پیش‌انجامه‌ریختان

راسته‌ای از پیراخزندگان

پیش‌انجامه‌ریختان (نام علمی: Procolophonomorpha) نام یک راسته از خزنده‌چهرگان است.

پیش‌انجامه‌ریختان
پیش‌انجامه‌ریختان، Procolophonomorpha
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
زیررده: پیراخزندگان

منابع ویرایش