پیچ‌خوردگی تخمدان

در صورتی‌که به دلایل نامشخصی پیچ خوردگی تخمدان موجب بسته شدن شریانهای خونرسانی‌کننده به تخمدان و ایسکمی آن شود بیمار دچار درد شدید شکمی بیشتر در ناحیه هیپوگاستر می‌شود . با انجام سونوگرافی می‌توان تشخیصهای افتراقی دیگر را بررسی کرد. این بیماری اورژانس بوده عدم درمان سریع که معمولاً جراحی است ممکن است به ناباروری بیمار منجر شود.

Ovarian torsion
Gray1170.png
Arteries of the female reproductive tract: uterine artery, ovarian artery and vaginal arteries. (Ovary and ovarian artery visible in upper right.)
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
آی‌سی‌دی-۱۰N83.5
آی‌سی‌دی-9-CM620.5
دادگان بیماری‌ها31120
ئی‌مدیسینarticle/795994

منابعویرایش

ویلیامز بیماریهای زنان و مامایی. تهران 2008