پاکستانی‌های بریتانیا

بریتانیاییهای پاکستانی یا بریتانیاییهای پاکستانی تبار به بخشی از شهروندان بریتانیا گویند که یا در پاکستان زاده شده یا تبار آنان به پاکستان برسد. بیشینه این کسان از پنجاب و کشمیر هستند و شمار کمتری از پشتونها از ایالت خیبر پختونخوا. بریتانیا میهن بخش بزرگی از دیاسپورای پاکستانی است. [۱] آنان بخش بزرگی از بریتانیای های آسیایی را فراهم آورده‌اند.

یک کودک پاکستانی_بریتانیایی

منابع

ویرایش
  1. Werbner, Pnina (2005). "Pakistani migration and diaspora religious politics in a global age". In Ember, Melvin; Ember, Carol R.; Skoggard, Ian (eds.). Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures around the World. New York: Springer. pp. 475–484. ISBN 0306483211.

الگو:پاکستانی دور از وطن