کاروان صبا نام آلبومی موسیقی با نوازندگی سه‌تار مسعود شعاری و تنبک محمد محسن‌زاده است. شعاری در این اثر آثار ابوالحسن صبا را برای سه‌تار اجرا و تنظیم کرده‌است.

کاروان صبا
آلبوم استودیویی از
انتشار۱۳۷۴
ژانر سنتی
ناشرسروش
گاه‌نگاری مسعود شعاری
. کاروان صبا (۱۳۷۴) سیر(۱۳۸۰)

منابع

ویرایش