تک‌تاژکان

تک‌تاژکان (Unikonta) نام یک زیرحوزه از حوزه یوکاریوت است. این یوکاریوتها فقط یک تاژک دارند.

تک‌تاژکان
Elephant-ear-sponge.jpg
تک‌تاژکان، Unikonta
رده‌بندی علمی

در گذشته تقسیم بندیهای مختلفی وجود داشت ازجمله دوتاژکان به گروههای برون‌کافتگان Excavata ، باستان‌گیاهان (Archaeplastida؛ گیاهان و جلبکها) و هکروبیا (هکروبیا) و SAR group = ناجورتاژکان + حبابچه‌داران + ریزاریا تقسیم میشدند ؛ تک تاژکان به گروههای پشت‌تاژکان (جانوران و قارچها) و آمیبوزوا (Amoebozoa). امروزه این تقسیم بندی کمتر بکار میرود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش