چشم غیرمسلح

(تغییرمسیر از چشم غیر مسلح)
چشم غیر مسلح

چشم غیر مسلح یا چشم برهنه (به انگلیسی: Naked eye یا Unaided eye) اصطلاحی است که برای اشاره به بازهٔ بینایی انسان، بدون کمک گرفتن از ابزارهایی مانند میکروسکوپ، تلسکوپ و ... به کار می‌رود. البته استفاده از این عبارت یک اشتباه لفظی رایج است، زیرا تجهیزات مربوط به بینایی سلاح نیستند! بنابراین باید از اصطلاح چشم غیر مجهز استفاده شود.