کادهرین (انگلیسی: Cadherin‎) که نامش را از عبارت «چسبندگی وابسته به کلسیم» می‌گیرد، رده‌ای از پروتئین‌های تراپوسته‌ای هستند که در اتصال و چسبندگی سلولی در درون یک بافت، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

فعل‌وانفعالات اصلی پروتئین‌های ساختاری در محلِ اتصال و چسبندگی سلولی وابسته به کادهرین: رشته‌های باریک اکتین به آلفا-اکتنین و از طزیق وینکولین به غشا سلول متصل هستند. دومِـین فوقانی (رأسی) وینکولین، از طریق کاتنین آلفا، بتا و گاما، به «E-cadherin» وصل می‌شود. دومِـین تحتانی (دُمی) وینکولین به چربی‌های غشایی و همچنین رشته‌های باریک اکتین اتصال دارد.

این پروتئین‌ها، برای عملکرد خود به یون کلسیم (Ca2+) وابسته‌اند.

خانوادهٔ بزرگ کادهرین‌ها، مشتمل بر «کادهرین»، «پروتوکادهرین»، «دسموگلئین» و «دسموکولین» و تعدادی پروتئین دیگر است.[۱][۲]

امروزه بر اساس یک نظریهٔ رایج، سلول‌ها زیرگروه‌های کادهرین را بر پایهٔ ویژگی‌های کینتیک (و نه ویژگی‌های ترمودینامیک) از یکدیگر تمیز می‌دهند، چه آنکه انواع متفاوت پیوندهای هوموتیپیک کادهرین، عمر و میزانِ بقای متفاوتی از یکدیگر دارند.[۳]

منابعویرایش

  1. Hulpiau P, van Roy F (February 2009). "Molecular evolution of the cadherin superfamily". Int. J. Biochem. Cell Biol. 41 (2): 349–69. doi:10.1016/j.biocel.2008.09.027. PMID 18848899.
  2. Angst B, Marcozzi C, Magee A (February 2001). "The cadherin superfamily: diversity in form and function". J Cell Sci. 114 (Pt 4): 629–41. PMID 11171368.
  3. Bayas, Marco V.; Leung, Andrew; Evans, Evan; Leckband, Deborah (2005). "Lifetime Measurements Reveal Kinetic Differences between Homophilic Cadherin Bonds". Biophysical Journal. 90 (4): 1385–95. doi:10.1529/biophysj.105.069583. PMC 1367289. PMID 16326909.

پیوند به بیرونویرایش