پی‌اس‌آر جی۰۵۳۷–۶۹۱۰

پی‌اس‌آر جی۰۵۳۷-۶۹۱۰ یک ستاره است که در صورت فلکی ماهی زرین قرار دارد.

پی‌اس‌آر جی۰۵۳۷-۶۹۱۰
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی ماهی زرین
بعد ۰۵h ۳۷m ۴۷.۶s
میل -۶۹° ۱۰' ۲۰"'
مشخصات
نوع طیف Pulsar
شاخص رنگ U−B ?
شاخص رنگ B−V ?
اخترسنجی
جزئیات
جرم? M
شعاع? R
درخشندگی? L
درجه حرارت? کلوین
سن۴.۰۰۰ سال
نام‌گذاری‌های دیگر
PSR J0537-69, CXOU J053747.3-691020, XMMU J053747.4-691020, CXOU J053747.4-691019, PSR J0537-6910

منابعویرایش