پیاده‌راهوری

پیاده‌راهوری معیاری است برای اندازه‌گیری میزان مناسب بودن یک محیط برای عابر پیاده. پیاده‌راهوری مزایای زیادی از لحاظ اقتصادی، بهداشتی و محیط زیست دارد. فاکتورهای مؤثر بر پیاده‌راهوری: وجود و کیفیت پیاده‌رو و پیاده‌راه‌ها، ترافیک و کیفیت جاده‌ها، الگوهای کاربری اراضی، دسترسی به ساختمان‌ها و امنیت. پیاده‌راهوری مفهومی مهم در زمینه توسعه پایدار شهری است.

منابعویرایش