ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه شیمی

ویکی‌پروژهٔ شیمی


«ویکی‌پروژه شیمی»
حقیقت کیمیا دیدار جانستکه نور روح‌ها از عکس آنست

انجام‌دادنی‌ها

Experimentieren-4-Durchführung.svg

اهداف:

 1. ایجاد مقاله های ناموجود با بیش از ۵ میان ویکی (الویت نخست)
 2. گسترش زندگی‌نامه شیمی‌دانان بزرگ تاریخ و معاصر ایرانی

 • درخواستی‌ها (نوشتارهایی که عنوان‌های آن به فارسی ترجمه شده‌اند)
 • برگزیده و خوب سایر ویکی‌ها

مقاله‌هایی که در ویکی انگلیسی درجه خوب یا برگزیده هستند.

 • الگوهای شیمی

ایجاد الگوهای ناموجود

محتواهای باکیفیت

Chemistry Barnstar Hires.png
 • فهرست محتواهای باکیفیت (برگزیده، خوب و متوسط) مرتبط با شیمی.
 • در صفحهٔ بحث مقاله‌های مرتبط با شیمی الگوی {{ویکی‌پروژه شیمی}} را قرار دهید و با آن مقالات را درجه‌بندی کنید. الگو به‌طور خودکار مقاله را در رده‌های

مربوطه قرار می‌دهد. وضعیت کنونی مقالات چنین است (روی عنوان‌ها کلیک کنید تا وارد رده‌ها شوید):

 برگزیده  خوب  متوسط  ضعیف  ابتدایی  خرد  رده  تغییرمسیر  الگو  ارزیابی‌نشده کل
۴۶۲۲۲۱۰۰۰۰۶٬۶۵۰
ویکی‌پروژهٔ شیمی  مقاله‌ها بر پایه کیفیت     خالی‌کردن حافظهٔ نهان

برگزیده برگزیده
نوشتارهای برگزیده: رادرفوردیمرآکتور شیمیاییرنگرزیروش مک‌کیب–تیل

خوب خوب
نوشتارهای خوب: زکریای رازیتاریخ شیمیچرخه کربنجدول تناوبیلایه ازونهیدروژنجزیره پایداریفرانسیم

متوسط متوسط

متوسط دیگر محتوا

رده‌ها

C Puzzle.png

شیمی

Science-symbol-2.png

نوشتار برگزیده

Giobert medal by Galeazzi - avers.jpg

Agnes Fay Morgan (May 4, 1884 – July 20, 1968) was an American chemist and academic. She was the longtime chair of the home economics program at the دانشگاه کالیفرنیا، برکلی. Her program was strongly grounded in science, and students admitted into the program were required to have a level of science education that was not typical of home economics programs at the time. Morgan was one of the earliest married female college professors in the United States.

 • این نوشتار خوب (در ویکی انگلیسی) در مورد یک شیمیدان زن می‌باشد که در ویکیفا وجود ندارد، می‌توانید آن را ایجاد کنید
 • آگنس فی مورگان | Agnes Fay Morgan

مشارکت‌کنندگان

Emoji u1f469 1f3fb 200d 1f52c.svg
Emoji u1f468 1f3fb 200d 1f52c.svg

گشتن

الگوها

 • الگوهای کاربری
 • می‌توانید از الگوی {{کاربر شیمی}} در صفحه کاربری خود استفاده کنید.
Flasks Flat Icon GIF Animation.gif اين کاربر با دانش شیمی آشنایی دارد یا به آن علاقه‌مند است.

کارها

Chemiemitarbeit.svg

پیوندهای سودمند