چائوهوسور

چائوهوسور (نام علمی: Chaohusaurus) نام یک سرده از کلاد خزنده‌چهرگان است.

چائوهوسور
محدودهٔ زمانی: تریاس پیشین
Chaohusaurus BW.jpg
چائوهوسور، Chaohusaurus
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزنده‌چهرگان
ماهی‌بالگان

اوتاتسوسور

کوچک‌شناگر

ماهی‌بالگان
گریپیا

Chaohusaurus

گریپیا

ماهی‌خزنده‌سانان

Cymbospondylus

Mixosauria

Merriamosauria

Shastasauria

Euichthyosauria

Toretocnemus

کالیفرنوزاروس

Parvipelvia

Macgowania

Hudsonelpidia

لویاتان سوابی

Eurhinosauria

تمنودونتوسور

Thunnosauria

باریک‌باله

Ichthyosaurus

چشم‌خزندگان

Ichthyosauria 

تایسور

اوتاتسوسور

 گریپیا 

Chaohusaurus

گریپیا

کوچک‌شناگر

نیمه‌بی‌استخوان‌خزنده

 Hueneosauria 

Mixosauria

  Longipinnati  

Toretocnemidae

Cymbospondylidae

Merriamosauria

منابعویرایش