ریتسوریو (به ژاپنی: 律令 Ritsuryō) یک سیستم حقوقی بر اساس کنفسیوس گرایی و قوانین چینی در ژاپن است.

منابع