باز کردن منو اصلی
جلد چاپ هفتم Malleus Maleficarum کلن، ۱۵۲۰ (از University of Sydney Library). عنوان لاتین آن "MALLEUS MALEFICARUM, Maleficas, & earum hæresim, ut phramea potentissima conterens" است. (Generally translated into English as The Hammer of Witches which destroyeth Witches and their heresy as with a two-edged sword).[۱]

پتک جادوگران یا مالوس مالیفیکاروم (به انگلیسی: Hammer of the Witches)؛ دیگر زبان‌ها، مالوس مالیفیکاروم (به لاتین: Malleus Maleficarum) برای پتک جادوگران می‌باشد پتک جادوگران یک رساله نفرت انگیز دربارهٔ جادوگران است که در ۱۴۸۶ بدست هنریش کرمر (به انگلیسی Heinrich Kramer) یک مفتش عقاید وابسته به کلیسای کاتولیک نوشته شده و نخستین بار در ۱۴۸۷ در آلمان چاپ شده‌است.

هدف اصلی مالوس کوشش برای رد سیستماتیک استدلال‌هایی است که ادعا می‌کند جادوگری وجود خارجی ندارد، و رد کسانی که کوشش می‌کنند تا درباره واقعیت آن شک ایجاد کنند، و ادعای دربارهٔ این که جادوگران بیشتر زن هستند نه مردان است.

خاستگاهویرایش

مالوس مالیفیکاروم در سال ۱۴۸۷ میلادی بدست «هنریش کرمر» و «جیمز اسپرانگر» (که همچنین جاکوب اسپرانگر نیز شناخته می‌شد) چاپ شد. پژوهشگران در مورد میزان همکاری اسپرانگر در این کار شک دارند.

مطالبویرایش

در مالوس مالیفیکاروم گفته می‌شود که سه عنصر برای جادوگری لازم است: نیت شیطانی جادوگر، کمک شیطان، و اجازه خدا. این رساله به سه بخش تقسیم گشته‌است. بخش نخست کوشش می‌کند کسانی که جادوگری ویچ کرافت را رد می‌کنند، نقد نماید. بخش دوم دربارهٔ شکل‌های واقعی ویچ کرافت می‌باشد. بخش سوم در واقع کمک به قاضی در کشمکش با جادوگر می‌باشد.

منابعویرایش

  1. The English translation is from this note to Summers' 1928 introduction.