ایمونوگلوبولین جی

(تغییرمسیر از پادتن G)

ایمونوگلوبولین جی (به انگلیسی: Immunoglobulin G) که با نام مختصر IgG شناخته می‌شود، نوعی از پادتن است.

هر آنتی بادی به یک آنتی ژن مخصوص متصل می‌شود مثل اثر متقابل قفل و کلید

پادتن جی یکی از زیرگونه‌های پادتن در پستانداران است. این پادتن‌ها فراوانترین ایمونوگلوبولین‌ها (75 تا 80 درصد) در خون هستند و توسط لنفوسیت‌های فعال و پلاسموسل‌ها تولید می‌شوند. این پادتنها تنها آنتی بادی‌هایی هستند که می‌توانند از جفت عبور کنند و به همین دلیل وارد بدن جنین می‌شوند. این ویژگی هم می‌تواند موجب ایمنی مادرزادی جنین در برابر برخی عفونت‌ها (بخصوص در چند ماه اول تولد) شود و هم می‌تواند در مواردی مانند ناسازگاری RH (به انگلیسی: Rh incompatibility) خطرناک باشد.

ایمنوگلوبین جی دو ظرفیتی است. تعداد نقاط اتصال بر روی پادتن، تعیین‌کننده ظرفیت آن است و هر قدر ظرفیت پادتن بیشتر باشد، تعداد بیشتری مولکول پادگن(آنتی‌ژن) می‌توانند به آن متصل شوند. و قادر به عبور از جفت و انتقال به جنین است. ایمنوگلوبین G منحصراً در خون یافت می‌شود.

Immunoglobulin

تقسیم بندیویرایش

پادتن‌ها بر اساس خواص فیزیکی ، شیمیایی و ایمونولوژیکی تقسیم بندی می‌شوند:

  1. ایمونوگلوبولین ای
  2. ایمونوگلوبولین دی
  3. ایمونوگلوبولین ئی
  4. ایمونوگلوبولین ام
  5. ایمونوگلوبولین جی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

دانشنامه رشد[پیوند مرده].

  • واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی