پیره محمدخان استاجلو

پیره محمدخان استاجلو از امیران قزلباش طایفه استاجلو بود. وی در به قتل رساندن مصطفی‌میرزا صفوی (پسر ششم شاه طهماسب یکم) به دستور شاه اسماعیل دوم و همچنین در توطئه قتل شاه اسماعیل دوم با همیاری پریخان خانم و محمدخان تخماق استاجلو شرکت داشت. در رویداد قلعه قهقهه، شاه تهماسب یکم ۴ تن از سران نامی قزلباش به نام حسین‌قلی خلفای روملو، ولی‌خلیفه شاملو، پیره محمدخان استاجلو و خلیفه انصار قراداغلو را مأمور کرد که به قهقهه روند و واقعیت ماجرا را مشخص کنند و خزانه را به قزوین انتقال دهند.[۱][۲]

در رویداد اردوکشی قزلباش به مازندران، مهدعلیا خیرالنساء بیگم دو تن از سرداران معروف قزلباش، پیره محمدخان استاجلو و قورخمس‌خان شاملو را با جمعی از سرداران مأمور لشکرکشی به مازندران و تصرف قلعه فیروزجاه کرد. در این مأموریت موفقیتی نصیب آن‌ها نگردید.[۳]

وی در مقطعی حاکم گیلان نیز بوده‌است.[۴]

منابع ویرایش

  1. نصرالله فلسفی (۱۳۹۱زندگانی شاه عباس اوّل، به کوشش فرید مرادی.، تهران: انتشارات نگاه، ص. ۴۰ و ۵۶، شابک ۹۷۸۹۶۴۳۵۱۷۲۶۷
  2. به امر برادر خود شاه اسماعیل دوم، توسط پیره محمدخان استاجلو، به قتل رسید...[پیوند مرده] irlister
  3. نصرالله فلسفی (۱۳۹۱زندگانی شاه عباس اوّل، به کوشش فرید مرادی.، تهران: انتشارات نگاه، ص. ۷۴، شابک ۹۷۸۹۶۴۳۵۱۷۲۶۷
  4. ... ین شکاف از سال ۹۷۸ هـ / ۱۵۷۰ م شروع شد که در این زمان، حاکم گیلان، پیره محمدخان، ریش سفید ایل استاجلو نتوانست حمایت اکثریت ایل را به دست آورد. ensani.ir