ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه ویروس/الگوها

ویکی‌پروژه ویروسSARS-CoV-2 (CDC-23312).png

میان‌برها:
وپ:وپو - وپ:ویکی‌پروژه ویروس

کلیات (ویرایش)
مقاله‌ها (ویرایش)
الگوها (ویرایش)
ایجاد شده در ‏۷ آوریل ۲۰۲۰

الگوهای مورد استفاده در پروژهویرایش

الگوهای جعبه اطلاعاتویرایش

از آنجا که بخش‌های زیادی از این دو الگو به سایت‌های انگلیسی پیوند می‌دهند و با توجه به کامل‌تر بودن ویکی‌پدیای انگلیسی و برای سهولت استفاده، کل الگو فارسی نشده‌است. برای استفاده از این الگوها، به مقاله انگلیسی رفته و اطلاعات الگو را به نسخه فارسی انتقال، و سپس مطالب را به فارسی ترجمه کنید و در صورت امکان قسمت‌های خالی الگو را تکمیل کنید.

الگوهای ناوبریویرایش

الگوهای کاربری در مقالاتویرایش