چوانگتسی

نویسنده و فیلسوف چینی

چوانگتسی (چینی رسمی: 莊子؛ چینی ساده: 庄子؛ پین‌یین: Zhuāng Zǐ؛ وید-جایلز: Chuang Tzŭ) فیلسوف چینی پرنفوذی بود که در حدود سدهٔ چهارم پیش از زایش مسیح و در دوره دولت وارینگ می‌زیست. او را استاد چوانگ نیز می‌خوانند.

چوانگتسی
Zhuangzi.gif
زادهc. 369 BC
درگذشتهc. 286 BC
دورهفلسفه دوران باستان
منطقهفلسفه چینی
مکتبتائوئیسم
تصویری از چوانگتسی در رؤیای یک پروانه (یا پروانه‌ای در رؤیای چوانگتسی)

برخی او را نخستین آنارشیست جهان می‌دانند زیرا در گفته‌هایش از بی‌نیازی به دولت سخن رفته‌است.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Zhuangzi," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Zhuangzi&oldid=257703383 (accessed January 3, 2009).