مینائه (حکومت: از ۸۳۸ میلادی تا ۸۳۹ میلادی) (هانگول: 민애왕) (هانجا: 閔哀王) چهل و چهارمین پادشاه شیلا بود.

پادشاه مینائه
هانگول
민애왕
هانجا
閔哀王
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهMinae wang
مک‌کیون–ریشاورMinae wang
نام تولد
هانگول
김명
هانجا
金明
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهGim Myeong
مک‌کیون–ریشاورKim Myŏng

منابع ویرایش