کاست‌های ژاپنی بر پایه ریتسوریو

کاست‌های ژاپنی بر پایه ریتسوریو به دو سیستم کاست شامل «ریومین» (良民) و «سن‌مین» (賤民) در تاریخ ژاپن اشاره دارد.

هنگامی که سیستم حقوقی ریتسوریو در اواخر قرن ۷ در ژاپن شروع به اجرا کرد، همانند دودمان تانگ در چین، تقسیم‌بندی، دو کاست بزرگ را شامل می‌شد. اصطلاح «ریوسنسی» (良 賤 制) کل سیستم را توصیف می‌کند. کاست «سن‌مین»، به پنج «دسته» تقسیم می‌شود که «گوشیکی نو سن» (五色 の 賤)، «پنج دسته سنمین»، که بعضاً به اختصار «گوسن» (五 賤) نیز نامیده می‌شود.

کاست بخشی از ثبت‌نام شهروندان بود که با استفاده از سیستم ریتسوریو انجام می‌شد.

ریومینویرایش

ریومین (شهروندان خوب) از طبقه بالا بودند که به چهار خرده طبقه زیر تقسیم می‌شدند.

  • کانجین (官人)، مقامات دولتی
  • کومین (公民)، شهروندان
  • شینابه (品 部)، متخصصان و بازرگانان مربوط به وظایف دادگاه
  • زاکو، بازرگانان، به ویژه افراد مرتبط با ارتش، که طبقه پایین‌تری نسبت به سه قبلی داشتند.

ریومین‌ها از اعضای جامعه آزاد، صنعتگران استانی و دیگر ساکنان پایتخت، از جمله مقامات رده‌های پایین و میانی، در دولت محسوب می‌شدند. مشخصات آنها در شهرداری ثبت می‌شد و یک قطعه زمین به آنها داده می‌شد که باید بابت آن مالیات به دولت بپردازند. ریومین همچنین موظف به گذراندن یک دوره سربازی و انجام یک دوره ۲ ماههٔ کار بود.

سن‌مینویرایش

سن‌مین (شهروندان کم پایه) طبقه پایین‌تر بودند که به پنج خرده زیر تقسیم می‌شوند:

  • ریوکو (陵 戸)، اختصاص داده شده به خانواده امپراتوری یا نگهبانان مقبره‌های شاهنشاهی
  • کانکو (官 戸)، اختصاص یافته به وزارتخانه‌های عمومی
  • کننین (طبقه اجتماعی) (家人)، خادمان خانواده‌های عالی‌رتبه
  • کو نوهی (公 奴婢)، بردگان دربار
  • شی نوهی (私 奴婢)، بردگان خانواده‌ها

در ابتدا ازدواج بین کاست‌ها مجاز نبود. ریوکو، کانکو و کننین (طبقه اجتماعی)‌ها مجاز به داشتن خانواده‌های خود بودند.

پایین‌ترین سطح، دو شهروند (نوهی، برده‌ها) می‌توانستند توسط شهروندان ریومین فروخته شوند یا متعلق به آنها باشد و اجازه داشتن یک خانواده ثبت شده را نداشتند. این سیستم کاست خیلی سفت و سخت نبود، به این معنا که کو نوهی می‌توانست وقتی بزرگتر شد کانکو شود، و در سن بسیار بالا به‌طور خودکار آزاد می‌شد اما این بعید است زیرا بیشتر افراد به سن ۶۶ سالگی و بالاتر نمی‌رسیدند در این زمان‌ها، و ریومین پس از انجام برخی از جنایات می‌توانست سن‌مین شود (در سطح کانکو).

در ابتدا، کودکان متولد شده مابین ریومین و سنمین تبدیل به سنمین می‌شدند. در سال ۷۸۹، این وضع تغییر کرد و کودکانی که بین ریومین و سنمین متولد می‌شدند ریومین می‌شدند. سنمین اقلیت کل جمعیت بود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش