دستگاه عصبی پاراسمپاتیک

اعصاب هم حس (خودمختار)
(تغییرمسیر از پارا سمپاتیک)

رشته‌های عصبی پاراسمپاتیک یا دستگاه عصبی خودکار در بخش پاراسمپاتیک، همانند بخش سمپاتیک، جسم سلولی نورون پیش گره‌ای در شاخ پهلویی نخاع قرار گرفته و آکسون(انتقال دهنده پیام عصبی به بیرون) آن به نام رشته پیش گره‌ای وارد گره (گانگلیون) پاراسمپاتیک (بیشتر در نزدیکی یا دیواره اندام واکنشگر) شده و با نورون پس گره‌ای سیناپس (محل نزدیک شدن رشته‌های عصبی) می‌دهد. آکسون نورون پس‌گره‌ای (رشته پس‌گره‌ای) در فاصله کوتاهی پس از ترک گانگلیون به اندام واکنشگر می‌رسد.

رشته‌های عصبی پاراسمپاتیک (غیر ارادی)
Gray839.png
Autonomic nervous system innervation, showing the sympathetic and parasympathetic (craniosacral) systems, in red and blue, respectively
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینpars parasympathica divisionis autonomici systematis nervosi
MeSHD010275
TA98A14.3.02.001
TA26661
FMA9907

بدین سان در رشته‌های عصبی پاراسمپاتیک بر خلاف رشته‌های عصبی سمپاتیک رشته پیش‌گره‌ای بسیار بلند و رشته پس‌گره‌ای کوتاه می‌باشد.از آنجا که رشته‌های عصبی پاراسمپاتیک در ناحیه جمجمه‌ای-خاجی از نخاع بیرون می‌آیند، بخش جمجه‌ای-خاجی نامیده می‌شوند. در رشته‌های عصبی پاراسمپاتیک پیام‌های عصبی (نوروترانسمیتر) تراوش‌شونده از رشته‌های پیش‌گره‌ای و پس‌گره‌ای، استیل کولین است و از این روی، رشته‌های عصبی پاراسمپاتیک را رشته‌های عصبی کولینرژیک نیز می‌نامند.

گیرنده‌های کولینرژیک در نورون پس‌گره‌ای، اغلب، نیکوتینی و در اندام هدف، اغلب، موسکارینی هستند. استیل کولین پس از رها شدن به سیناپس به‌وسیله استیل کولین استراز تخریب می‌شود تا تحریک، پیوسته نباشد.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

استیل کولین

رشته‌های عصبی سمپاتیک پاراسمپاتیک

منابعویرایش

  1. داروشناسی کاربردی، دکتر رحمانی، انتشارات جعفری