راهنما:IPA

(تغییرمسیر از ویکی‌پدیا:IPA)

این صفحه راهنمایی است برای نمادهای الفبای بین‌المللی آوانگاری.

در ستون سمت چپ نمادهایی مانند این وجود دارد:  (اطلاعات) گوش دادن [ a ]. با کلیک بر روی تصویر بلندگو می‌توانید تلفظ مربوط به نماد را بشنوید، و با کلیک بر روی خود نماد به مقالهٔ مربوط به آن آوا می‌رسید. در ستون دوم، برگردان نماد به الفبای فارسی آمده است که می‌تواند در آوانگاری واژه‌ها به کار رود.

مثال‌ها از زبان‌هایی‌اند که فارسی‌زبانان با آن‌ها آشناترند.

   نماد    معادل فارسی مثال‌ها توضیحات
 (اطلاعات) گوش دادن [ a ] ا فتحهٔ تاجیکی
 (اطلاعات) گوش دادن [ aː ] ا gare فرانسوی، Aachen آلمانی حالت کشیدهٔ [a].
[ ä ] ا patte فرانسوی، casa اسپانیایی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɐ ] ا cut انگلیسی فصیح
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɑ ] ا yaşasın ترکی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɑː ] ا father در انگلیسی فصیح حالت کشیدهٔ [ɑ].
[ ɑ̃ ] ا Caen، sans، و temps فرانسوی حالت خیشومی [ɑ].
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɒ ] ا ن‍ـاهار در فارسی ایران
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɒː ] ا داد در فارسی ایران و افغانستان حالت کشیدهٔ [ɒ].
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʌ ] ا
 (اطلاعات) گوش دادن [ æ ] ـَ فتحه در فارسی ایران
 (اطلاعات) گوش دادن [ æː ] ا ع‍ـالم عربی حالت کشیدهٔ [æ].
 (اطلاعات) گوش دادن [ b ] ب آب فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɓ ] ب bwana سواحیلی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʙ ] ب شبیه صدایی که انسان هنگام احساس سرما می‌گوید.
 (اطلاعات) گوش دادن [ β ] ب، و؟ la Bamba اسپانیایی شبیه [b]، ولی لب‌ها کاملاً به هم نمی‌چسبند.
 (اطلاعات) گوش دادن [ c ] ک ک ترکی صدایی بیشتر نزدیک به /چ/ به گوش فارسی‌زبانان
 (اطلاعات) گوش دادن [ ç ] ش[۱] Ich آلمانی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɕ ] چ Xi'an چینی
 (اطلاعات) گوش دادن [ d ] د در فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɗ ] د Dodoma سواحیلی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɖ ] د harder در انگلیسی آمریکایی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ð ] د ذ عربی، the و bathe انگلیسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ dz ] دز adze انگلیسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ dʒ ] ج کاج فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ dʑ ] ج niewiedź لهستانی شبیه [dʒ]، ولی ی‌مانندتر.
 (اطلاعات) گوش دادن [ dʐ ] ج em لهستانی
 (اطلاعات) گوش دادن [ e ] ـِ ذره در فارسی ایران
 (اطلاعات) گوش دادن [ eː ] ـِ، ی مردی با یای نکره در فارسی افغانستان، تِعداد در فارسی عامیانهٔ ایران یای مجهول؛ حالت کشیدهٔ [e].
 (اطلاعات) گوش دادن [ ə ] ـِ above انگلیسی کسرهٔ بدون تأکید.
[ ɚ ] ـِر runner انگلیسی آمریکایی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɛ ] ـِ bet انگلیسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɛː ] ـِ spät آلمانی حالت کشیدهٔ [ɛ].
[ ɛ̃ ] ـَن Agen، vin، و main فرانسوی حالت خیشومی [ɛ].
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɜ ] ـِ bird در انگلیسی فصیح
[ ɝ ] ـِر bird در انگلیسی آمریکایی
 (اطلاعات) گوش دادن [ f ] ف حرف فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɡ ] گ برگ فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɠ ] گ Uganda سواحیلی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɢ ] غ ق‍م در فارسی ایران تلفظ ق و غ در فارسی ایران هنگامی که در ابتدای کلمه قرار گیرند.
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʒ ] ژ ژاله فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ h ] ه ماه‍‍ی فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɦ ] ه
[ ʰ ],
[ ʱ ]
— (اغلب)، ه (در نویسه‌گردانی از زبان‌های هندی) کار [kʰɒːɾ] فارسی، ب‍ھ‍‍ارت اردو و هندی دمش اضافی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ħ ] ه م‍ـح‍مد عربی شبیه [h]، ولی از ته حلق.
