پارسی کولا یک شرکت نوشابه سازی ایرانی که در جهت تولید نوشیدنی های گازدار فعالیت میکند..

منابعویرایش

پانویسویرایش