پرچم میزوری

پرچم میزوری در ۳ فوریه ۲۰۱۴ پذیرفته شد.

Missouri
Flag of Missouri.svg
کاربردپرچم زمینی شهروندی و کشوری
تناسب۷:۱۲
پذیرفته‌شده۴ سپتامبر ۱۹۱۳
طرحA horizontal tricolor of red, white and blue. The Missouri Seal, surrounded by a blue band and stars, is superimposed in the field center.
طراحMarie Elizabeth Watkins Oliver

منابع