پادشاهی برزیل

پادشاهی برزیل دولتی متشکل از پادشاهی برزیل، پرتغال بود که زیر نظر فرمانروایی مشترک اداره می‌شدند. پادشاهی متحد پرتغال، برزیل در ۱۸۱۵ میلادی به دنبال فرار خاندان سلطنتی پرتغال به برزیل، تشکیل گردید و به دنبال استقلال بزریل در ۱۸۲۲ میلادی از هم پاشید. پرتغال نیز سرانجام در ۱۸۲۵ استقلال بزریل و تشکیل امپراتوری برزیل را به رسمیت شناخت.

پادشاهی برزیل

[Reino do Brasil] Error: {{Lang}}: متن دارای نشانه‌گذاری ایتالیک است (راهنما)
برزیل
۱۸۱۵–۱۸۲۲
نماد سلطنتی برزیل
نماد سلطنتی
موقعیت برزیل
وضعیتپادشاهی تشکیل دهنده پادشاهی متحد پرتغال، برزیل و الغرب
پایتختریودوژانیرو
زبان(های) رایجپرتغالی
دین(ها)
کلیسای کاتولیک روم
حکومتسلطنت مطلقه
پادشاهان 
• ۱۸۱۵–۱۸۱۶
ماریا اول
• ۱۸۱۶–۱۸۲۲
جان چهارم
شاهزاده نایب السلطنه 
• ۱۸۱۵–۱۸۱۶
جان براگانکا
• ۱۸۱۶–۱۸۲۱
موقعیت خالی
• ۱۸۲۱–۱۸۲۲
پدرو براگانکا
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
دسامبر ۱۶ ۱۸۱۵
• فروپاشی
سپتامبر ۷ ۱۸۲۲
کد ایزو ۳۱۶۶BR
پیشین
پسین
دولت برزیل
امپراتوری برزیل

پادشاهی متحد پرتغال، برزیل طی حیات خود، هیچ‌گاه بر کل امپراتوری پرتغال تسلط نداشت؛ زیرا، سرزمین اصلی آن (پرتغال) تا ۱۸۲۲ میلادی، در دست ناپلئون و حکومت بعدی پرتغال باقی‌ماند. اما تمامی مستعمرات پرتغال تحت سیطره پادشاهی متحد پرتغال، برزیل قرار داشت.

منابعویرایش