پولادستون (فولاذستون) دیلمی مُکَنّیٰ به ابومنصور امیر آل بویه فارس و فرزند ابوکالیجار مرزبان بود.

پولادستون دیلمی
امیر فارس
سلطنت1048–1062
پیشینابوکالیجار
جانشینملوک شبانکاره
درگذشته1062
استان فارس
خاندانآل بویه
دین و مذهباسلام شیعه

در سال ۱۰۴۹ میلادی ملک رحیم سپاهی تحت فرماندهی ابو سعد خسرو شاه فرستاد که موفق به تسخیر شیراز و دستگیری پولادستون شد.

منابعویرایش