چرخه اوره یک مسیر چرخشی در یاخته‌های کبد مهره‌داران است که با ترکیب گروه‌های آمین و دی‌اکسید کربن، اوره می‌سازد.اوره توسط ياخته هاى هاى جدارى مجارى جمع كننده collecting ducts باز جذب شده و موجب باز جذب آب تحت تاثير هورمون(براى مثال هورمون وازوپرسين يا ضد ادرارى يا ADH) مى شود و از قست بالاروى لوله ى هنلهAsending limb of henle به ادرار ترشح مى شود اوره مسئول 40% از باز جذب آب با ايجاد فشار اسمزى مى شود

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Lehninger principles of biochemistry, 5th edition