پادشاه جانجی

پادشاه جانجی ( 405 میلای تا 420 میلادی ) ( هانگول : 전지왕 ، 직지왕 ، 진지왕 ) ( هانجا : 腆 支 王 , 直 支 王 , 眞 支 王 ) هجدهمین پادشاه باکجه یکی از سه امپراتوری کره بود او با مرگ پدرش به قدرت رسید و در سال 420 میلادی مرد و حکومت به گویسین رسید.

پادشاه جانجی
هانگول
전지왕, 직지왕, 진지왕
هانجا
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهJeonji-wang, Jikji-wang, Jinji-wang
مک‌کیون–ریشاورChǒnji-wang, Chikchi-wang, Chinji-wang
نام تولد
هانگول
여영
هانجا
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهYeo Yeong
مک‌کیون–ریشاورYŏ Yŏng
پادشاهان کره
باکجه

۱- اونجو ۱۸ ق.م - ۲۹
۲- دارو ۲۹ - ۷۷
۳- گیرو ۷۷ - ۱۲۸
۴- گائه رو ۱۲۸ - ۱۶۶
۵- چوگو ۱۶۶ - ۲۱۴
۶- گاسو ۲۱۴ - ۲۳۴
۷- سابان ۲۳۴
۸- گوی ۲۳۴ - ۲۸۶
۹- چائک گای ۲۸۶ - ۲۹۸
۱۰- بان سئو ۲۹۸ - ۳۰۴
۱۱- بیریو ۳۰۴ - ۳۴۴
۱۲- گای ۳۴۴ - ۳۴۶
۱۳- گان چوگو ۳۴۶ - ۳۷۵
۱۴- پادشاه گانگو سو ۳۷۵ - ۳۸۴
۱۵- چیم نیو ۳۸۴ - ۳۸۵
۱۶- جینسا ۳۸۵ - ۳۹۲
۱۷- آسین ۳۹۲ - ۴۰۵
۱۸- جانجی ۴۰۵ - ۴۲۰
۱۹- گویسین ۴۲۰ - ۴۲۷
۲۰- بیو ۴۲۷ - ۴۵۵
۲۱- گائه رو ۴۵۵ - ۴۷۵
۲۲- مونجو ۴۷۵ - ۴۷۷
۲۳- سامگون ۴۷۷ - ۴۷۹
۲۴- دانگ سئونگ ۴۷۹ - ۵۰۱
۲۵- موریونگ ۵۰۱ - ۵۲۳
۲۶- سئونگ ۵۲۳ - ۵۵۴
۲۷- ویدوک ۵۵۴ - ۵۹۸
۲۸- های ۵۹۸ - ۵۹۹
۲۹- بئوپ ۵۹۹ - ۶۰۰
۳۰- مو ۶۰۰ - ۶۴۱
۳۱- اویجا ۶۴۱ - ۶۶۰

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی