پُسدِل یک شاهزاده ساسانی و پسر خسرو پرویز (ح. ۵۹۰–۶۲۸) بود که در سال ۶۲۸ میلادی به همراه دیگر برادرانش به دست شیرویه (ح. ۶۲۸) کشته شد. به گفته طبری، پسدل و دیگر برادران اعدام‌شده‌اش «همگی فرهیخته، دلاور و جوانمرد» بودند.

پسدل
شاهزاده ساسانی
خاندانخاندان ساسان
پدرخسرو پرویز
دین و مذهبمزدیسنا

منابع

  • Shapur Shahbazi, A. (2005). "SASANIAN DYNASTY". Encyclopaedia Iranica, Online Edition. Retrieved 25 April 2016.

پیوند به بیرون

The Sasanid rulers of Persia (detailed genealogy)