باز کردن منو اصلی

پروکروسْتِِس، (به یونانی: Προκρούστης به معنی کش دهنده)، در اسطوره‌های یونان، راهزنی است غول پیکر که به شکلی هولناک قربانیان خود را می‌کشت. معروف بود که او پسر پوسیدون است.

اساطیر یونان باستان
Theseus Prokroustes Staatliche Antikensammlungen 2325.jpg
پروکروستِس
جنسیت: مذکر
پدر: پوسیدون
مرگ: توسط تسئوس کشته شد.
موضوع‌های اساطیر یونان باستان

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی

دیودور سیسیلی تاریخ نگار یونانی قرن اول قبل از مسیح در کتاب «تاریخ جهان» آورده: پروکروستس در کنار جاده الئوسیس به آتن زندگی می کرد،رهگذران را به بهانه مهمان‌نوازی به خانه خود می‌برد و روی تختی می‌خواباند و اگر از طول تخت کوتاه تر بودند آن‌قدر آن ها را می کشید یا بدنشان را در روی سندان با چکش میکوبید تا هم طول تخت شوند و اگر بلند تر از تخت بودند از پاهایشان می‌برید تا به اندازه تخت شوند. تسئوس او را به همین شکل مجازات کرد و برای اینکه او را به اندازه تخت درآورد سربرید.

ضرب‌المثلویرایش

امروزه در بسیاری زبانها مسائل و موقعیت های مبهم و پیچیده یا آچمز شده، موقعیت های بن بست و همچنین کوتاه کردن یا تمدید و طول دادن های بی اساس را "تخت پروکروستس" مینامند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • دورانت، ویل (۱۳۷۸تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم)، ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگران، به کوشش سرویراستار، محمود مصاحب.، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شابک ۹۶۴-۴۴۵-۰۰۱-۹
  • مایکل گرانت،جان هیزل، فرهنگ اساطیر کلاسیک، یونان و روم، ترجمهٔ رضا رضایی، تهران: نشر ماهی