ویکی‌پدیا:گزیدن نگاره برگزیده/مقاله‌های ناموجود


ویکی‌پروژه

«مقاله‌های ناموجود گنب»

هدف این ویکی‌پروژه، ایجاد مقالاتی است که به نگاره‌های نامزدشده در پروژه گزیدن نگاره برگزیده مربوطند. نامزدکنندگان نگاره‌ها می‌توانند مقالات ناموجود مورد نیاز را در این‌جا فهرست کنند تا در اسرع وقت ایجاد شوند. این پروژه می‌تواند نامزدشدن نگاره‌هایی را که به دلیل نداشتن مقاله به گنب آورده نمی‌شوند، تسهیل کند.

مقالات مورد نیازویرایش

لطفاً پیشنهادهایتان را با استفاده از الگوی پم و همراه با نگاره برگزیده وابسته به فهرست بیفزایید. بررسی درستی تلفظ، ترجمه و نویسه‌گردانی نام‌ها به عهده نویسنده مقاله خواهد بود. بنابراین پیش از ساخت مقاله این موارد را بررسی کنید.

مقالات ساخته‌شدهٔ ۲۰۲۱ویرایش

مقالات مرتبطویرایش

بایگانیویرایش

اعضاویرایش

  1. کاربر:MOSIOR
  2. کاربر:Gnosis
  3. کاربر:AbDaryaee
  4. کاربر:ArefKabi
  5. کاربر:Mahdijiba
  6. کاربر:QN
  7. کاربر:محک
  8. کاربر:MA Javadi
  9. کاربر:مصطفی۲۰
  10. کاربر:Nightdevil