میمون دنیای جدید

(تغییرمسیر از پخ‌بینیان)
Lisztaffe - Cottontop Tamarin - Saguinus oedipus.jpg

میمون‌ها را بر اساس شکل بینی و فاصله سوراخهای آن به دو کلاد یا زیست دسته ی وسیع بخش می‌کنند. دسته‌ای که سوراخهای بینی دور از هم دارند پَخ‌بینیان (Platyrrhines) نامیده می‌شوند. میمون‌های بر جدید (قاره آمریکا) عمدتاً از این رده‌اند.

پانویسویرایش

منبعویرایش

مک ایودی، کالین، اطلس تاریخی آفریقا، ترجمه فریدون فاطمی، تهران ۱۳۶۵، ص ۱۳.

  • "منبع جعبه‌زیست". ویکی‌پدیای انگلیسی. Retrieved 22 November 2008.