ابوالحکیم محمد بن عبدالملک صالحی خوارزمی کاثی (کاث در قدیم مرکز خوارزم بود) در حدود ۱۰۳۴ میلادی در بغداد برآمد.

شیمی‌دان مسلمان و ایرانی بود که در ۱۰۳۴ میلادی رساله‌ای راجع به کیمیا نوشت به نام عَیْن الصَنْعَة و عَوْن‌ُ الصِناعة، که از برخی جهات شباهت تامی دارد به رسالهٴ گِبِر لاتینی.

منابعویرایش

  • سارتن، جرج. مقدمه بر تاریخ علم. ترجمهٔ غلامحسین صدری افشار. انتشارات علمی و فرهنگی.