چگالی تعداد(به انگلیسی: Number density) کمیتی شدتی است که به صورت تعداد اجسام (مولکول،فوتون،اتم،کهکشان ها) در واحد حجم،تعریف می‌شود.این کمیت در علومی چون شیمی،فیزیک و کیهانشناسی کاربرد دارد و به صورت زیر تعریف می‌شود:[۱]

در این رابطه نشان دهنده تعداد اجزا و نشان دهنده حجم است.همچنین از این کمیت با عنوان غلظت تعداد نیز یاد می‌شود.

منابع ویرایش

  1. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version:  (2006–) "number concentration".