کارمانیا نام سرزمین باستانی کرمان نزد یونانیان بوده است. این ناحیه از شمال به پارت، از مشرق به زرنگ و گدروزی، از جنوب به دریای عمان و از مغرب به پارس می‌رسیده است.

کارمانی‌ها در ایران

جستارهای وابسته

ویرایش
  • ایران باستان، پیرنیا