 (اطلاعات) گوش دادن [ i ] ی کسرهٔ عربی شبیه مصوت /ی/، ولی کوتاه.
 (اطلاعات) گوش دادن [ i̯ ] ی دِیْ (ماه) فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ iː ] ی عادی فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɪ ] ی ای‍‍نگ‍ـی‍‍لیس در فارسی عامیانهٔ ایران، کسرهٔ کُردی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɪ̯ ] ی Reich آلمانی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɨ ] ی ты روسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ j ] ی ی‍‍ار فارسی
[ ʲ ] گرم [gʲæɾm] و کم [kʲæm] فارسی بر ی‌مانند بودن (در اصطلاح زبان‌شناسی، حلقی بودن) آوا دلالت دارد.
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʝ ] ی cayo اسپانیایی (برخی لهجه‌ها) شبیه [j]، ولی محکم‌تر.
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɟ ] گ gör ترکی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʄ ] ی jambo سواحیلی
 (اطلاعات) گوش دادن [ k ] ک پاک فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ l ] ل بال فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɫ ] ل wool انگلیسی، ل در برخی کلمات کردی (ڵ)
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɬ ] ل
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɭ ] ل
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɺ ] ل
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɮ ] dla زولو شبیه [l] و [ʒ]، یا [l] و [ð]، هنگامی که با هم ادا شوند.
 (اطلاعات) گوش دادن [ m ] م بام فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɱ ] م س‍‍م‍فونی شبیه [m]، ولی لب پایینی به جای لب بالایی با دندان‌ها تماس دارد، مثل تلفظ [f].
 (اطلاعات) گوش دادن [ n ] ن زن فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ŋ ] ن رن‍‍گ فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɲ ] نیـ champagne فرانسوی، Peña اسپانیایی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɳ ] ن वरुण Varuna [ʋəruɳ] هندی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɴ ] ن Castilian Spanish Don Juan [doɴˈχwan] شبیه [ŋ]، ولی بیشتر از آن از ته حلق است.
 (اطلاعات) گوش دادن [ o ] و، ـُ ضمه در فارسی ایران
 (اطلاعات) گوش دادن [ oː ] و روز در فارسی افغانستان، روشن در فارسی عامیانهٔ ایران واو مجهول؛ حالت کشیدهٔ [o].
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɔ ] و، ـُ باران در فارسی تاجیکی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɔː ] و آ در فارسی تاجیکی حالت کشیدهٔ [ɔ].
[ ɔ̃ ] ون، ـُن Lyon فرانسوی حالت خیشومی [ɔ].
 (اطلاعات) گوش دادن [ ø ] و شبیه [e]، ولی لب‌ها هنگام تلفظ مانند [o] می‌شوند.
 (اطلاعات) گوش دادن [ øː ] و حالت کشیدهٔ [ø].
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɵ ] و روز در فارسی تاجیکی، dum سوئدی بین [o] و [ø].
 (اطلاعات) گوش دادن [ œ ] و bœuf و seul فرانسوی، Göttingen آلمانی
 (اطلاعات) گوش دادن [ œː ] و œuvre و heure فرانسوی حالت کشیدهٔ [œ].
[ œ̃ ] ون، ـُن brun و parfum فرانسوی حالت خیشومی [œ].
 (اطلاعات) گوش دادن [ p ] پ کاپ فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ q ] ق طاق در عربی و فارسی افغانستان و تاجیکستان شبیه [k]، ولی از ته حلق.
 (اطلاعات) گوش دادن [ r ] ر perro اسپانیایی، ر در برخی کلمات کردی (ڕ)
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɾ ] ر زر فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʀ ] ر
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɽ ] ر साड़ी rī هندی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɹ ] ر borrow در انگلیسی معیار
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɻ ] ر borrow و butter در انگلیسی آمریکایی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʁ ] ر Paris فرانسوی، Riemann آلمانی
