چنگالش یا کلاته سازی، ترکیب یک یون فلزی و یک مولکول (معمولاً آلی) یا یون می‌باشد. این ترکیب شامل ایجاد پیوند بین یک لیگاند و یک یون فلزی در مرکز می باشد. این لیگاندها چنگالش یا عوامل چنگالش (chelants, chelators, chelating agents) نامیده می شوند. آنها معمولا، نه لزوما، ترکیبات آلی هستند. برای مثال روی که در بیماری ویلسون برای جلوگیری از جذب مس استفاده می شود. چنگالش در تهیه مکمل های غذایی، در درمان کاهنده بار فلزات سنگین برای حذف فلزات سمی از بدن، به عنوان ماده حاجب پزشکی در اسکن MRI، در تولیدات با استفاده از کاتالیزور همگن، در تصفیه آب شیمیایی برای کمک به حذف فلزات، و در کودها مفید است.

کاربردها ویرایش