پدروی چهارم، پادشاه آراگون

(تغییرمسیر از پدروی چهارم)

پدروی چهارم ملقب به تشریفاتی از ۱۳۳۳۶ تا ۱۳۸۷ میلادی پادشاه آراگون و ساردنی و با عنوان پدروی یکم پادشاه کرس، و با عنوان پدروی دوم پادشاه والنسیا و همچنین کنت بارسلون بود. در ۱۳۴۴ میلادی او عنوان پادشاه مایورکا را نیز به دست آورد. در ۱۳۸۱ میلادی او دوک‌نشین‌های آتن و نئوپاتریا را نیز در یونان از آنِ خود کرد.

پدروی چهارم
پدروی چهارم پادشاه آراگون، اثر گنسال پریس ساریا و خایمه ماتو (۱۴۲۷ میلادی)
پادشاه آراگون، والنسیا و کنت بارسلون
سلطنت۲۴ ژانویه ۱۳۳۶ – ۶ ژانویه ۱۳۸۷
تاج‌گذاری۱۳۳۶ میلادی(ساراگوسا)
پیشینآلفونسوی چهارم
جانشینخوآن یکم، پادشاه آراگون
زاده۵ سپتامبر ۱۳۱۹
پرپینیان
درگذشته۶ ژانویهٔ ۱۳۸۷ (۶۷ سال)
بارسلون
همسر(ان)ماری دورو
لئونور، ملکه آراگون
لئونور د سیسیلیا
سیبیلا د فورتیا
فرزند(ان)خوان یکم
مارتین یکم
کنستانسا د آراگون
خوانا د آراگون
لئونور د آراگون
ایسابل، کنتس اورژل
خاندانبارسلونا
پدرآلفونسوی چهارم
مادرترسا د انتنسا

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "Peter IV of Aragon," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_IV_of_Aragon&oldid=977876879 (accessed November 19, 2020).