پنجاه و دومین دوره جوایز بفتا

پنجاه و دومین دورهٔ جوایز بفتا در سال ۱۹۹۹ در لندن بریتانیا برگزار شد که شکسپیر عاشق برنده بهترین فیلم سال شد . در این دوره جفری راش برای دو فیلم الیزابت و شکسپیر عاشق کاندیدای دریافت بهترین بازیگر مکمل مرد شد که توانست برای فیلم الیزابت برنده بفتا شود . جودی دنچ برای دومین سال متوالی برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن بفتا شد. روبرتو بنینی برنده بهترین بازیگر نقش اول مرد شد وی یکی از دو کارگردانی‌است که برای کارگردانی خودش اسکار بازیگری را در یافت کرده‌است، دیگری لارنس الیویه است.

پنجاه و دومین دوره جوایز بفتا
تاریخ۱۹۹۹
نکات برجسته
بهترین فیلمشکسپیر عاشق
بهترین فیلم بریتانیاییالیزابت
بهترین بازیگر مردروبرتو بنینی
زندگی زیباست
بهترین بازیگر زنکیت بلانشت
الیزابت
بیشترین جوایزالیزابت (5)
بیشترین نامزدی‌هاشکسپیر عاشق (15)

نامزدی‌ها و جوایز

 
پیتر ویر، برنده بهترین کارگردانی
 
روبرتو بنینی، برنده بهترین بازیگر نقش اول مرد
 
کیت بلانشت، برنده بهترین بازیگر نقش اول زن
 
جفری راش، برنده بهترین بازیگر نقش مکمل مرد
 
جودی دنچ، برنده بهترین بازیگر نقش مکمل زن
بهترین فیلم بهترین کارگردانی

شکسپیر عاشق

پیتر ویر برای کارگردانی فیلم نمایش ترومن

بهترین بازیگر نقش اول مرد بهترین بازیگر نقش اول زن

روبرتو بنینی برای فیلم زندگی زیباست

کیت بلانشت برای فیلم الیزابت

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد بهترین بازیگر نقش مکمل زن

جفری راش برای فیلم الیزابت

جودی دنچ برای فیلم شکسپیر عاشق

فیلم‌نامه اوریجینال فیلم‌نامه اقتباسی

نمایش ترومن - اندرو نیکول

رنگ‌های اصلی - الین می

بهترین فیلمبرداری طراحی لباس

الیزابت

Velvet Goldmine

بهترین تدوین فیلم بهترین گریم و آرایش مو

شکسپیر عاشق

الیزابت

بهترین طراحی تولید بهترین صدا

نمایش ترومن

نجات سرباز رایان

بهترین جلوه‌های ویژه تصویری

نجات سرباز رایان

منابع