 (اطلاعات) گوش دادن [ s ] س ترس فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʃ ] ش فرش فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʂ ] ش 少林 (Shàolín) ماندارین، Пушкин (Pushkin) روسی Acoustically similar to [ʃ], but with the tongue curled or pulled back.
 (اطلاعات) گوش دادن [ t ] ت قنات فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʈ ] ت ठग هندی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ts ] تْسـ царь tsar روسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ tʃ ] چ پی‍‍چ فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ tɕ ] چ 北京  (اطلاعات) گوش دادن Běijīng ماندارین، ciebie لهستانی
 (اطلاعات) گوش دادن [ tʂ ] چ zh ماندارین، czas لهستانی
 (اطلاعات) گوش دادن [ u ] و vous فرانسوی
 (اطلاعات) گوش دادن [ uː ] و دود فارسی حالت کشیدهٔ [u].
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʊ ] و، ـُ foot انگلیسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʉ ] و Australian English food (long)
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɥ ] و lui فرانسوی بین [j] و [w].
 (اطلاعات) گوش دادن [ v ] و واو در فارسی ایران
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʋ ] و वरुण هندی بین [v] و [w].
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɣ ] غ باغ فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɤ ] ـُ، ـِ؟ Hénán ماندارین
 (اطلاعات) گوش دادن [ w ] و واو در فارسی افغانستان و عربی، will انگلیسی
[ ʷ ] و خ‍‍واهر در فارسی کلاسیک
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʍ ] و what در برخی لهجه‌های انگلیسی شبیه [h] و [w] هنگامی که با هم ادا شوند.
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɯ ] ـِ kayık ترکی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɰ ] ـِ، ـُ؟ agua اسپانیایی
 (اطلاعات) گوش دادن [ x ] خ خ فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ χ ] خ Scheveningen در هلندی شمالی معیار شبیه [x]، ولی بیشتر از آن از ته حلق است.
 (اطلاعات) گوش دادن [ y ] و rue فرانسوی شبیه [i]، ولی لب‌ها مانند تلفظ [u] هستند.
 (اطلاعات) گوش دادن [ yː ] و Bülow آلمانی، sûr فرانسوی حالت کشیدهٔ [y].
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʏ ] و Eisenhüttenstadt آلمانی شبیه [ɪ]، ولی لب‌ها به صورت تلفظ [ʊ] هستند.
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʎ ] ی tagliatelle ایتالیایی ی به صورت تودماغی
 (اطلاعات) گوش دادن [ z ] ز باز فارسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʑ ] ژ жжёшь در روسی رسمی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʐ ] ژ 人民日报 Rénmín Rìbào ماندارین، жир "fat روسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ θ ] ت ث عربی، earth و bath انگلیسی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ɸ ] ف Japanese 富士 [ɸɯdʑi] Fuji, Māori [ˌɸaːɾeː'nuiː] wharenui
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʔ ] همزه: ا (در ابتدای کلمه)، ئ (در وسط)، ء (در انتها) شهداء عربی
 (اطلاعات) گوش دادن [ ʕ ] ع ركوع عربی شبیه [ʔ]، ولی از ته حلق.
 (اطلاعات) گوش دادن [ ǀ ] tsk-tsk! یا tut-tut! انگلیسی (The English click used for disapproval.) Several distinct sounds, written as digraphs, including [ kǀ ], [ ɡǀ ], [ ŋǀ ]. The Zimbabwean MP Ncube has this click in his name, as did Cetshwayo.
 (اطلاعات) گوش دادن [ ǁ ] English tchick! tchick!, Zulu ixoxo "frog" (The English click used to urge on a horse.) Several distinct sounds, written as digraphs, including [ kǁ ], [ ɡǁ ], [ ŋǁ ]. Found in the name of the Xhosa.
 (اطلاعات) گوش دادن [ ǃ ] Zulu iqaqa "polecat" (The English click used to imitate the trotting of a horse.) A hollow popping sound, like a cork pulled from a bottle. Several distinct sounds, written as digraphs, including [ kǃ ], [ ɡǃ ], [ ŋǃ ].

جستارهای وابسته

پانویس

  1. توجه کنید در برخی کلمات آلمانی مثل مونیخ و لیختن‌اشتاین در فارسی با خ رایج شده‌اند.