردآب علیا (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2052. آب ناردهنو, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2053. موگر (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2054. تل بابینه, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2055. نهضت علیا, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2056. آب قنات اشکفت دودر, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2057. کمیان, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2058. گه‌گه احمد, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2059. گوردالوابرزگه, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2060. لاور (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2061. بهمنیاری, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2062. دول ابزا, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2063. خیمند, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2064. آب رزگه مله عیوضی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2065. تنگ انار سفلی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2066. جابر و ناصر, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2067. گندمزارروج, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2068. خواجه فضل‌الله, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2069. تمبی (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2070. چال باغ, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2071. تلوندی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2072. گردآب کبیر, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2073. امامزاده سادات, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2074. نرگسی دره بنگ, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2075. تنگ سیاه, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2076. نهضت سفلی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2077. دشتک علیا آبریز, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2078. میرعلی محمد, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2079. مال آخوند, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2080. جان خانی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2081. ورده (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2082. پشت بام (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2083. عروه سفلی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2084. دلی باریک رودبال, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2085. آب گاون کوچک, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2086. تنگ انار علیا, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2087. اولک بیت‌الله, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2088. آب بهاره, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2089. دوکوهک (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2090. توبری, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2091. سرکوه شره, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2092. تیرابگون, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2093. گردکلات, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2094. مال شیخ, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2095. داورپناه, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2096. تنگ ابی بردسفید, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2097. توگبری, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2098. سرآسیاب موگرمون, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2099. امامزاده محمود (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2100. نهم, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2101. چهارراه سلیمان, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2102. نیآب آب کنارو, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2103. گرگیو, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2104. عروه علیا, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2105. اسکندری (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2106. بنه علی یاری, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2107. تنگ انار وسطی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2108. سرتاوه کابیت‌الله, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2109. بردسفید سرطوس, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2110. سیمکی, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2111. سرآب موگرم, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2112. تلخه‌زار (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2113. دره لیر (کهگیلویه), {{شهرستان کهگیلویه}}
 2114. وحدت‌آباد موگرمون, {{شهرستان کهگیلویه}}
 2115. ایلخچی, {{شهرستان کوثر}}
 2116. سنگ‌آباد (کوثر), {{شهرستان کوثر}}
 2117. لکوان, {{شهرستان کوثر}}
 2118. ایرانچه, {{شهرستان کیار}}
 2119. مهریک, {{شهرستان کیار}}
 2120. دره یاس, {{شهرستان کیار}}
 2121. قلعه سلیم, {{شهرستان کیار}}
 2122. کل کله, {{شهرستان کیار}}
 2123. گشینرجان, {{شهرستان کیار}}
 2124. آبشاران سفلی, {{شهرستان کیار}}
 2125. خراجی (شهرکرد), {{شهرستان کیار}}
 2126. امیرآباد (شهرکرد), {{شهرستان کیار}}
 2127. قلعه تک (شهرکرد), {{شهرستان کیار}}
 2128. حاجی‌آباد (شهرکرد), {{شهرستان کیار}}
 2129. جعفرآباد (شهرکرد), {{شهرستان کیار}}
 2130. شهرک زوردگان, {{شهرستان کیار}}
 2131. اجن قره‌خوجه, {{شهرستان گالیکش}}
 2132. لیرو, {{شهرستان گالیکش}}
 2133. املاک گالیکش, {{شهرستان گالیکش}}
 2134. علی‌آباد (لارستان), {{شهرستان گراش}}
 2135. شرفه (شهر), {{شهرستان گرمی}}
 2136. لکوان, {{شهرستان گرمی}}
 2137. خانبلاغی, {{شهرستان گرمی}}
 2138. ارزنق, {{شهرستان گرمی}}
 2139. سیدکندی, {{شهرستان گرمی}}
 2140. کرینس، کنتاکی, {{شهرستان گرنت، کنتاکی}}
 2141. ویلیامزتاون، کنتاکی, {{شهرستان گرنت، کنتاکی}}
 2142. زرنه, {{شهرستان گیلانغرب}}
 2143. دهستان فهرج, {{شهرستان یزد}}
 2144. اسفندان (کمیجان), {{شهرستان؛کمیجان}}