پرشگرسانان

(تغییرمسیر از پرشگران)
پرشگرسانان
Triadobatrachus BW.jpg
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: دوزیستان

پرشگرسانان (نام علمی: Salientia) نام یک راسته (زیست‌شناسی) از رده دوزیستان است.

Amphibia

غوک‌مانندها

پرشگرسانانسمندر - Salamanders and newts

دگردم‌داران - منقرضسمندرهای کرمی - Caecilians


منابعویرایش