پشت‌تاژکان (Opisthokonta) گروه بزرگی از یوکاریوت‌ها هستند که شامل فرمانروهای جانوران و قارچ‌ها می‌شوند.

پشت‌تاژکان
رده‌بندی علمی
حوزه: یوکاریوت
(طبقه‌بندی‌نشده): تک‌تاژکان
(طبقه‌بندی‌نشده): Opisthokonta
Cavalier-Smith 1987, emend. Adl et al. 2005
زیرگروه‌ها

see text

یوکاریوت
دوتاژکان

باستان‌گیاهیان

حبابچه‌داران رنگی

تک‌تاژکان

Varisulca

تک‌تاژکان

آمیبوزوا

Obazoa

Breviatea

Apusomonadida

پشت‌تاژکان
Holomycota

Opisthosporidia

قارچ

Cristidiscoidea

Nucleariida

Fonticulida

هولوزوا
Teretosporea

Corallochytrium

انگل‌آغازیان

ریسزیان

Filasterea

Apoikozoa

قیفی‌تاژک‌داران

جانورانia

One view of the great kingdoms and their stem groups.[۱]

منابع ویرایش

  1. Phylogeny based on:
    • Eichinger, L.; Pachebat, J. A.; Glöckner, G.; Rajandream, M. A.; Sucgang, R.; Berriman, M.; Song, J.; Olsen, R.; et al. (2005). "The genome of the social amoeba Dictyostelium discoideum". Nature. 435 (7038): 43–57. doi:10.1038/nature03481. PMC 1352341. PMID 15875012.
    • Steenkamp, E. T.; Wright, J.; Baldauf, S. L. (2005). "The Protistan Origins of Animals and Fungi". Molecular Biology and Evolution. 23 (1): 93–106. doi:10.1093/molbev/msj011. PMID 16151185.