پاینت (انگلیسی: Pint) یک واحد اندازه‌گیری حجم در سیستم‌های واحد اندازه‌گیری بریتانیا و آمریکا و در هر دو برابر با یک-هشتم گالون می‌باشد.

یک لیوان پاینت

تعاریفویرایش

پاینت بریتانیایی (سلطنتی)ویرایش

پاینت بریتانیایی برابر با یک-هشتم گالون بریتانیایی (یا سلطنتی) است.
 
قوطی‌های یک پاینتی بریتانیایی (۵۶۸ میلی‌لیتر) معمولاً در سوپرمارکت‌های بریتانیایی یافت می‌شوند.
۱ پاینت بریتانیایی ۱۸ گالون بریتانیایی
۱۲ کوارت بریتانیایی
۴ گیل بریتانیایی
۲۰ اونس سیال بریتانیایی
۵۶۸٫۲۶۱۲۵ میلی‌لیتر (دقیقاً)
≈  ۳۴٫۶۷۷۴۲۹۰۹۹ اینچ مکعب
≈  ۱٫۲۰۰۹۴۹۹۲۵۵ پاینت مایع آمریکایی
≈  ۱٫۰۳۲۰۵۶۷۴۳۵ پاینت خشک آمریکایی
≈  حجم ۲۰ اونس (۵۶۷ گرم) آب در ۶۲ درجه فارنهایت (۱۶٫۷ درجه سلسیوس)

پاینت مایع آمریکاییویرایش

در ایالات متحده، یک پاینت مایع یک-هشتم گالن مایع (۲۳۱ اینچ مکعب) تعریف می‌شود.

۱ پاینت مایع آمریکایی ۱۸ گالن مایع آمریکایی
۱۲ کوارت مایع آمریکایی
۲ پیمانه آمریکایی
۴ گیل آمریکایی
۱۶ اونس سیال آمریکایی
۱۲۸ درام آمریکایی
۲۸٫۸۷۵ اینچ مکعب (دقیقاً)
۴۷۳٫۱۷۶۴۷۳ میلی‌لیتر (دقیقاً)
≈  ۰٫۸۳۲۶۷۴۱۸۴۶۳ پاینت بریتانیایی
≈  ۰٫۸۵۹۳۶۷۰۰۷۳۸ پاینت خشک آمریکایی
≈  حجم ۱٫۰۴۱ پوند (۴۷۲ گرم) آب در ۶۲ درجه فارنهایت (۱۶٫۷ درجه سلسیوس)

پاینت خشک آمریکاییویرایش

در ایالات متحده، یک پاینت خشک برابر با یک-هشتم گالن خشک است.

۱ پاینت خشک آمریکایی ۱۸ گالن خشک آمریکایی
۱۲ کوارت خشک آمریکایی
۳۳٫۶۰۰۳۱۲۵ اینچ مکعب (دقیقاً)
۵۵۰٫۶۱۰۴۷۱۳۵۷۵ میلی‌لیتر (دقیقاً)
≈  ۰٫۹۶۸۹۳۸۹۷۱۹۲ پاینت بریتانیایی
≈  ۱٫۱۶۳۶۴۷۱۸۶۱ پاینت مایع آمریکایی

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش