باز کردن منو اصلی

پرچم استان کانتابریا در ۲۲ دسامبر ۱۹۸۴ پذیرفته شد.

پرچم استان کانتابریا
Flag of Cantabria (Official).svg
کاربرد پرچم زمینی شهروندی و کشوری
تناسب ۲:۳
پذیرفته‌شده ۲۲ دسامبر ۱۹۸۴


منابعویرایش