پرچم استان کانتابریا

پرچم استان کانتابریا در ۲۲ دسامبر ۱۹۸۴ پذیرفته شد.

پرچم استان کانتابریا
Flag of Cantabria (Official).svg
کاربردپرچم زمینی شهروندی و کشوری
تناسب۲:۳
پذیرفته‌شده۲۲ دسامبر ۱۹۸۴


منابعویرایش