پادشاه جونجی

(تغییرمسیر از پادشاه جانجی)


پادشاه جانجی ( ۴۰۵ میلای تا ۴۲۰ میلادی ) ( هانگول : 전지왕 ، 직지왕 ، 진지왕 ) ( هانجا : 腆 支 王 , 直 支 王 , 眞 支 王 ) هجدهمین پادشاه باکجه یکی از سه امپراتوری کره بود او با مرگ پدرش به قدرت رسید و در سال ۴۲۰ میلادی مرد و حکومت به گویسین رسید.

پادشاه جونجی
هانگول
전지왕, 직지왕, 진지왕
هانجا
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهJeonji-wang, Jikji-wang, Jinji-wang
مک‌کیون–ریشاورChǒnji-wang, Chikchi-wang, Chinji-wang
نام تولد
هانگول
여영
هانجا
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهYeo Yeong
مک‌کیون–ریشاورYŏ Yŏng

منابع

ویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی