چشمه عروس

رودی در استان کرمان، ایران

چشمهٔ عروس نام رودی است در سه کیلومتری شهر رابر واقع در استان کرمان. این رود به طول ۸۷ کیلومتر سومین رود بلند کرمان بعد از هلیل‌رود و رود ملنتی است. این رود پس از آبیاری مزرعه‌های رابر به هلیل رود می‌پیوندد و به سد جیرفت می‌ریزد. هلیل‌رود و چشمهٔ عروس باهم به هامون جازموریان می‌ریزند.

چشمهٔ عروس
ویژگی‌های ظاهری
دهانهسد جیرفت(پیوستن به هلیل رود-هامون جازموریان)
آبیاری مزرعه‌های رابر
طول۸۷ کیلومتر
دبی۵۰ لیتر در ثانیه
ویژگی‌های حوضه
شبکه رود۵۰ کیلومتر مربع

جشنوارهٔ گردو در چشمهٔ عروسویرایش

جشنوارهٔ گردوی استان کرمان در ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در چشمهٔ عروس برگزار شد.[۱][۲][۳]

منابعویرایش