پارسی کولا

پارسی کولا یک شرکت نوشابه سازی ایرانی که در جهت تولید نوشیدنی های گازدار فعالیت میکند.

منابعویرایش

پانویسویرایش