باز کردن منو اصلی


پولادستون (فولاذستون) دیلمی مُکَنّیٰ به ابومنصور امیر آل بویه فارس و فرزند ابوکالیجار مرزبان بود.

پولادستون دیلمی
امیر فارس
سلطنت ۱۰۴۸–۱۰۶۲
درگذشته ۱۰۶۲
مکان مرگ استان فارس
بعد از ابوکالیجار
قبل از ملوک شبانکاره
دودمان آل بویه
عقاید مذهبی اسلام شیعه

منابعویرایش